Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.81 MB
2009-08-19 16:36:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
416
7662
Rövid leírás | Teljes leírás (1.25 MB)

Zalai Közlöny 1943 247-271. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


ilemlloltozst: Tábori nosla:
83
¦ évf., 247. sz. Nagykanizsa, 1943. november 2. kedd
Ar.m 16 HUér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
tterkwztflsóg 6s kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. \' \'
LJacrkcaztÖsóKt 6a kiadóhivatalt télutón 78. az. ¦ l-\'elelfis R7f>rkpR7tŐ • Harhnrlts Laln«
Uegioleník minden hétköznap délután. reieius wenteazio. daroariTS L.ajOS
ElöÜietéel ara: így hónanxa 4 pengő\' 30 tilléi,
i^KycilAvro 1E awyfi 49) Kiér. Egyei fczAm: httUiwa* W WL. ¦
Megsemmisítettek egy szovjet partraszállási kísérletet Krim-felsiigeten
A török külügyminiszter Edén meghívására Kairóba utazott
Borimból jolontik:
A délolaszorazági harctér holyzo-
tét
a Volturno völgyiben dúló kemény küzdelmek
icllorazik. Az A)>orminokbon csak íiolyi Összocsaitfwok. voltak. A néinot csapatok- a Volturno fölnő folyásának mindkét oldalán a hogvokot tormé-szotos védőim i rendszerként használják íol. Az 6. amerikai hadsereg néhány nap óta tapasztalja, hogy a hátulsó német csapatok milyen mértékben készítőitek oló a hogyokbon a védelmi övoüotokofc. A legutolsó napok fojloményoi a támadó angol és amerikai csapatok Baámára a harci helyzet további bőnyölódasat hozták magukkal, — állapítja inog a berlini jeíontés. Miután a német biztosító vonalak a hegyek déli szegélyein az 5 napos kemény küzdelemben betöltötték rendeltetésüket, azokat a magasabb hegyekbe helyezték 41,
Ugy hogy utánpótlási
¦> támadók számára az ( nohézségok fokozódtak.
A nemet csapatok a Volturno fölső folyam völgyében
Pratella és Prata^ialamint Ca-rinola heh/sógekef kiürítették. Elkeseredett harcokra vozotott nagyobb angolszász éréknek az a ki-fiérlole, hogy a nyilvánvalóan cBak most felismert nemet visszavonulási mozdulatokat a Volturnotól kolotro korosztozzék. 8zámhan gyongóWb német utóvódok a kapott parancsnak mcgfololóoii mindon veszteségük ol; lenére kitartottak. Délután é« egész éjszaka ellenállásukkal fedezték a visszavonuló kötolékok mozdulatait. A keleti Apennincktől a tengerig terjedő arcvonalszakaszon a helyzet változattam. A 8. brit hadsereg a Trignotél kc-lotro lóvé német folyób íz (ásító erőket nem tudta legyűrni. Most orős angol tüzórségot vonnak oda.
Orosz partraszállás! kisértet Keret vidékén
Berlin, november 2 (Német Távirati Iroda) A \'bolsevisták a Krim-félszigeten november 1-én Korcs városától északra és délro erős légi támadással partra-szállást kiséroltok meg a keresi szo-
roson keresztül. Az azonnal ollon-táinadásra indult német csapatok mogsommisitotték a partraszálft bolsevisták legnagyobb részét, maradványaikat pedig a part mentén igen szük térro szorították össze.
Menencncsoglu Kairóba utazott
Ankara, november 2 (Német Távirati Iroda) A londoni rádió közlóso\' szerint Edon angol külügyminiszter Monomoncsoglu tö-
rök külügyminisztert Kairóim hivta megbeszélésre. A török külügyminiszter elfogadta a mogh ivást és már útra költ.
Orosz tiszteket osztanak ke az angolszász Invázlös hadsereg törzskarához
. Newvorki jelentés szerint Marshall tábornok törzskarihoz több orosz tisztet osztanak majd bo, mi-hclvt a tálmrnokot a szövetségesek nyugatou rónai olözönlÖ líkdBorogo főparancsnok) tisztaégébo holyozik. Egy amerikai folyóirat vóglogoanok
tokinti, hogv Eisonhowort visszahívják Washingtonba az Egyesült Államok vezérkari főnökévé. ílelyót Marshall tábornok veszi át Londonban. Eisenhower utódjaként a hadszíntéren ojsósorban Alexander tábornok jön tekintetbe.
A „hallatlan nagy" moszkvai siker közelebbről
Lisszabon, november 2
A Sunday Times szerint moszkvai értekezlet, ugylátszik, három főc...