Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
60.99 MB
2014-03-11 10:36:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
451
2097
Rövid leírás | Teljes leírás (679.38 KB)

Zalai Hírlap 1913 001-020. szám szeptember

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


1. évfolyam.
i 98
Nagykanizsa, 1913. szeptember 6.
1. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
■ Iöflz*tésl Araki Helyben házhoz hordva I hóra 60 f. Egyes s/ám 2 fillér Vidéken, pestén . . 1 hóra 1 K. Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Szerkesztőség; Nagykanizsa, Kazlnúy-utcza 5. szárr. Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Csengerjr-Kt 7. szára. , j
Telefon: Szerkesztőség 136. Kiadóhivatal 41. J ........I........
BEKÖSZÖNTŐ.
Nagykanizsa, szeptember 6.
Az ezerkilencszáztízenharmadík év ősze uj tavaszt jelent Nagykanizsának. A város valószínűleg törvényhatósági joggal ruház-tatikfel s ezzel Nagykanizsa haladásának uj korszaka nyilik. Számos lehetőség valósággá válik, szunnyadó energiák törnek elő lekötöttségükből és Nagykanizsa fejlődésének olyan étapjához érkezünk, melynek végét látni nem, csak sejteni lehet. Távoli perspektívák nyilanak meg szemünk előtt: Uj utcák születnek, város részek kelnek életre, gyárak épülnek, villanyosok csöngetnek, vízvezeték vize csörgedez, a városi vagyon jövedelmező vállalatokban elevenül fel a • bűbájos jövendő eme fantom-Nagykanizsájában.
A természet, a földrajzi fekvés, a geo-loglai viszonyok, a megyei közigazgatási helyzet szinte egymással fogtak kezet, hogy elnyomjanak, leigázzanak bennünket. Le voltunk láncolva mint Prométheusz a s/.iklához, mig a tetterő lángja lobogott szivünkben. Ennek most vége! Elhangzik a szellemszó, a varázs lepattan és kibontakozva béklyóiból, e város uj fejlődésnek indul.
És Nagykanizsa eme virágzó, tavaszi Idejében jutott nekünk az a szerencse, hogy tiszta szándékunkban bizva mi is kiálljunk a kanizsai közélet porondjára. Tervektől forr a levegő, a város a polgármester választás izgalmai előtt áll s érezhetővé válik az a csend, amely nagy erőfeszítés és nagy vihar előtt lepi meg az embereket. Ezekben a jelentőséggel terhes pillanatokban elénkbe mered mind az a sok baj, mely Nagykanizsa haladását gátolja.
Látjuk, hogy hiányzik egy erős városi párt, mely csak Nagykanizsa javáért dolgoznék. Fáj az a tudat, hogy addig, mig a városi vagyont jövedelmezőbbé nem nenT tudjuk tenni, a nagykanizsai pótadó csökkenni nem fog. Érezzük mi is a házbérek hihetetlen drágulását és a kanizsai lakásviszonyok mizériáit. Ismerjük az élelmiszerek árának rohamos emelkedését és nem hunyhatjuk be szemünket még oly bosszantó szépséghibák előtt sem, hogy a városnak nincs kiránduló helye, nincs fürdője, nincs szobra, nincs műemléke ....
Amidőn pedig felsorakoznak előttünk a kanizsai közélet eme napfoltjai, ugy érezzük, ezek a mi ellenségeink, ezek ellen kell harcba szállanunk. E harcban pedig — tudjuk — csak egy talizmánunk lehet: a közérdek elfogulatlan szolgálása. Ebben a meggyőződésben állítjuk glédába ma ólombetűinket és bízunk abban, hogy Nagykanizsa szimpátiájával találkozunk, mikor ma odakiáltjuk: „Nagykanizsa lakosai, ez a lap a tiétek akar lenni Iw
\' • i ZALAI HÍRLAP SMrlttttt*
Egyenes uton
Irta: dr. Hajdú Qyula; ügyvéd.
Hosszú évek lassan érlelő munkája, a társadalomnak mintegy önmagából táplálkozó belső, szükségszerű érzése, már több Ízben váltotta ki s csaknem a megvalósulás pontjáig fokozta azt az eszmét, hogy egy új, az egész megyére kiterjedő, a bizalom jegyében szIllető közvélemény részére- testet alkosson.
Nem sokáig kellett az eszmének csak titkos óhajként rejtőzni a keblek mélyén, eget kért magának, az ige testté vált, s a hamisítatlan közvélemény köntöse lesz a: Zalai Hírlap.
Tisztesség és következetesség irányelveink! Ezek fogják vezetni a lap minden szellemi munkását. Ezen irányelveknek leszek kérlel-tetlen ellenőrzője és a gyakorlati életben való meggyökercsitője én is; tisztesség és következetesség vezették minden lépésemet eddig is» ugy egyéni mint a már...