Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
35.86 MB
2016-04-07 13:46:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
150
705
Rövid leírás | Teljes leírás (398.06 KB)

Zalai Hírlap 1917. 076-099. szám április

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V, évfolyam.
Nagykanizsai 1017. Április 2. hétfő
70. szám
HÍRLAP
társadalmi és közgazdasági napilap.
rjiHitmiéii áraki Helyben há«ho» hordv* I hórg t K.
m4m 6 HU ér, VMékrc poiUn . . I bór* 1\'50 K. NylItUi ái hlf<}cU)»e» nicjállj»|>iuiit Ai.tk azorint.
Alapította i
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal i Outenberg-njromda Cfcnxery-nt 7. tiáa*. Telefon: SzerkeutOaig 41. Kiadóhivatal II,
A világháború.
n Mnuvar Távirati Irodn és tíz Eh( mai táviratai.
Azonnali Mii
követelnek Cseidze és pártja.
Lugano. A CorrJere dellu Sera jelenti Szentpétervárróli Az orosz szocialisták napról-napra mind eresebben agitálnak a béke érdekében. Cseidze, az orosz forradalmi ellenőrző bizottság elnöke é> pártja az azonnali békekötést követelik. .
Az uj orosz kormány a nagy főhadiszálláson.
Stockholm. Szentpétervárról táviratozzák : L\'vow herceg miniszterelnök vezetése alatt az orosz kormány tagjai tegnap az orosz nagy főhadiszállásra utaztak, itt Miijukow kadettpártl külügyminiszter és Kerenszkl, a munkáspárti igazságűgymlniszter tartanak üdvözlő beszédeket.
A péMI helyőrség tüntetése.
Stockholm, Szentpétervári iávirat közli, hogy az orosz főváros helyőrsége nagy tüntetéseket rendezett a háború folytatása é» a demokratikus köztársaság megalkotása mellett.
Az orosz és német Oéketarútok unandó osszekotfetéseért.
Stockholm. Gorkij Maxim, az itt tartózkodó világhírű orosz iró azt a javaslatot tette a svéd kormánynak, létesítsen állandó kurlrszolgálatot Szentpétervár és Stockholm között, hogy ily módon az orosz békebarátok állandó összeköttetésben lehessenek a német pacifistákkal Is.
Letartóztatott nagyrangu
orosz katonatisztek.
Stockholm, Szentpétervárról jelentik; A szentpétervári titkos rendőrség sok magasrangu katonatisztet letartóztatott, mert rájöttek, hogy egyikük Mária Pav-loyna nagyhercegnő leveleit Vladimiro-vics Boris nagyherceghez eljuttatta. Ennek folytán a nagyhercegnő lakásán házkutatást tartottak. A nagyhercegnő letartóztatásáról szóló hitt még nem eröaUeUék meg.
A német szociálisták az orosz munkásokhoz.
Berlin. A német szociáldemokraták a svéd miniszterelnökhöz üdvözlő táviratot Intéztek, amelyben rámutatnak arra, hogy Németország nem akar beavatkozni Oroszország belső Qgysibe és üdvözlik az orosz szociálistákat a haladás utján elért sikereikért, végül azon reményüknek adnak kifejezőit, hogy ki fogják vivni a nemzetek békéjét.
Amerikában tilos
a béke mellett tflntetni.
Hága. Washingtonból jelentik. Lanslng, az Egyesült Államok külügyi államtitkárja betiltotta a béketüntetéseket, A hazafias tüntetéseket azonban továbbra is megengedik.
A királyi pár és Czernin a német főhadiszálláson.
Bécs. Károly király és Zita királyné tegnap este a német főhadiszállásra utaztak. Királyunk és Vilmos német császár ezúttal politikai tanácskozásokat is fognak folytatni, miért is a királyi párral utazott a német főhadiszállásra gróf Czernin külügyminiszter is, s ott jelen lesz Betbmann-Hoiweg, a német birodalmi kancellár is.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
keleti és délkeleti harctér: Nincs jelenteni való.
Olasz hadszíntér; A Blgllától délre vívott harcokból eredő zsákmányunk tizenkét géppuskára és három aknavetőre emelkedett. A Stílfát hágótól délre csapataink a Val dei Viteti völgynyilalásának területén az ellenség egy támadását visszavertük.
HÖFER. altábornagy.
Irodának is alkalmas
uduorl bolthelyisés
u Dél zalai takarékpénztár házában
bérbe kiadó.
HÍREK,
Név...