Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.94 MB
2016-04-07 13:51:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
183
890
Rövid leírás | Teljes leírás (379.51 KB)

Zalai Hírlap 1917. 100-123. szám május

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 106. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V.\'évfolysm.
*
Nagykanizsa, 1017*. Május 2. szerda
100. szám.
zalai hírlap
társadalmi és közgazdasági napilap.
ElöfUrtAcI Arak Helyben hiihox hordva, l hóra 1 K. EtfW uám 6 túlér. Vidékre poatán . . I hóra P50 K Nyllltér 4* Wrdetfcick megállapított árak axcrlnt.
Alapított* ] Or. HAJDÚ QVi)U.
Kiadóhivatal! Otatenborn-nyomda CRc-ngery-ut 7. «i*m.
Telelőn: S7etkevxXdntu 41. KladöhlvnUl 41.
A világháború.
f\\ Magyar Tivirnll Irod* í\\z Bst m<al tAvlrnr.ii
Az orosz Kormány és a stockholmi békefiyűlés.
Berlin.\' A Vosslche Zeitung jelenti Stockholmon át Szentpétervárról:
At orosz munkás és katonatanács és az ideiglenes kormány közötti ellentét folyton növekszik. A kaiona és munkástanács nyomatékosan követeli, hogy a stockholmi szocialista békekongresszusra az oroszországi megbízottak Is elmenjenek, ezt azonban az Ideiglenes kormány a leghatározottabban ellenzi.
Az orosz békecélok
közlését elhalasztották.
Stockholm. Szentpétervárról táviratozzák: A „Rjecs" közlese szerint az orosz kormány békecéljainak közzétételét ismét elhalasztották. Hir szerint Angliában Is bizonyos hajlandóság mutatkozik az imperialisztikus (hóditó) békeföllételek megváltoztatására.
Zűrzavar Oroszországban.
Koppenhága. A Pétervári Tavirati Ügynökség közli, hogy az Orosz katona-és munkástanács felhívást bocsátott ki, amelyben az van elmondva, hogy egy Ismerellen fiatalember Taftalinszky tábornokot megölte, eeyik városrészben politikai tüntetők közé valaki bombát dobott és eey társaság tagjai magukat az orosz kormány megbízottjainak adván ki, az utcán több tisztnek vállrojt-ját letépték. A felhívás azt mondja, hogy e cselekedetek elkövetői vagy őrültek, vagy az orosz haza belső ellenségei voltak, akik a forradalmat kompromittálni akarják. Ezért felszólítják a polgárságot, hogy akadályozza meg ily dolgok ismétlődését.
Amerika fegyverkezése.
Az első behívások.
Amsterdam. Az uj amerikai újoncozás! törvény szerint szeptember l-re behívják az Unió első félmilliónyi besorozott hadkötelesét.
Élelmiszerjegyek Angliában.
Rotterdam. Londonból táviratozzák: Devenport lord a felsőházban azt a kijelentést tette, hogy minden eddigi törekvés, mely a kenyérfogyasztás kor-
látozására irányul!, eredménytelennek bizonyult. Ezért bármennyire utálja is a német eredetű jegyrendszert, ha nyolc héten belül Anglia népe önként jelentékenyen nem korlátozza a fogyasztást, be kell hozni Angliában a jegyrendszert.
Apponyiék Szófiában.
. Szófia. A bolgár király kihallgatáson fogadta Apponyi Albert grófot, Hegedűs Lórántot és Elinger igazgatót, akik mint a Bolgár Vöröskereszt magyarországi képviselői ez intézmények jubiláris ünnepére érkeztek Szófiába. A vendégek tiszteletére a szófiai magyar kolónia ünnepi ebédet adott, amelyen a bolgár király is megjelent. A kolónia elnöke, bhrnádi Imre felköszöntötte Ferdinánd királyt, aki mngyar nyelven tartotttószt-jában Apponyi Albert grófnak, mint a Bolgár Vöröskereszt magyarországi elnökének hálás köszönetet mondott eredményes fáradozásaiért. Apponyi válaszolt a bolgár király tósztjára. Beszédét magyarul kezdte, majd franciául folytatta és annak végén éltette Ferdinánd bolgár királyt.
" \'<"*m"****^*tinniti mi rinainmimwni i>i a im • i> m —
Miniszteri állások
ellenzéki politikusoknak.
Budapest. A magyar fővárosnak nagypolitikai szenzációja van. Tisza István gróf miniszterelnök"két ellenzéki képviselőnek, gróf Bethlen Istvánnak és gróf Eszterházy Móricnak felajánlott ...