Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.85 MB
2016-05-10 10:53:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
211
979
Rövid leírás | Teljes leírás (360.16 KB)

Zalai Hírlap 1917. 149-174. szám július

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 155, 158, 171. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V, évfolyam.
^a*ykaril*»», 1017,, Jullus 2. hétfő
149. «zám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
CWfU^é^ Arak Helyt** hiiho* hordva I hóm 1 K. E^fn txim 6 mi*r. Vidékre po.tán . . | hóra 1-50 K. Nyllttér ós hJrdeléi** me«An*pltott árak «*erln(.
Görötazft fiűborujo.
Az uj vezérkari főnök.
Lugano. Az ol^sz lapok jelenlik: Danglisz görög tábornokot, a szalonlkll vezérkar volt tagját kinevezték a görög hadsereg főparancsnokává. — Duzma-nlsz, Met?xos, Gunarisz volt görög miniszterelnök és még több kiutasított görög előkelőség a Franciaországhoz tartozó Korzika szigetire, Ajaccióba érkezett,
Titkos Sürü$ fesyi/erraktórnlí.
Zürich. Athénből jelenlik: A görög kormány elbocsátotta a decemberi tüntetésben résztveit német hivatalnokokat. Thesszaliában a venlzelisták ujabb titkos fegyverraktárakat fedeztek fel.
HM tüntetés
egy olasz szoclQllsfcíyllléjen.
Genf. Turínbsn Gáspár belga szocialista előadásán az olasz munkások z&josan tüntettek a háború ellen. Emiatt Gaspar élesen birálfa hallgatóságának magatartását és és az olasz szocialistákat azzal gyanúsította meg, hogy Németországgal tartanak összeköttetést. Erre a legvlharosabh botrány tört ki. Nem engedték Gasparit tovább beszélni és a terem ilyen kiáltásoktól visszhangzott: Éljen Grimm, éljen Lenin, éljenek a n^met testvérek. A tüntetők azzal fenyegetőztek, hogy ha a háború tovább tart, forradalom éa barrlkádharc fog következni.
Orosz kiküldöttek utazása az antantországokba.
Stockholm. A Pétervári Távirati Ügynökség jelenti: Az orosz katona és munkástanács megbízásából Goldenberg, Komanow és Smirnow külföldre utaztak. Utazásuk legközelebbi célja Stockholm. Innét az orosz megbízottak Angliába, raajd Franciaországba és Portugáliába mennek, s felhatalmazásuk ugyszól, hogy mlndenült tárgyalhatnak a szocialista pártokkal.
Hága. Szombaton az orosz katona és munkástanács értesítette a holland koml-
Alaplloiia i
Pr. HAJDÚ ÖVULA.
Kiadóhivatalt Outwflbarf-nyowKJa C*eng«rr-iil 7. rudat. Telefont Sxerkc»ztö«ég 41. KtatfóNvatil 41.
tét, hogy kedden 6 fagu orosz bizottság fog Stockholmba érkezni. A bizottság Stockholmból Londonba utazik.
Antflntkooferenclfl Péteruárott.
Hága. Legközelebb Szentpéterváron összeül az antantkonferencls, amelyen valamennyi szövetséges állam képviselteti magát.
Mikor lesz a stockholmi általános konferencia?
Stockholm. Beavatottak kizártnak tartják, hogy a stockholmi általános konferencia augusztus előtt összeülhessen.
Orosz tisztek o háború azonnal! befejezéséért.
Stockholm. A sveaborgl tisztek és katonák értekezletén elhatározták, hogy a
legerélyesebben követelik a háború azonnali befejezését és a kormányhatalomnak a katona- és munkástanács kezébe való letevését
Bomlik a munkapárt.
Budapest. Hire jár, hogy gróf Serényi Bélának, az uj kereskedelmi miniszternek a munkapártban lévő legszemélyesebb hivei kilépnek a munkapártból és önálló csoportot alkotva diszldensek klubját alapítanak
Tisza már enged.
Budapest. Beavatott forrás közli, hogy gróf Esterházy miniszterelnök megegyezett Tisza István gróffal, hogy a munkapárt megszavazza az uj kormány által tervezett uj négy minisztériumnak a háború alatt átmenetileg való felállítását.
A nagykanizsai yölaszlóMIet választójogi blokUdnok mesnlaRMúsa.
Bosnyák főispán Nagykanizsán.
— Saját tudósítónktól.—
Mult vasárnap megalakult a nagykanirtai választójogi blokk, tegnap pedig szinte grandiózussá dagadt keretek között létrejött Nagykanizsán a nagykanizsai v...