Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.96 MB
2016-05-10 11:05:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
348
882
Rövid leírás | Teljes leírás (359.26 KB)

Zalai Hírlap 1917. 200-223. szám szeptember

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 203, 217, 222. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


V. évfolyam.
Nagykanizsa. 1917. szeptember 1 szombat
200. azám.
ZALAI HÍRLAP
társadalmi és közgazdasági napilap.
EMfixeléti árak Helyben háxhoa honivá l hóra 1 K. E0«« Mán 6 Mllér. Vidékre po»Un . . I hóra 1-50 K. Nyllttér éi hirdetések me«Aliaoiiau árak uerltu.
AUplloiu i Or. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal i üut«nt>«rg-ayoi»<U Cs«»K"iy-ui 7. Mát*. Telefon > SxarkMit^efC él. KI«<JAhlv«UI él.
A világháború.
— A Magyar Távirati Iroda és Az Est mai táviratai.-----
Csend oz Kínzónál.
Sajtó ha dlszál lát. Kit heti támadás után az olasz rohamoszlopok megálltak. Mint a jelek azt már a legutóbbi napokban mutatták, az o!a«z offenziva ereje teljrsen elernyedt. A 14 rapon át éjjil-nappal szünet nélkül folytatott támadásokban szenvedett rettenetes vérveszteség az o aszókat siür.e\'re kényszeritette. A szünet nem jeíenti azt, mintha Csdorna lemondott volna Trieszt elfoglalásáról, de annyi bi-2onyop, hogy a szenvedett veszteségek pótlása végett több napi pihenőre van szflk&ége.
Hmeilko várja taíüzeMiünket.
Rotterdam. Newyorkböl kebelezik r Az ^ amerikai kormány Ausztria-Magyarország, Bulgária és Törökország hadüzenetét várják es pedig az Unió által elrendelt kiviteli tilalom és az olasz offenzívához nyújtott segítség miatt. Olaszországot ugyanis pénzzel és munícióval támogatta Amerika, amely muníciót már a Karszt-offenzivában felhasználták az olaszok.
Nagy antantoffenziva
készül Macedóniában.
. Szófia. A jelek \'szerint az antant Macedóniában nagyobb támadásra készül. A Presba-tótól a Strumáig a harci tevékenység jelentékenyen megélénkült és pedig különösen a Vardar folyó és a Doiran tó között. A kémjelentések szerint az egész itteni fronton szeptember hónap folyamán általános nagy offenziva kezdődik. Ekkor ki fog derülni, hogy Venize-losznak mennyire sikerült a görög hadsereget újjá szervezni. Az ellenséges foglyok azt mondják, hogy az uj offenziva igen nagy kiterjedésű lesz.
Koppenhága. Szeptember 8 lkára az amerikai hadügyminiszter 800,000 embert, köztük 50,000 tisztet behívott. Hir szerint nz első amerikai hadsereg 75U.OOO emberből fog állani. Az első kontingenst ebből újévkor fogják Franciaországba szállítani.
Wilson válasza a pápának. A Havas hamlsltotfnyt közölt.
Berlin. Hir szerint a Havas-ügynökség Wilsonnak a pápa békejegyzékére adóit válaszát hamisított íoimában közölte, Az eredeti szöveg ugyanis egészen más, mint amit a lapok jv IUuus- utján kaptak, .
A német sajtó
és Wilson válasza.
Berlin. A vezető német lapok a következőképpen kommentálják Wilson amerikai elnöknek a pápa békejegyzékére adott válaszát:
A L o c a I a n z e i g t> r szerint Wilson válasza a frázisok tömkelege, melynek célja a háboiu meghosszabbítása.
A Deutsche Tageszeitung azt irja, hogy Wilson Németország demokratizálásával Németország leverését célozza, pedig Németországot egyáltalán nem lehet legyőzni.
A Berliner Tageblatt kijelenti, hogy a demokratizálódás Németország belső ügye. amihez egyetlen más államnak sincsen semmi köze.
A Vossische Zeitung igy ir: Németországot a nyugati államok mintájára demokratizálni nem szükséges, mert azokban csak áldeinokrácia uralkodik.
A Vorwürts (a német szocialisták hivatalos orgánuma) helyesli Wilson vá-
laszát és azt irja, hogy a német néppé* szemben a legnagyobb igazságtalanság volna a demokratizálódásra vonatkozó kikötéseit visszautasítani. Ha Wilson a német n é p képviselőivel akar tárgyalni, senkinek nincs joga ezt megakadályozni és lehetetlenné tenni.