Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.84 MB
2016-08-22 11:04:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
358
1122
Rövid leírás | Teljes leírás (835.42 KB)

Zalai Hírlap 1915. 025-047. szám február

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I , évfolyam. Nagykanizsa, 1915. február 1. hétfő 25. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
tpöflaatéal *r«ki Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
f.tfy«» axáw 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-00 K.
Nyllttér és hlrdeté«ok megállapított árak szerint.
Laprwér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: OutuubcrK-nyomda Csengery-at 7. ir*m.
Teletöm Szcrkcartóuég 41. Klndóhlratal 4|.
Elvész
már a bátorság os vele az erő ellenségeinknél.
Elvész a bizalmuk is önmagukban
és ezzel el is veszett minden
reményük a vógső győzelemre. Franciaország,
mely hadseregével be akart
sétálni Berlinbe, hogy ott nyújtson kezet
orosz szövetségesének, most már Ázsiában
kezd bizakodni. Szégyelni való
alázatossággal könyörög segitségért Japánnak.
A franciák most már azon lovagolnak:
japán hadsereget kell hozni a közép
hatalmak ellen. Már hogy Németország
és ml ellenünk. Hogy a japánok milliói
jöjjenek ide * verjenek le bennünket,
hogy a kedves franciák, a szájhős^ödés
és bombasztikus frázis lovagjai győzhessenek.
És ezt ugy kiabálták, lármázták,
öntelt gőggel ordítozták, mintha Japánnal
csak Ugy rendelkezhetnének, mint
azokkal a szines rabszolgákkal, kiket
Afrikából szállítanak ide. Akiknek a
tudatlanságát használják ki, hogy a saját
bőrük kímélése végett azok csereztessék
ki a harcmezőn a magukét.
A japán közvélemény megfelelt már
erre. Ugy a hivatalos mint a nem hivatalos
közvélemény. Az gtóbbi a japán,
amely föiháborodássai tárgyalta a francia
ötletet. Amely igyekezett indokolni, hogy
az angollal való szerződésük köielezte
őket Kiaocsau megszállására, de semmi
egyéb másra. A japán hadsereg pedig a
japán nemzeti érdekek megvédésére való
és pénzért nem kapható verekedésre.
Csak verekedjen mindenki a maga szakállára
s ki mit főzött, azt egye meg.
A hivatalos közvélemény pedig eléggé
megnyilatkozott az országházukban, ahol
a kormány által kivánt ujabb hadügyi
költségeket leszavazták és a törvényjavaslatot
elvetették. Ez Is az ország
közvéleményének hatása alatt történt,
amely nem helyesli, hogy a japán haderő
Kiaócsautiái belekötött a németekbe.
Ezek ugyan már eléggé érthető válaszok
és visszautasítások, de azért a
franciák csak nem akarják megérteni.
Még mindig kombinálnak afelől, hogy a
japánok álljanak ki a német szuronyok
elé ő helyettük. Szépen kicirkalmazott
tervezetek ezek. A japánoknak megigérik,
hogy tejben-vajban fürösztik őket. Hogy
a legszeretetteljesebb gondozázban részesülnek.
Az összes költségeket viselni
fogják, ,Bs készek bármikor majd a
jövőben, ha ott a messze Keleten az
érdekeik veszélyeztetve lennének, a segítségükre
sietnek. Csak most az egyszer
tessék a vásárra vinni a bőrüket,
És ez nagyon jellemzi a helyzetet, ott
a nyugati harcoknál. — A francia már
érzi, hogy csalódott mindennemű szövetségeseiben
s most Ázsiába menne
kunyorálni, ha ugyan ott adnának az csen tartaléka és a szónoklatok frázisai
Ígérgetésére valamit. Ez már a végső itt már nem érnek semmit. Az erő kikétségbeesés,
ez csakugyan az ultima merüli s utána a megroppanás követralio.
A francia hadseregnek már nin- kezik...