Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.32 MB
2016-08-22 11:16:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
115
1317
Rövid leírás | Teljes leírás (742.4 KB)

Zalai Hírlap 1915. 099-121. szám május

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . é v t o l y n m . Nagykanizsa, 1915. május 3. hétfő 99. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi fts t(úr.gazua«ágl napilap.
• l*fl««tMI ***** H ^ b f a baxhoz hordva J hóra 1 K.
l m * 4 tittér Vtatfkra, poaun . | hóra 1-90 K.
Nyllttér éa hit i r t a n a »«gállap(tott Arak *z«rlot
Up»e»éf:
Dr. HAJOU QYULA.
KiadóhlfaMl: Oul»nt>erL hjrinn<i» Ci«nger)-at 7. l l á«
Telefont Szerk«aziűfc<g 41. Kiadóhivatal 41.
Tizeidik hónapjába
fordult a mai nappal ez a rémes öldöklés,
melynél nagyobb szabású eseménye
még nem volt az egymás pusztítására
teremtett emberiség történetének. Háromnegyed
esztendeje elmúlt immár annak,
hogy a szörnyűséges világ-égés lobogó
lángnyelvei az eget ostromolják, hogy
a borzalmak láváia, mint fergetek vágtat
végig a világon, mely mintha egy
dühöngő kratárré vált volna, megrengette
a kultur-emberiséget, beleragadott
évezredek kultúrájának gyökereibe és
tépi, marja, pusztitia az életet.
Mintha egy misztikus villamos áram
járta volna át az emberiség lelkét, a
kultura ezer apró-finom szálai megtelitettek
a hevülő, izzó lánggal, amely
fölperzsel, elhamvaszt minden érteket, amit
szentnek ismertünk. A szenvedélyek e
kitörése, a gyűlölet förgetegének e vakító
villámlása, a démont erők e feszültsége
kilenc hónapja uralja az egész
kulturvllágot.
ÉS nekünk, az árvaságra jutott, magunkban
álló, maroknyi magyar nemzetnek
jutott e nagy összeütközésben a
legsúlyosabb szerep. A tűztenger vad
hullámai minket csapkodnak a legbőszebben;
a megpróbáltatások malmában
ml tiportatunk a legégetőbben.
De mienk a dicsőség, az izzó, hevülő,
bátor öntudat, hogy mi álljuk ezt az
égszakadást, földindulást és a nagy történelmi
fordulat kifújta belőlünk a hosszú
béke pudvásodását, renyheségét. Kilenc
hónapja, hogy nekifeküdtünk, kinyujtóztunk
és e megmozdulásunkban önmagunkra
találtunk, érezzük önmagunkat.
A kilenc hónap véres változatai kiingerelték
belőlőlünk az alvó erőket és mint
megmozdíthatatlan szikla álljuk a vészes
hullámok vad csapkodását.
A gonoszság, gyűlölség hatalmas erdején
kell magunkat keresztül verekedni,
hogy kijussunk a béke áldástisztására.
Kilenc hónapia ébresztették a magyart
erejének érzetére. Ez az erö azóta dicsőséges
tettekben testesül és isteni
lelkesültségü belső értékével bámulatba
ejti a világot. •
Szabad-e kételkednünk elsőink, nagyjaink,
vezéreink bizakodásainkban ? Szabad-
e kételkednünk törhetetlen erőnk
diadalában ? Szabad-e leikünkhöz közel
engedni a kishitüséget ? Szabad-e nemzeti
létünk e nagy küzdelmének glóriás
halottjait, dicső halált halt fiainkat —
bizodalmunk csökkenésével — megtagadni
?
A végtelen Idők csodás méhéből az
újjászületett, Ifjonti életre, boldogságos
jövőre hivatott Magyarország pattant ki
e kilenc hó szenvedései után. Állunk
erősen, még véres tusára feszült izmokkal,
még harci lelkesoltségtől dagadó letésünket hozza és ml ajándékozzuk
kebellel, de már tudjuk, hogy a befele- meg vele ezt a most sarkaiból kifordult
zés a mi diadalunk lesz, a mi ujjászü- világot.
A ullásháboru.
Sikerek a Kárpátokban. Az országgyűlés.
Túrg...