Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.83 MB
2008-08-18 11:10:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
498
4085
Rövid leírás | Teljes leírás (273.61 KB)

Zalai Közlöny 1909. 009-016. szám február - 014. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HA0YKANIZ8A, 1909.
NEOTVENNTOLOADIK. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.
FEBBDAB 1.
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJBlmlk iitlQi it ciltlrtlkli .iliu.
.•Í7»tit»ic 2 k
' **r« 10 korona, ieltvie 6 koron•, 60 flll. fcgyea i»m trs 10 flU. ,j
l»r Vlllá»jl Hcarlk
Kiadja: • MBerk^*«t<a<*c.
tnrkiiilitii ii klriihltittl lidir-itu 7
A zord, hosszú tél.
Napaiámos emberek nyomora.
„Áldja ihlt-uéj, kit istene nii-gáldutl." De hát aki ebben a rettenetes kitartó zord télben luzeló anyag es a mindennapi kenyér nélkül nyomorog. Mi kel unnak az ajakán?
Zsolu'MIIHf VHg> ÍKU'IiIvH
vag l'iiti lugaiiiiik-H ineg agyában? Aat uihitiülr azei
.7, rll'll)t. »/ ÍMlrlitl|flnii't
» hOütn-k |»dig mindnnnnk
dalom unnak luri, ii nyomó........¦«-„.¦-
Kinézzük azokat » fogyattko» ulion-lü didergő munkás t-mbcn-Ut, akik a/ KiZNéVi-tér t>arkan, n Sugúr ut SHrkán. meg egyebeit tipegnek, hogy lábuk nieg'ne dcrnndjcn a nagy hidegben. Várják, mig valaki n/.ólilja ókét «gy kis munkára, hogy legalabu a mui kenyér meg legyen. Sok az eszkimó ilyenkor. a fúka rreg nagyon kevés; nn>rt csak a változaton id Aj áras hozza a munka kíllon-felrség^t. A tartós nzáriu fagy kész vésze.- . delein a városi munkádra. Mini hajdan Kómába menl a rnóoselok. ahol a jfluró: tiroeiws" volt. ugy a jelen |
nem mondott felszólalás.
¦...».->. Krény. a szűkölködő'
•Ive válogatja.
iitin iwtiípoljft, Hfnil a tArMiit melegagya.
„ i'aiiem <¦* »'ii wnixin tuii, «((J <• jcifii
időben a falusi szegények a városba ozöu-lenek, ahol tuiiidig akad munka. ]U> uiohI nincs .swnmi jelszó, mely kenyiet adna a munkaiulküli ¦>iiibi>i~ni*k
koldusra, aki vagy a Kzegénvliá/bsn huz-1 hatja meg magát. vagy a jó enil»ri'k Hl-, lére.ibol, hl eKyennlptek jólekonysáKaból kap-
teli foglalkozására is, de csuk a" falusi uepet ?el(e gondjaiba Pedig a falu szegénye könnyebben el mint a v, kis liszt, főzelék foki ct>ak kijut nekik koniámasK7.ouy. KzorDszédH^zuny lelt bomba-rából A mldmives nép iw*g lelrn ga/.da»áKÍ t-Hzkózeinek lielyreálli(á»aval. nn-g allntaiviil vhii elfoglalva A niiníwzt'T valószínűleg axért inni tiTjcn/iritf ki gonduskoilá.sát a vuroni uiiinkáx nt'i'ii'. mert f ;i városi társada-1 lomtól, halÚHáytól ulvárjti. ininl amely m ¦ gyobb erejénél fugva erre k> Hó teheUéggt-| bír.'
Pedig i'SHlódik. Nálunk, d« egyebütt íhí eKHk a/ ulami/sufirii lerjcd ki h figyelem, u, loglalko/.latüMii ikmii gondol Henki, p'-dig ez ttjával 1;)>h. j
n si'gilhég az. nn-Iy leg'>lrsóbb. iiktI kól-cg^i folvamat . ___ . ___
chóuIh- nifgy <'8 mert iKiii neveljük vele a aiánlatakkal kirukkolni, miket fn^iltkg ug* dologlitlaiihágot. Jó lesx megtudnunk, hogy dunk el é» leit volna vállalatitok, roulfn* ezek a H/,fgciiy K/úköi kódúk maról-hulnapra hói keieai-ti f«rráaa lt>tt tuloa a A romi tiogyan tengetik éleinkéi Jo U-hi benézni uliba a ftUzi-kljf. melylu-n a nyomorutiág honol, ahol azonban negil.seg htján, gyakran uariad/ik ki a bűnnek ]"|Lkúlöiibözúj)h faja
.Aki azt megszünteti, az fii tui>gel6/.i *'•¦>............_,
jótevője lesz nemcsak a/, egyeu t^mbtriitk. {u«m kapmtk. de az égés/, tár^adiiloiunak. j már kapbatól V
(iondolkoL/anak »z erre hivatottak : még meMizti a tava.-./,, csuk iuohI volt Pál-fordulás, a farMung usak a tánoolóknak múlik gyorsan, a szenvedőknek, hz éh<xök-n«>k hosszú kálvária még addig.
Tr i |...