Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.37 MB
2008-08-18 11:10:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
504
4056
Rövid leírás | Teljes leírás (353.55 KB)

Zalai Közlöny 1909. 017-025. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOTKANIZ8A, 1908. mAROIUB 1.
48-IK ÉVFOLYAM, 17. BZAM.
HÉTFŐ.
ZALAI KÖZLÖNY
¦•¦Jiliilk kitin ét ciltirlikia Mikii.
EIAA*«t*«. Árak: E^in ttie 10 korona, filtvie 6 korom •S7«dé*f* 2 korona 60 flll. tgyti aiám Ara 10 fl
Küue<ke*ito: Dr Villányi flonrtk.
Izirbuztltii él kiai'ih.uUl lidtr-itci 7
Hird«t4a«fc dijaiabai •¦•rlnl.
Szegény városok.
««» ülik
".....re másra
érdekei, jövőben demokratikus, kulturális, igyen eltmrjasiito a villamos világitásnak gazdasági és nomzeti, jelentőségüknek meg-' li*b'a vM előállítása lárgyában. A Fi
annyi joggal, mint Magyarország városaira, j jenek.
feleli figyelemben és-gondozásban részesni-:
báii keie- ram Ujo.
Különösen az utóbbi egyebet, minthogy
években városok,
alig látunk nagy ürea
gy gy gy
tarisznyával a nyakukban, koldus alázattal áosorognak a kormány és a budapesti bankok pitvarain — egy kis alamizsnáért. Nagy koldusoknak nem lehet kiverni » fogát két krajcárral, százezrek pedig még a pénzverdében is lassan gyűlnek. A városok üres tarisznyával kódorognak hazafelé, azon törve
a fejüket, n.ikép lehelne az lakosság nyakába sózni. V.;.
eladósodást a végsó esetben
sikerül is. Széles köpönyeg u pótndó. minden
3. A városokra á jövőben olyan terhek ne hárittassanak, melyek jövedelmeikkel és az ország lakosságának többi része által viselt közterhekkel arányiján nem állanak.
4. A városok jövedelmeit hibás, vagy igazságtalan adózási módokkal ne iwökkent-hessék.
ti. V,7.c\\ államsegély a városok között
koldus város ez alá bujt.
l)o éppen ez a bökkenő A helytelen
gazdálkodás eredménye az igazságtalan adó- népességük arányában oszlassék föl. kivetés. Ismerünk városokat, hol 180—200 E pontok még kiemelhetnék a városo-
azázalékos pótadóval nyomorgatják a pol-!l<at » zökkenésból. I)e mi uzt hisszük, gárságot. Ez az oka városaink stagnálása- megint csak üres tarisznyával boesájtja útra nak. Nincs fejlődés semmi téren — A ma- » kormány a szogény koldus városokat, gyár nép osak az élet kényszerítése alatti
volt. A céggel azonban szóbeli tárgyalásokat folytatott a tanács is óa a bizottság is együttesen ea vegal a szerződés tervezet ti és '25. §-a kivételével megegyezés jött léire. A bizottság azonban, mivel a '24 §. épen a felmondási időnek Ifi évre való Ifl-| szállítását nem tarlahnaiu, hanem a aflfrlMea fal nem inonilhatá"át '25 évre köti ki, a azenMéstorve-zet elfogadását csak akkor ajánlja, ha a Frans Lajoa Fiai cég mindazokat az elouyöket biztosítja a város-5. A városok 8ulyoR pénzügyi lielyzelei Dlk- meljel ™"r « november hóban beadott ajáola-
ndezlesaék. e végből »/. állami köllsén-! "i'^nníteíséi,'TrÍTe lu *;"""-Sfhucl"rt c*«
városi tanács mugáevá teszi a bizotuág *lö-tnrjeKzlésel. kéri a közgyűlési, rendelje el a PráJlt ]<a|os Kiai cóg xzerzódéslervezetéaek kinyomatáaát és tartson közgyűlést március -2-án. amely napon végleg eldől, hogy a Franz cég lesz továbbra is a villamvilágitás engedményese, vagy háii Qiembeu állíttassak i'IA a villamos áram.
Szólásra aeuki sem Jelentkezett és ígj a tanács javaslata ment hatArozalbn.
állami költség, egyenek föl. amelyek
végből
vetésbe olyan összeget megfelelnek u vármegyék a vármegyei és városi lakosság száma között levő aránynak.
húzódik a városokba, mert ii városokban nehezebb, terhesebb az élet, mint a falvakban...