Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.29 MB
2008-08-18 11:11:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
490
3704
Rövid leírás | Teljes leírás (344.87 KB)

Zalai Közlöny 1909. 027-034. szám április - 026. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOTKANIZ8A, 1909. APRILIB 5.
48-K ÉVFOLYAM, 37. SZÁBL
HÉTFŐ.
ZALAI KÖZLÖNY
¦¦¦jiliil. Mlfii ii ciitirti.il lilkn.
iWAaaltal *rak: Kglii ívre K> korona, ítlóvie A korona, igjodcvre 2 korona 50 flll. - Egy" a'*"1 *" '0 *"¦
ül Villáayl H>.rlk. Krrlr'.! .
Izir.n.tiiii ii kli.ékii.lil l.iir-itci 7.
Ina: TSitkkuliiti aokalpa ajíifj.
A lakások folyton drágulnak városainkban. — különösen a kis lakások, s minthogy lakosság .számának növekedésével nem tart
keres, ki Ogvgyel-bajjal képes csa'* táplálni » peim nem hoiUk l.aia. hanem öli hagyták u
„„jUrijjj é* csak oly nyomorult lakást képes (ir»ui«..» .őtponti I.....ln.öveikeieti.él, mely a btU-
az őréinek nyújtani, olv lakást, mely a ne-: roiat érdekében ntgy agitációt lejtetl ki. mMrooi-tegségek tenné talaja, a nyomor elómozdi- (ía|j» « érdekkörébe tartozó megyebeli MövetKeie-tój«. az erkölcsök magmélelyozójn? (eket Nem akarjuk újból málló kritika tárgyára
A lakáskérdés egészségügyi fonlO8sá)ía lenni a megyei li.ttrouli.1, bár ett »itkkörökb6|
l
a lakosság .zárnának növekedésével nem tart lekin,etábnll ,sak Angolországra hivatkozom. sz.ru.it információnk .l.|.jti. mód 'ff*1' * íí"?í "lA!n"".*kt",I.'.i;k.l6r.?:,!"'le 'hol « "lóin* «v,izedeld>en - „tói az időnek id.i«..„nk egvik l.avifolyóir.
ismét a lakások veszélyes túlzsúfoltsága a
f
ft munkái|„kÍHol. 0 é„„k r„,,.!„ ,k 7 áll hldóá!
következménye, ami az erkolosi és ^;i;^r.™llík~-"M'ÍÍÜl*^".ÍMditil ségi romlás okozója. Lakáskérdes van a fa-',. ..,„.„ .,„ ..._„,..,.,.., . .,...,......;..l.......... i..
módunkban lenne. Moat egvik havi lolyóirat Uláló véleményét rvaszékrol, mint kölcsönadóról.
At árvantékek - írj. . l\ 8l. — miodan
, - . ,-.,.. , , . . . ,, „¦»,..,,.,.. 20 százalékkal A dipl.teriában (ron-[egyébre valók, c»ak arra nem, hogy kölcsönöket luu .s. de ott legmkább uygiensi kérdés és A ,„„,,,,„,,, ln„gb«t..gedAk »«áma 1851 - ¦ fol,n,,t«.n.k Amikor még l.ijján volt M ómig nem szociális, olt Osak a lakások esetleges! ,„„„_. ÍT(>nki|,t 26g vg|, ln.000 lakosra.! hilelinle.el.knek, akkor ei.k a források tényleg javításáról lehel SZO, hiszen tudjuk, hogy a ,87| .. ]88„.bl,n ._ in„kor „ munkáslakás-' jeleulükeay «.r,p.t jáLUhalUk. «» k.llSóvato.aágot falvak lakossága majd mindenütt apadást flgy Uayt,^H javu|i8 ,M.....lália )ép„u .. r .unuaitv. . kih.lj«é«ei„ii. , kotónségnek i. javát
mulal- . . . • , ,,,,i,, szám 212-ie csókkent. Még nagvubb arány- «<olB»IUk Ma aionban uinc« Inány pémiutiiiei.kben
Első sorban lehat a városok felé kell ^ s lifu8,b(„ é „88tl,iri(,k ,,.„„,„ „mmi „«k.^ sim., „„ , ^u.„irt.kW
fordulnunk és oll; orvosolnunk ain„nd agg.sz- * m(mk4i( ,„!„,,*„„ | é|ele «llI1Tír» I fuKi.ik„„.u.k .„k .. mtómények . bog,
lobban fenyegetó s mindinkább elhatalma- kft7(le|me8 ,.„ K0(1<1Ul||„. hog, 6 maga épen-! Aliiul. h.ly.», «t feltítlenul igául,, ata. esel, .melyal sodó bajt. Állam és lársadalom vállvetve! no|n , y c8,kh ,mgv ritkán Kon-1 iu i.raerletonk. Kiutul nem arról v.n ..ó, bogy
küzdjenek és fáradozzanak e magasztos oel,oll]at „^„^..^ h „uládot boldogiló v.la.n.ly követeién elveaiett. Kruw-8.or.uy vármegye szolgálatában, hogy terjesszek az általános kén?((|6rn|,, Hogy a luuukas is emberhez, irmuk, uv.l, uátlwt e«ibe» auvauil m* Wl-jólétet, enybiuék a munkásosztály...