Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.31 MB
2008-08-18 11:11:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
559
3659
Rövid leírás | Teljes leírás (333.1 KB)

Zalai Közlöny 1909. 035-043. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

¦ASHKANIZ8A, 1909. mAJCS 3.
ÉVFOLYAM, 35. SZÁM.
H±TPÖ
ZALAI KÖZLÖNY
¦•¦JilHlk kilKi ii ciltirllkli Mikii.
fcldrUaUal Irak: Ka.a»i ««• 10 korona, ttlavrc 6 korona. •tfMMna a koron* 10 Ml. Kgv«B uám Ara 10 ml.
vnw.,1 M..HK K.rw.. j*...r. í
»»«rtMitlié| él klUtklutil láfcr-itu 7.
lett? Csak nem lett mindannyi lateiner vagy dijnok? Az iparj munka megdrágulása a mestereket in abba a helyzetbe juttatta, hogy
munka ían'yhaságáról helyes kóvetketletéseket segédeiket jobban Siessék Ilit akkor miért lehetne levonni, ugy a kötjólét Nagykanitsán ninos segéd? Ha sokáig még nnm lem, a
Kisipari képtelenségek.
(v.) Ha ai iparosiunk állal folytatott
elérte a legmagasabb fokot. Ninos többé lé-tért való küldés Felrirradt a komák, mikor végre az iparos elfoglalhatja az ót meg-
kisiparra a segódhiány végzeteasé fog válni és a fogyasztó közönség kénytelun lesz a gyáriparhoz fordulni minden használati oikk-
illelő helyet a gazdasági életben. — Usipp- nek beszerzése alkalmával e« mcllózi majd a osflpp bajok nem bántják ftt többé. Meghúztak : mesterembert. Nagyon gyanítjuk, hogy »egéd a szegénység lélekharangját. Az iparos többé J azért ninos, mivel a mesterek, bár felazámil-nern mellőzött ember, sót a» ó tevékenységei jak a magmabb árakat, a negédeknek ama-
épitésre meg épecséggel nem határozza el magát senki.
A oipész- és szabbipar ma éppen oly gyorsan és jól, de drágábban szállil, mint ezelőtt 10 évvel. Kérdezzék meg e szakmabeli iparosokat, vájjon ma kevesebb a megrendelik száma, mint ezelőtt 10 évvel, átért mivel ma SO százalékkal drágábban átállítanak ?
De az építkezés pang. Ez okozta a báz-bérek emelkedését és ma már olt tartunk, hogy a háztulajdonosok mintegy kegyeket
keresett és értéke szerint a legbeosnsebb gasabb béreket nem s/ivesen (hetik Ennek UHItoga,n,k „vm|, „a busás házbér ellenében foglalkozás ahhoz tartozik. > bérharcnak azlin majd a kisipui issza megi m(<ít,Ornt,t bennünket a lakásokban. Ha tehát
Ha rendel az építő ablakokat, megkapj*!» lliVIL A fogfM«l*«t ineBterségi-Hen meg- m épitk(,z<iH pangása és a házbérek inagas-egy évre. ha a házi gazda kaput építtetni ;»««»«'»ni miinkavisi.í.iarlásfmi nsak idi'ig-8ágH 088z()fQ({Ké8ben van az építési és a
óhajt, mire
elérkezik . szállítási határidő. ;ol»i« lehet. Ha a közönség aztán egyszer
éppen le is tagadják neki. hogy valaha kaput megtanulta, hogyan kell szükségleteit a gyá-
rendelt voln
irosnál beszerezni, akkor a vidéki inesterem-
A városban három kályhás lakik. Pro-' »«n>knek befellegzett.
báljon valaki tőlilk októberlól - áprilisig munkát kapni. Kárpitos vagy 6 lakik helyben
A kényelem fogyasztásra késztet eh áldozatokra is. (Önnek az elementáris erőnek
vele kapcsolatos asztalos, lakatos, kályhás és kárpitos iparral, akkor itt volna az ideje, hogy a fóvároRÍ nagyvállalkozók, egy Thék, Roasner, I'ortois és Síi elárasztanák a vidéki városukat ép ugy. amint ezt a Kobrák és a Turul cipógyárak teszik, hogy abból a nyo-
Kössön ki valaki fi heti szállítási időt, vájjon > hiába veti magát elébn a kisiparos szállítási | maszló lieljietbnl, melybe az épiló ipar ju-Iwrtarthatják-e ? lippen azok az iparosok kép- késedelemmel és haluzláxsal. Ha & nagyipar toti. kiszabadulhassunk. A nlagnáláa vagy telének szállitásrm. akiktől a htttépilés és a >« éHtreresii. olt fog megalakulni, ahol la-1 valamely szQkséglet mesterséges elnyomása-hátnak berendelése fogg. Széllében besíél...