Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.26 MB
2008-08-18 11:14:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
599
5612
Rövid leírás | Teljes leírás (328.54 KB)

Zalai Közlöny 1909. október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1808. OKTÓBER 4.
4«-IK ÉVFOLYAM, 78. SZÁM.
BUÉTFÓ*.
ZALAI KÖZLÖNY
¦iljilulk hitlu éi ciKIrtlkli Min.
IIAfli*M«l árU: KgéM <>¦• 10 korona. 1#l*.r» A karónk, ••trxU\'tc 9 korom 60 fii. - í«r« ¦¦!• éra K> UH.
A kivándorló. ~
-- Látogatás a kivándorló házban. —
A magyar társadalmi i>let lioiel egy évlUwle uj lipitol kapotl: a kivándorlói. Valamikor a magyar zacntri alakja toD a köiónliiklAdéH köiéppuulja. A novella, regény én drámaírók innen véllek hónukét. Ma már kérés sxó eflik ezekrAI. Helyűket tij típus, a magyar kivándorló fuglaltu el. A/, rt 87,umé-IvukM foglalbuzuuk legtöbbet a magvar lapok. Az ujabb magyar nxindarabokban a kivándorló alaLja axinti* elmaradliatatlan. A kotígargatáBÍ hatÓHágok is sokai foglalkoznak velük. IlatárriMidórsógek, kivándorlási biitoauk es felügyelik igazgatják a kivándorlók flgyxit. kik uiialt a hatalmas angol hajókolosszusok knlön járatokat tartanak fenn. Törvényeket alkotnak a kivándorlás fontos Ogye. miatt A nagy bankok külön osztályokat szerveznek az iitnorikai. vagy jobban mondvu a kivándorlók pénzforgalmának lebonyolítására K/.cr ós ezer ki>z foglalkozik tMnez uj magyar tipusKal. ennek sok bajával, mert mindenki érzi az ügy rendkívüli fontOMtágát.
Nem kuli nagy megfigyelta annak ki-jelentósóboz. hogy a kivándorláH nem egész-xégi\'s jelensége a maiiyar társadalomnak. A/, a néhány millió dollár, amit a kivándorlók hazaküldenek, korántsem kárpótolhat bennünket ama gazdasági veszteségért, ami
Keidet ti«tk«»lá .
K«rMu Jimmtt. \' „ .
b soli siázeier munkáskéz, bei\'nüiiket.
Sokat IrUk > lapok
elveszésével
már arról mi
tiirtiutitéi ii kliiékliitil liM-tir I
í| HlrdaUiok dljMabit Htrlr.1.
ér Krdekelt a kivándorló ház stotuoruan érdekes közönsége. Nuiu tudtam elképzelni,
okozza a kivándorlást Amerika legnagyobb magyar napilapja a „Szabadság" eg; alka-lominul ini\'gszavaztatta olvasóit, miért vándorollak ki Amerikába Sok érdekes és tanulságos válasz érkezeit be a lap szerkeszló-ségéhez. ez azoubao a bnjon nem segített.
minó kéuel nyújt egy háromezer főnyi tömeg, kikben oly nagy a boldogulás reménye, hogy érette hetekig tartó hajóutra kelnek egy elóttük ismeretlen nyelvű éa szokásu ország felé.
A kivándorlók palotának hívják azt a
p j
különben példás tisztaságban és rendben
azt nem szüntette meg | tarlóit kel emeletes nagy bérkaszárnyaszerü
A kivándorlás él és virágzik. Mónkint épületei. A házhoz vejetó uutákban már lál-
\'K>*egy lávirali tudóailát* érkezett, hogy (Jarpalhia, az I Honin, vagy más angol hajó-
óriás hány magyar kivándorlóval indult Kiuméljól. Két hetenkinl jönnek a láviralok
hatni a járkáló kivándorlókat, kiknek legtöbbje elmegy a kikötóbe. megnézni: —
Melyik hajó megy Kinerikába \'
....,,, ,,,.-, , , .,, , A kivándorló ház bejáratánál hárman
Ily idókóiben indulnak h érkeznek a h*jólc. |áillak utanil)H . „ rtig 8Io) ,
Ar. mdulo hajók tömve életerős, reménnyel rendőr teli utasokkal, az érketók néhány utassal és _ ^j l(,(8Ij^ kérem?
azoknak íh fele heteg, l.,»na. sói aoksior _. „, |Uog H beln(,net.
6rtlll. Mennyi ezenvedes elózhottc meg a, ,.81|k m)g(,aélylvel lehet bemenni,
kivándorlók őrületét I i >.,,„„„„„„„ , ko,...