Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.37 MB
2008-08-18 11:14:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
524
4999
Rövid leírás | Teljes leírás (348.74 KB)

Zalai Közlöny 1909. 070-078. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NA0YKANIZBA 1909. 8ZEPTEMBEB 3. 48 IK B>F0LTAM, 70. SZÁM.
08ÜTÖBTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
¦ilJiliilk kitlii ii cilllrlikla ttlhii. K,„M.
tlöAl«Ull árak: Kgéu (ng (0 korona, ííltvre S koron*. KnrtÁm*
n.Kr«U<r* 2 koron* 60 flll. - Egv» Mim *rt K) (Hl. ¦»•««¦
Kiadja :
Szirkmlitii ii klatféblutal liülér 1
Hlrd»UMk dljsiibia tiarlnt.
Orvosok kongresszusa.
Az egósz művelt világ szeme most Uudappsten csüng, hol a közszeretetben álló daliás királyi herceg megnyitotta a XVI orvosi kongresszust Ú Felsége a király nevében. Az egész világ idegszálai mintha | azon a kongresszuson csomósodnának össze. l mintha minden reménysugár onnan áradna szét a beteg emberiségre, oly lélekzet visszafojtva várjuk e kongresszus lefolyását. Mi ujat. mi jót, mi üdvöset hord össze ai a sok kiváló elme. Ötezer orvos, a javából, a legtávolabb országból, messze világrészről,! óriási utal fáradalmaitól vissza nem rettenve.1 jöttek el szép fővárosunkba, hogy munkájok-kai áldásaivá legyenek a jövő emberi gemu'tuti ónak-
Talán Magyarországon nines egyetlen 2f> ezer lakóssiil biró 16 dokloros város, melyből valaki, kötelességszertten fel ne j rándull volna oivontárBai közé. hogy kivegye! részét abból a munkából, melyet a nemzet' közi orvosi kongresszus célul tűzött maga' elé. Do Kanizsa nem tudjuk dölyfósen le-i kicsinyeivé, vajfy szerényen félre vonulva-e, ' de nem vesz tudomást arról, hogy miusoria munka folyik most a (óvárosban. Kanizsa! nem kapcsolódott bele nbba a fenséges or~ \ vosi küzdelembe, melyet a királyi fenség oly ekés és meleg szóval köszöntöt!
Vagy talán nem akartak bennünket némely orvosi tehetség nélkül hagyni arra a néhány napra. Járvány nincs hál istennek Kanizsán, az egészség sstintn dühöng, mondta nemrég egyik kedélyes orvosunk. Hát hogynn történt, hogy ennyi doktor közül nem akadt senki, aki az 5000-hez beállt volna legalább stiiÜHztikai egységnek.
Azt értjük, hogy az orvosok egyelórtri, eljárással nem delegáltak maguk közöl valakit. Mert hát természetes, hogy ilyenkor » kiválóbb, elismertebbre jutna a megbízás. Már pedig azt elismerni, hogy valamely orvos kiváló, kiválóbb a többinél, akikkeli egy városban működik, isteni lemondásba kerülne. Igaz. hogy orvosok egyesülete helyben uinos. Ha volna in. nem kellett volna ott választani, hogy u doktor urak annyira érzékeny tekintélye csorbát ne szenvedjen, hanem csak felhívni a doktor urakat, hogy jelentkeznének a részvételre. l>e nem történt semmi. Nem mimt el senki. A mi doktoraink tudománya ki vun jegeoadve. azon fejleszteni fölösleges, ahol a tudomány esetleg sántít, ott helyreüti a reklám, a nép* szerűség, a tekintély. A meggyógyult halottak meg nem [Hinnszkodiiük. hiszen a világ még sok betegségre nem tud irt, hát szenvedés mindig lesz; halál ellen meg nincs orvosság. Talán igazuk in vau az elmaradol-
Ujságokról és újságírókról.
- - Ellesett kávéházi beszélgetések. —
(Mlnhaly: « Korona Uv«hái , .M>!>uU*-otk u«**«*tt kitétUii uietlflimua. — A ká.thtí tlüil torAiiOAkksI iMgrt kon lHfrkoc.ik 4flc.}|[Tt««. A MrOmlOkdn kaifShtl MállAk nhUm
laknak — akarom mondani az itthon maradottaknak.
Sok orvos megél 10 recepttel, sót vagyont szerez magának velő. hát akkor mi Azúkség a 11 ikre, mely még ninos is feltalálva. Beteg ember mindig lösz, orvost mindig hívunk hozzá. a meggyógyitást bízzuk a lüigy termeszeire, K logika szerint
volna csak érthető, hogy miért maradtakj At »ntÍuj>ágirA: Nézze c«ak itthon orvosaink De akkor meg minek a j baráto...