Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.28 MB
2008-10-14 09:18:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
525
4248
Rövid leírás | Teljes leírás (343.79 KB)

Zalai Közlöny 1909. 061-069. szám augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


, 1909. ADODBZTÜ8 2. 4S-IX. ÍVFOLTAM, 61. gZÁM.
ráíró*
ZALAI KÖZLÖNY
hitln ét ciiUrtlkli rfélhn.
árah: Hgéu évr« 10 korana, féte»ie A koron 2 korona 50 fUl. - E«V«« >xim ár* 10 fl
K,UW| „MkW
Kert4*a J4
Szirkiutiiii éi kliMkliiUI liák-tir 1
Hlrd.H..!. dljmbb •••ríni.
Méregdrágái
IrU (XEBTIHBCI
Naponta ballhaljuk e felkiáltást. Minden percben felliangiik a kétségbeesett ajkakról. 3 nem mondhatjuk rei. bogy assnonyi kicsi-nyeskedés fakasztja e panatizhaiigukat. hanem at élőt. az 6 uzigoru kegyellenségével eró-Rukkul kicsikarja a keblekből e jajkiáltást. Tényleg méreg drága luipden. Síinii1 szerény-leien kérés ma már, ha a mindenkori imád Ságban mindennapi kenyeret kérünk az Egek Urától. IIiik, kenyér, főzelék, liszt hihetetlen magas arakon kapható csupán s rövidesen odáig jutunk, hogy a kenyér is valami finom csemegévé lép eló, mely oaak ünnepnapokon h csupán uri hátak asztalára kerülhet.
Méregdrága I Szinte forgalommá nőit" ki magát a/, utóbbi idókben. Méreg drágn tnindeii én csuda, hogy az a sok ember, aki még mindig nem szokott le arról a rossz kedvtelésről hogy naponként élelmezi magát, honnan veszi azt a tökét, melyből lélfenn-tariáfára töltetlenül sznkséges élelmi szere-ket beKtery.i magának.
8 ezek az elsőrendű szükségletek. Mert enni utórégre, akármilyen felesleges, de mégis szükséges dolog. A koplalást nem lehet megszokni. Krro az igazságra az egyszeri cigány is reá)ötl. amikor nyolo nap után, umeildig lovát éheztelte. a szegény pária kimúlt s ó felsóhajtott:
— Istenem, Istenem, hogy epén most kellett megdnglenie. amikor már olyan síé pen mngszokla a koplalást!
Bizony, bizony mi is így járnánk, ha a hatunk. Ebbe még talán a hatóság is bele cigány mintára a koplalást meg akarnák szolima Sót ellenkezőleg társadalmi állásún-szokni. Akkor nnilnáDk ki ez ániyékvilágból, [kat messze túlszárnyaló mértékben kell araikor már a legszebben megtanulnék ajruliázkodnuuk, hogy hivatali méltóságunkon koplalást \'csorba ne esnék.
De utóvégre •< a téma sokkal komo-j Mit osináljunk tehát VI Ne együnk, ne lyabb, semmint, hogy alkalmat adna a tré- igyunk, (mert mii még a vizet is meg kell fálkozásra s bizony jómagunlt mm vagyunk fizetni), ne ruházkodjuuk, fehérneműt ne ugy hangolva, hogy tréfálkozzunk ezzel a j hordjunk, egyéb elmetekről nem is beszé-szomoru, mindnyájunk busába vágó esziné-jlunk. mert azok nem elBÓremlu szükséglet! vei. Nagyon Is érezzük valamennyien a<|o|gok. drágaság átkos köveike».nionveü. Vagy pedig, miután manapság a kia
Mindenütt b mindenhol a munkabérek! embereknek hitelak amúgy sinoeen. egy-
emelkedéséról hallhatunk s mindez csupán
szerűen be kell szüntetnünk a társadalmi
arra jó, hogy a gyárosok gyártmányaiknak konvenoiók szerinti élést és éljünk ugy. árát felverjék s hogy még evvel is meg-;[nint a művelt pápuák, kiknek a legfőbb
nehezítsék a létért való küzdelem amúgy is toalelcikk az a kötény ke melylyel a maguk nehéz haroát. !egyéb meztelenségét eltakarják.
felemeléséről szóló - ., ... .,_. ....... .— ,-.—
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
Ha a munkabérek
! hir nem is valótlan, semmiseire sem vonat-kozhatik ez a hivatalnokikar, vagy a középosztály, u. n. lateiner osztályára. Ezek jövedelme nem emelkedett arányban azzal a szörnyű áremelkedéssel, mely megélhetésünket e korszakban minden téren jellemzi. Sót. ha ...