Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.57 MB
2015-03-19 16:03:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1018
3716
Rövid leírás | Teljes leírás (327.07 KB)

Zalai Közlöny 1909. 035-043. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


HAGFKANIZ8A, 1808. IfAjUS 3.
4&4K ÉVFOLYAM, 3A. SZÁM.
HÉTFŐ.
■•iJiliiilk hitfan ii ciltlrtlhia Jélfen.
fcian»l4al árak: Egtti int 10 korona, íílévio S korona, •(/é<Mna 3 koron« 60 Ali. — (|)<l Mim ára 10 Hll.
FöaiarketitB: Palel6> McrkcMlA :
Dr. Villányi Ilearik. Ker^u Jó«««-f.
Kiadja: a •■«rkMaUa^«.
Izirknztiiéi ii kiaiéhivaUI liiir-ilu 7.
HlrdaUaak dljaiabáa UOflnt.
Kisipari képtelenségek.\'
(v.) Ha az iparosaink által folytatott munka lanyhaságáról helyes következtetéseket lehetne levonni, ugy a közjóiét Nagykanizsán elérte a legmagasabb fokot. Ninos többé létért való küzdés. Felvirradt a kornak, mikor végre az iparos elfoglalhatja az ót megillető helyet a gazdasági életben. — Osipp-osöpp bajok nem bántják ót többé. Meghúzták a szegénység lélekharangját. Az iparos többé nem mellőzött ember, sót az ó tevékenysége keresett és értéke szerint a legbecsesebb foglalkozás ahhoz tartozik.
Ha rendel az épitó ablakokat, megkapja egy évre. ha a házi gazda kaput építtetni óhajt, mire elérkezik a szállítási határidő, éppen le is tagadják neki. hogy valaha kaput rendelt volna.
A városban három \'kályhás lakik. Pro-báljon valaki tőlük októbertói — áprilisig munkát kapni. Kárpitos vagy 6 lakik helyben. Kössön kl valaki 6 heti szállítási idót, vájjon betarthatják-e? Éppen azok az iparosok képtelenek szállításra, akiktói a hfcépités és a háznak berendezése függ. Széltében beszélik, hogy stagnál az építkezés. Éppen azért stagnál, mivel a kómivesek sztrájkolnak és mesteremberek nem szállítanak munkát.
Az iparosok azt mondják: ninos segéd. A bérharook tönkretették az ipart. Ha tönkretették. hát a sztrájkoló iparossegéd hová
lett ? Osak nem lett mindannyi lateiner vagy dijnok? Az iparj munka megdrágulása a mestereket is abba a helyzetbe juttatta, hogy segédeiket jobban fizessék. Hát akkor miért ninos segéd ? Ha sokáig még nem lesz, a kisiparra a segédhiány végzetessé fog válni és a fogyasztó közönség kénytelen lesz a gyáriparhoz fordulni minden használati cikknek beszerzése alkalmával és mellózi majd a mesterembert. Nagyon gyanítjuk, hogy segéd azért ninos, mivel a mesterek, bár felszámítják a magssabb árakat, a segédeknek a ma-j gasabb béreket nem szívesen fizetik. Ennek a bérharcnak aztán tnajd a kisipar issza meg a levit. A fogyasztást mesterségesen megakasztani munkavisszHtarlássai csak ideig-óráig lehet. Ha a közönség aztán egyszer megtanulta, hogyan kell szükségleteit a gyárosnál boszerozni, akkor a vidéki mesterembereknek befellegzett.
A kényelem fogyasztásra késztet és áldozatokra is. Ennek az elementáris erőnek hiába veti magát elébe a kisiparos szállítási késedelemmel és halasztással. Ha a nagyipar \'ezt észreveszi, ott fog megalakulni, ahol ta-! lajat talál. És Kanizsán már van talaja a kályha-, asztalos- és építési nagyiparnak és vállalatnak. A város építkezésének slagnációja osak e három iparág szállilóképtelenségére vezethető vissza.
Ma még lakást se mer az ember berendezni, vagy közfalakat lebontatni. Ház-
építésre meg épenséggel nem határozza el magát senki.
A cipész- és szabiipar ma éppen oly gyorsan és jól, de drágábban szállit, mint ezelótt 10 évvel." Kérdezzék meg e szakmabeli iparosokat, vájjon ma kevesebb a megrendelők száma, mint ezelótt 10 évvel, Mért mivel ma 30 százalékkal drágábban atál-litanak ?
De az építkezés pang. Ez okozta a házbérek emelkedését és ma már ott tartunk, hogy a háztulajdonosok mintegy kegyeket osztogatnak avval, ha busás házbér ellenében megtörnek bennünket a lakásokban. Ha tehát a/, építkezés pangása és a házbérek magassága összefüggésben vau az építési és a vele kapcsolatos asztalos, lakato...