Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.72 MB
2015-03-19 16:04:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
700
3254
Rövid leírás | Teljes leírás (295.93 KB)

Zalai Közlöny 1909. 044-051. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA 1909. JUNIUS 3
48-IK ÉVFOLYAM, 44. 8ZAM.
CSÜTÖRTÖK.
MiiJaliilk hétfőn is csatörtahAn dilbm.
CIAfliaUal Arak: Kgéu «<ro 10 koron*, I4I4vic 6 koront. n«Ky«.U»ro 2 korona 60 (III. — Egyea azám éra 10 Ali,
PÖMarkeajlO: IIr. Villányi nrnrlk-
Ketelűn sxeiketxtA: Krrlr» JÓkhi-T.
Klmljn: a airrkrailii^f.
Szirknztttiég ¿1 klaHkivatal IMor-atca 7
Hirdatéaak dijtiabáa aiarinl.
a
ilnot!
A kanizsai kereskedők panasza.
Illjkailtll. junlui 3.
A keroskedői konjunktúrák az utóbbi években nem voltak nagyon briliánsak. A megélhetés neher.ebbcdése a középosztályt szerényebb kiadásukra inditotta. Termés/,ete-sen kereskedőink érezték első sorban a középosztály büdzsé-megszorítását.
Hozzájárult a kereskedői viszonyok rosszabbodásához ama érthetetlenül indokolatlan, mondhatnánk csúnya verseny, mely némely szakmában évekkel ezelőtt mutatkozott. Ez a versengés ma már rendes keretben mozog, inert a kereskedelem gyenge eleme kidőlt. Többen beadták a kulcsot, többen eltávoztak, úgyhogy a mostani kereskedő gárdánk mondhatnánk hivatása magaslatán áll.
Kereskedőink panasza azonban még sem szűnt meg. Must már nem egymás ellen panaszkodnak, mint inkább amiatt, hogy nagyon sokszor kijáts/ák Nagykanizsán a megrendelésekről szóló miniszteri rendeletet. Bármennyire is tiltva van a vevőknek „meghívás" nélküli látogatása, mégis mindig előfordul, hogy wieni és budapesti díszműáru, női és férfi divatáru cégek utazói városunkban meghívás nélküli látogatást tesznek. Sajnos közönségünk elősegíti a „vigéo" garázdálkodást, mert ahelyett, hogy az ipszét átadná a sarki rendőrnek, nála megr»nde-lést tesz. Hát bizony kereskedőink panasza
A virágos Nagykanizsa.
A Biépltö EryaattUt kö»ryttl*aa.
[Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai Szépitő Egyesület, miül uiár jeleztük vawlruap délelőtt tart|a közgyűlését A titkári jelentés beszámol majd nz egyesület elmúlt évéről, melyről mondhatjuk, sikeies volt. Az egyesület sreréuy anyagi erejűhez mórién mindent megtesz, amit megtehet. Ktérl jelezzük mi a sikert. Azt azonbau ueai mondjuk, inert valótlanságot nem akarunk állítani, hogy nagyobb sikert nem érhetett volna el az egyesület. Ehhez pénz kellene, ami kevés vau az egyeaOlet pénztárában A titkári jelenté« bizonyára nem fog hozsannákat zengeni a pártfogáxrél. mert »»juoa
kevés Uulinauu báró|a van az egyesületnek. •
Az idei közgyűlésnek már kölni kerete is van. A Szépíti Egyesület elnökségének csendes agilációja a város házait kiemeli Ud»aiilriut a hétköznapi szürkeségből és virágos Nagykanizsát varázsol elő. A szép eszme propagálása ueldluk is örömet szerzett és miudig siettünk közölni a virágos Nagykanizsa térhódítását.
A Zalai Kfolöny legutóbbi számai felsorolták ama szépérzékkel rendelkező városi polgárok neveit, kik erkélyüket és ablakukat világgal diazitették. Ez h díszes névsor naponta bóvOl. Legutóbbi jelentésünk óta dr. Havas Hugó ügyvéd, dr. Hajós 8otna és dr Dobó Dezső orvosok lakásának erkélyei öltöttek pompás virágdíszt A kezdet kezdetén van még a mozgalom, de máris szép képet nyújt a gyermekkorát élő virágos Nagykanizsa. A közönségtől függ a szép eszme terjedése. 8 mi hisszük, hogy Nagy-kanizHáu is diadalt arat ez a nagyvárosi mozgalom
jogos, mert ez abszurd állapot. Kereskedőink megfelelő tőkével alapítják üzleteiket, igyekeznek Jól felszerelt, még a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő árurakiárt berendezni, fényes portalékat, kirakatokat épiteuek abban a reményben, hogy törekvésük méltánylást talál. A közönség egy része özek ellenére is érthetetlenül vigécektől vásárol, becsapja magát abban a hitbon. Imgy f noiu portékát vásárolt \'olos...