Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.27 MB
2015-03-19 16:10:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
974
4439
Rövid leírás | Teljes leírás (336.8 KB)

Zalai Közlöny 1909. 070-078. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA 1909. SZEPTEMBER 2. 48-IK ¿VFOLYAM, 70. 8ZAM.
08DTÖBTÖK.
iag]ilinlk hitfón éi csütörtökön dilbin.
fcl6A««Ual Irak: Egén évre 10 koron*, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona BO flll. — Kgyea aiám ára 10 flll.
Kolclós aaerkeiKli? :
Hertóm Jilitef.
KIHIIJH : a H*erU»>»*tő»é(j.
8z.rk.izto.il ii kiadóhivatal Buk-t.r 1
HlrdaUaak dljaiabia axarlnt.
Orvosok kongresszusa.
- Jfag-ykanlxsa nem vili réait. —
Az egész művelt világ szeme inosi Budapesten csüng, hol a közszeretetben álló daliás királyi herceg megnyitotta a XVI orvosi kongresszust Ö Felsége a király nevében. Az egész világ idegszálai mintha azon a kongresszuson csomósodnának össze, mintha minden reménysugár onnan áradna szét a betog emberiségre, oly lélekzet visz-szafojtva várjuk e kongresszus lefolyását. Mi ujat. mi jót, mi üdvöset hord össze az a sok kiváló elme. ötezer orvos, a javából, a legtávolabb országból, messze világrészről, óriási utak fáradalmaitól vissza nem rettenve, jöttek el szép fővárosunkba, hogy munkájok-kal áldásaivá legyenek a jövó emberi generációnak.
Talán Magyarországon nincs egyetlen 2f> ezer lakossal biró ltf doktoros város, melyből valaki, kötelességszerűen fel ne rándult volna orvostársai közé. hogy kivegye részét abból a munkából, melyet a nemzetközi orvosi kongresszus célul tűzött maga elé. Do Kanizsa nem tudjuk dölyfösen lekicsinyelve, vagy szerényen félre vonulva-e, de nem vesz tudomást arról, hogy micsoda munka folyik most a (óvárosban. Kanizsa nem kapcsolódott bele abba a fenséges orvosi küzdelembe, melyet a királyi fenség oly ékes .és meleg szóval köszöntött.
Vagy talán nem akartak bennünket némely orvosi tehetség nélkül hagyni arra a néhány napra. Járvány nincs hál istennek Kanizsán, az egészség szinte dühöng, mondta nemrég egyik kedélyes orvosunk. Hát hogyan történt, hogy ennyi doktor közül nem akadt senki, aki az 50(JO-hez beállt volna legalább statisztikai egységnek.
Azt értjük, hogy az orvosok egyetérti, eljárással nem delegáltak maguk közöl valakit. Mert hát természetes, hogy ilyenkor a kiválóbb, elismertebbre jutna a megbízás. Már pedig azt elismerni, hogy valamely orvos kiváló, kiválóbb a többinél, akikkel egy városban működik, isteni lemondásba kerülne. Igaz, hogy orvosok egyesülete helyben nincs. Ha volna is. nem kellett volna olt választani, hogy a doktor urak annyira érzékeny tekintélye csorbát no szenvedjen, hanem csak felhívni a doktor urakat, hogy jelentkeznének a részvételre. De nem történt semmi. Nem ment el senki. A mi doktoraink tudománya ki van jogeoedve, azon fejleszteni fölösleges, ahol a tudomány esetleg sántit, ott helyreűti a reklám, a népszerűség. a tekintély. A meggyógyult halottak meg nem panaszkodnak, hiszen a világ még sok betegségre nem tud irt, hál szenvedés mindig lesz; halál ellen meg nincs orvosság. Talán igazuk is van az elmaradot-
taknak — akarom mondani az itthon maradottaknak.
Sok orvos megél 10 recepttel, sót vagyont szerez magának velo, hát akkor mi szükség a 11 ikre, mely még nincs is feltalálva. Beteg ember mindig lesz, orvost mindig hívunk hozzá, a meggyógyitást bízzuk a nagy természetre, ti logika szerint volna csak érthető, hogy miért maradtak itthon orvosaink De akkor meg minek a kongresszus ?
Tanév elején.
- Egy nem aablono« elmAlkedé*. —
(v.) Néhány nap inulvn megnyílnak az ísko Iák kapui, de ltom nyitják ki annyim, hogy ¡17.011 r műveltséget óh (udomiiuyt szomjúhozok mind beférjenek Mert manapság oly nagy n tülekedés egy helyért, hogy minden évbeu tainilAk.it el i« kell Utasítani.
Nagyon sajnálom. ön későn jelentkezel!, inond|a ilyenkor az igazgató. Vagy, in nem helybeli és az o...