Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.03 MB
2015-03-19 16:11:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
721
2704
Rövid leírás | Teljes leírás (314.59 KB)

Zalai Közlöny 1909. október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1909. OKTŐBEB 4.
49-IK ¿VFOLYAM, 79. BZAM.
KÚTFŐ.
■aijalaalk béttia éi cslttrtlkia riilkaa.
tlAAi*M*l Irak: Kglu éx* 10 koron*. Iil4.ro 6 koron*.
a koron* 50 fll. — Egy«* siám ár* 10 flll.
Felelős szeikesxtó : Kertfaa Jiiief.
Kiadja : « iirrkMilMi,
Szarkaaztaaii ii kiadóhivatal laik-tér 1
Hlrd*U**k dljiJ.bál »««rlnl.
A kivándorló.
— Látogatás a kivándorló házban. —
A magyar társadalmi élet közel egy évtizede uj típust kapott: a kivándorlót. Valamikor a magyar zsentri alakja volt a közérdeklődés középpontja. A novella, regény és drámaírók innen vették hősüket. Ma már kevés szó esik ezekről. Helyüket uj típus, a magyar kivándorló foglalta el. Az ő személyükkel foglalkoznak legtöbbet a magyar lapok. Az ujabb magyar színdarabokban a kivándorló alakja szinte elmaradhatatlan. A közigazgatási hatóságok is sokat foglalkoznak velük, üatárrendórségek, kivándorlási biztosok és felügyelők igazgatják a kivándorló lók ügyeit, kik miatt a hatalmas angol hajókolosszusok külön járatokat tartanak fenn. Törvényekot alkotnak a kivándorlás fontos ügye miatt A nagy bankok külön osztályokat szerveznek az umoríkai. vagy jobban mondva a kivándorlók pénzforgalmának lebonyolítására. Ezer és ezer kéz foglalkozik einez uj magyar típussal, ennek sok bajával, mert mindenki érzi az ügy rendkívüli fontosságát.
Nem kell nagy megfigyelés annak kijelentéséhez, hogy a kivándorlás nem egészséges jelensége a magyar társadalomnak. Az a néhány millió dollár, amit a kivándorlók hazaküldenek, korántsem kárpótolhat bennünket ama gazdasági veszteségért, ami
a sok százezer munkáskéz elveszésével ér bennünket.
Sokat írtak a lapok uiár arról mí okozza a kivándorlást Amerika legnagyobb magyar napilapja a »Szabadság" egy alkalommal megszavaztatta olvasóit, miért vándoroltak ki Auierikába. Sok érdekes és tanulságos válasz érkezett be a lap szerkesztőségéhez, ez szonban a bajon nem segített, azt neiu szüntette meg.
A kivándorlás él és virágzik. Időnkint egy-egy távirati tudósítás érkezett, hogy a üurpathía, az Ultonia, vagy más angol hajó-óriás hány magyar kivándorlóval indult Fiúméból. Két hetenkint jönnek a táviratok, Ily időközben indulnak és érkeznek a hajók. Az induló hajók tömve életerős, reménnyel teli utasokkal, az érkezők néhány utassal és azoknak Is fele beteg, béna. sót sokszor őrült. Mennyi szenvedés előzhette meg a kivándorlók órülotét I
Mikor e sorok irójs az idén nyáron Fiúméban időzött az .Ultonia" érkezett be a magyar kikötőbe 25 kivándorlóval. Közülók három az utoti megőrültr négy teljesen pénz nélkül, ingyen, vagy helyesebben hatósági pénzen szállíttatott haza.
Mire a hajó megérkezett már közel háromezer ember gyűlt össze a kivándorlók házában. Néhány száz ember uoin is fórt rá a hajó óriásra.
Érdekelt a kivándorló ház szomorúan érdekes közönsége. Nem tudtam elképzelni, minő képet nyújt egy háromezer főnyi tömeg, kikben oly nagy a boldogulás reménye, hogy érette hetekig tartó hajóútra kelnek egy előttük ismeretlen nyelvű és szokású ország felé.
A kivándorlók palotának hívják azt a különben példás tisztaságban és rendben tartott két emeletes nagy bérkaszárnyaszerü épületet. A házhoz vezető utcákban már láthatni a járkáló kivándorlókat, kiknek legtöbbje elmegy a kikötőbe, megnézni: — „Melyik hajó megy Emeríkába "
A kivándorló ház bejáratánál hárman álltak utamba: a portás, egy szolga, egy rendőr.
— Mi tetszik kérem V
— Itt tilos a bemenet.
— tísak engedélylyel lehet bemenni.
Felmutatom a kormányzóság kivándor-
lásügyi előadójának Hegedűs miniszteri fogalmazónak „látogatási jegyét" mire megszűntek a kérdezőskö...