Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.02 MB
2015-04-03 13:15:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1011
3648
Rövid leírás | Teljes leírás (213.46 KB)

Zalai Közlöny 1910. 046-053. szám június

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 19x0 JÚNIUS a
49-I\'k ÉVFOLYAM. 46 SZÁM
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
-
MtiJilinlk hétfin éi ciltörtík»« MÉM.
klSfUatéd árak: Egí.» 4»re 10 koron«. MUvro 6 ko\'°n*\\ negyedévié 2 koron« 80 Ali. ~ 6tr«» »«*"\' *r« 10 tlll.
KolcUi« M«ik«t(il: Kertén« Jó »el.
Képviselőválasztás.
■MTkMlu», JBHIU 3.
Amint a gazda nem mer rátekinteni jégtől letarolt vetésire fájdalom nélkül. ugy vagyunk mi in a tegnap lezajlott képviselőválasztással. Lelkünk megerőltetésébe kerül, hogy kiirjuk azt. hogy a nagykanizsai vá-lasziókerületbt n a Bosnyák pán győzőit Ha győzelem az, hogy Időzték városunknak azokat az érdekelt, melyeket annyi drdelge-tesscl ápolniuk, melyeknek megvalósulásának már-már küszöbén álltunk, akkor szívesen regisztrálnék a győzelmet Ha győzelem az, hogy városunkat egy nagytehetségű nemes-lelkQ pártfogétól fosztottuk meg. ha a hálátlanság erény és ha a letarolt vetések szemlélésénél örómiüzet leliet gyújtani, akkor mi is az örvendezőkhöz szegődnénk De a mi szeretetünk ehhez a jóakarókban szűkölködő városhoz sokkal nagyobb, semhogy he ne látnók, hogy a diadal mámorából, mely a Justl) párti tábort süketté és vakká tette, ne a keserű kiábrándulás a csalódás, a késó megbánás Osiráját fedezhetnék fel
Bosnyák Géza utálói fogva a nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselője. Mint ilyennek, mind azt a tiszteletel és nagyrabecsülést előlegezzük, amit a képviselői országos dignitás megérdemel
Szeméh iségét, városunkhoz, való vonzódását uem ismerjük. Eddig a választási harcokban elejteti szavait sem felre nem magyarázzuk. sem értékén felül nem becsüljek. Egyéniségének országos működését figyelemmel fogjuk kisérui es inig érdemei elóli szemet hunyni nem fogunk, addig éberen fognak rámutatni azokra a ténykedésekre, melyek az ó pártja szereplését a mi felfogásunktól elválasztják.
Az országgyűlés rövidesen összeül, ott uj küzdelmek, uj mérkőzések tárulnak elénk és mi szemlélői és szerény keretben őrsze-l mei leszünk unnak a felfogásnak, amit eddig | is vallottunk, hogy parlamentünk ne a közjogi vitákban, megvalósíthatatlan álmok szövögetésében merüljön ki, hanem a l» ák Ferenc hagyatékán uj munkára hivő közgazdasági életet teremtő nemzeti munkálkodást tűzze ki fóelvül.
A tegnapi országgyűlési képviselő választásról csuk rövid tudósítást hozhatunk a \'"ég mindig tartó nyomdász sztrájk miatt.
Reggel 7 -órakor elsőnek érkeztek Kiskanizsától a Bosnyák Géza párthívei és elhelyezkedtek az Erzsébettéren Jóval nagyobb számban jöttek be egy fél óra múlva a kiskanizsaiak Zichy gróf táborába Mintegy hatodfél százan lehetlek. Impozáns látványt nvujjott a rezes bandával és számos zászlóval érkező töineg. Nyolc ós léi órakor
IztrkiKtisii ii kiadóhivatal Diák-tér I
r«l«fon: 112. — Hlrd«Ui«k dljuabi« utrliH.
külön vonalon 1000 választó érkezett a néppárt táborába; egy órával később jöttek Bosnyák Géza hívei külön vonaton.
Majd beérkeztek Réose vidékéről sze kereken és a választok elhelyezkedése megtörtént. A választás pontban ti órakor kezdődött ü\' bizottság elón Az I bizottság elnöke Szigethy Károly dr, a II -é Ung\'-r UH maiin Elek. Ili -é KmliHohild Jakab dr. volt. A bizottságokban sorshúzásul döntötték el. hogy melyik párt kezdje a szavazási, Az l.-nél a Jusipáriiak, mi*? a ll es III -nál a Zichy pártiak ke/.diék.
Az első bizottságnál 30 «r turnus/okban Bosnyák és Zichy pártiak felváltva szavaztak A többinél az előre megjáró/ólt sorrendben a vidék községei felváltva n két párt. Nem tudunkf a helyszűke miatt kimerítő részleteket írni. esak megemlítjük, hogy a III. bizottság végzett először. Itt leszavazott ö\'J2 Bosnyák parti és 5ÍI8 Zichy párti A zárórát 7 óra 20 perckor tűzték ki Azután végzett a második bizottság. Itt ...