Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.85 MB
2015-04-03 13:18:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
972
4122
Rövid leírás | Teljes leírás (292.67 KB)

Zalai Közlöny 1910. 054-061. szám július

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, igxo JULIUS 4
49-ik évfolyam, 54 szám
HÉTFÓ.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■ilJilMlk hátion ét csltirtikla.
fcl«n<«Usl írak: EgéM trIC 10 kvrona. MUik 6 koron», negyedévio 9 korona 60 Ali. — Egyaa iiim ára fo Ali.
KaUlöa nerk«ill<l :
Kertrfna Jó«i<rl.
KIntiJii : i^rrkrnstŐMrK.
SzirkMztisíi ii hfarféhlvatal liák-tér I
Tataion : III. — HlrdaUaak dljxabi« Marin«.
Zárszámadás.
Gróf Zichynek lapunkban közzétett levele mély és általános hatást keltett. Az államférfiú objektivitása, a \'nemesen érző szívnek ós lélekemelő tisztasággal gondolkodó agynak eme klasszikus megnyilvánulása még az ellenkező véleményen\' levők elismerését is kivívta. Nemes befejezése a kfi/delemnek, hisz elmegy odáig, hogy a győztes ellenfél előtt a lobogót is meghajtja, Rövidlátás és cinizmus sok mindent belemagyarázhat e levélbe, a mi abban ninos, de- az abban megnyilvánuló magaé erkölcsi világnézetet letagadni, elkobozni nem leivel ■ és nem is szabad.
A választási harc aktái ezzel ugy hisz-87.(1 k teljesen le vannak zárva, de van a levélben valami, a mi göndolkodóba ejthet mindenkit, a mit jó lesz míndegyikőnknek megszívlelnünk. ,
Rágalmakról beszél, rágalmak a mik bántanak, rágalmak, a mik az egyéni becsületet piszkítják, mocskolják
A mi közéleti küzdelmünk arzenáljában az utóbbi évek csatározásában szinte polgárjogot nyertek már a rágalmak. Valaki suttog valamit, azután beszélik, a nyilvánosság hamis mezét magára öltve a nagy Ga-leottók színes sima szólamain át be lopják a közvéleménybe. Nincs vádló, csak vád, nincs tehát védekezés. A „nem zörög a levél" és más hasonló kétes értékű szólamok elegendők, hogy a könnyelműen és ellenőrizhetetlenül világgá röpített rágalmak letörölhetet-lenül tapadjanak bárkin.
A különböző és folyton munkában levő érdekek és érvényesülési törekvések mohón ragadják meg az alkalmat, hogy céljaik elérésénél ezeket a kis mérgezett nyilakat fegyverül használják
A viszonyok emez elfajulásával szemben az egyén tehetetlen. Mindaddig mig e tisz-tultabb erkölcsi felfogás kenetteljos hangoztatása ül az ajkakon, benn a szivek mélyében azonban a káröröm ül orgiákat minden egyes alkalomkor, mikor másról van szó, állapotaink javulni nem fognak.
A mérges kígyónak fejére kell tiporni. A suttogó piszkolódóuak torkára fojtani a szót, mielőtt a méreg elterjedne; ez mindeneknek kötelessége.
Ha Ziohy gróf levele nyomán csak ez az ogy tanulság maradna meg nálunk, ez maga megérne mindent, megérné az elmúlt napok heve« ós bántó csatáit, sót megérné gróf Zichy bukását is.
Nekünk pedig nagy elégtétel a levél. Igazolja a múltban elfoglalt álláspontunkat, hogy mi nem vívtunk harcot a néppáriórt, nem láttuk a felekezeti pártot, mert azt a
mi szemeink elől egy nemesen érzó sziv, egy kiváló egyéniség, egy a pártérdekek és pártkeroteken messze felülemelkedő államférfiú eltakarta.
Spectator..
A vad hazugsál, a hivatottság a tehetetlenség és végűi a pukkanás.
A val Jiungiáf.
Ilit hol van a petíció? Kérdett a réaivénjr-lArsasági nagyhatalom. Meghagyj* egyutUl, hogy a kérdésére ne- tennék véláuolni. De. bízouy akár tetszik, akái nem, Dekllok tetszik válaszolni. Hát bizony petíció ni nos. Kit mi nem \'«zégyeljűk bevallani Uram bocsáesl A Zalai Közlöny ait irta, hogy lem. irta pedig a legilletékesebb információ alapján, é< nem leli Mást gondollak, vagy \' kellő bizonyítékot nem szerezhettek. Szóval nem lelt Kz a mi vad hazugságunk. Testek csak a többit is fel vonultatni az nrzvnálból, nyugodt mosolylyal várpik.
tJaakhogy a nnrmáli\' méretű emberek máskép értelmezik a hazugságot Az a hazug, aki tudva állit vallót lant. Ha például azt Írják egy pártnak a jelöltjétől hogy nem lép fel, megkapják rá...