Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.08 MB
2015-04-03 13:33:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1149
2299
Rövid leírás | Teljes leírás (393.79 KB)

Zalai Közlöny 1910. 097-104. szám december

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


nagykanizsa, 1910 december i.
49-ik évfolyam 97 szám
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•iJilaitlk hétfőn ii csfltirtlkln.
E'SfW.IÍ.I árak: Kt(u Iiri 10 koront, Uli,,c 6 korona, N.pr.dt»,. a korona »0 f|||. _ Eeya. Ilim ira 10 ftll.
Olcsó Kus.
Az Uruguay-i köztársaság fiumei Konzulátusa azon megbízást adta a fiumei Sohenker et Oo. cégnek, hogy a földmivelési miniszternél eszközöljön ki engedélyt élőállatok, állati termékek valamint fagyasztott húsnak behozatalára.
A behozandó áruk Montevideo kikötőjében lennének hajóba rakva és a fiumei kikötón át érnék el Magyarországot.
A fagyasztott húsból és állati termékekből összeállított elsó szállítmánynak az volna a célja, hogy Uruguay ezen termékeivel Fiúméban és Budapesten kisebb kiállítást rendezzenek s ezáltal megismertessék hazánk ipari és kereskedelmi köreível az illető termékeket és azok árát, a min könnyítendő az áruk az érdeklődők közölt ingyenes kiosztásra kerülnének.
Az elsó szállítmány a következő árukra és mennyiségekre szorítkoznék: 100 kg. faggyú ipari célokra, 500 „ fagyasztott marha- és birkahús
negyedekben, 100 „ marha-, birkah. és nyelvkonserv, 100 r ökörzsír élvezeti célra, 100 „ ökörosont- (pata) olaj ipari
használatra, 100 . sózott ökörbór, 100 „ szárított ökörbór, 100 „ sózott tehénbór, 100 „ mosott és kártolt gyapjú.
K«l«IAi iieikciilé : Kertñna Jóamef.
KíxIJM :
Szirkisztiiii is kiaMhlutal Diák-tir t.
Talaron: III. — HIrdaitsak dljaiabáa »«arlnl.
A vágóállatokat illetőleg Fiume város tauáosa már megadta a behozatali engedélyt a város fogyasztásának szánt s az ottani vágóhidra szállítandó 600 darab ökörre, darabonként 550 750 kg. súllyal, a melyek két reszletben, esetenként 250 darabjával érkeznének Fiúméba
A Montevideoban elszállításra k erüló állatok eredetüket és egészségi állapotukat tanúsító, az ottani os. és kir. osztrák-magyar Konzulátus állal hitelesített hivatalos bizonyítványok alapján lesznek behajózva s megérkezésükkor Fiuiuébau lefizetnék érték a tarifa szerinti vámdijat.
Behoznának eznnkivül Montevideóból. eladás céljából azért, hogy lehetővé tegyék a magyar állatfajoknak keresztezés által való feljavítását. 500 darab fiatal bikát 2 éves korig, a melyek az előirt egészségügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett kifogástalan ogészségí állapotban érkeznének Fiúméba.
Az átmeneti állatforgalom céljaira Fiume város Municipiuma már biztosított megfelelő pihenő helyet 1000 darab ökör számára, melyek 200 darabjával érkeznének Fiúméba s a hajóból, az állami és városi állatorvosi vizsgálat után, hatósági felügyelet alatt közvetlenül az istállóhoz hajtatnának 9. hol tökéletes elszigeteltségben legalább 15 napig vesztegelnének s ezen idő után részben j tengeri uton Egyp'om, Törökország és Bulgáriába, részben pedig szárazon Olaszország, Svájc és Németországba ' kerülnének
elszállításra a rendelkezésre álló magyar tengeri és vasúti közlekedési eszközök igénybevételével.
A cég azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy e kísérlet az egymásközt barit* ságos viszonyban levő két állam kölcsönő* érdekeinek óriási előnyeire válna. Magyarország elsősorban állatállományát szaporíthatná és fajilag feljavíthatná s így a szegényebb néposztályok jobb és olcsóbb húst kaphatnának, a magyar gyáripar pedig jutányos árak mellett kaphatna mindenféle állati nyersterméket kitűnő minőségben.
Ezzel szemben Uruguay nagyban fogyasztójává lenne a kívítelképes magyar iparnak, miáltal hazánk külkereskedelmi forgalma jelentékeny lendületet vehetne, ha Uruguay termékei előzékeny fogadtatásban részesülnének nálunk.
Azt hisszük, hogy a földmivelési ntinisz ter nem fog nehézségot gördíteni e gyakorlatilag oly könnyen keresztülvihető behozatali és átmene...