Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.88 MB
2015-06-08 15:35:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
785
2668
Rövid leírás | Teljes leírás (303.27 KB)

Zalai Közlöny 1911. 010-017. szám február

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1911 FEBRUÁR 2
50-IK ÉVFOLYAM 10. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•Ijilmlk Itilfon it cifliirlökfin. Kalolós s*oikcsxló : KUilJa : Szarkisztostg Éi klaUhliatal liik-tir 1.
EiSlUalial Arak: Kg*«t évié 10 korona, félévio 6 koron*, Negyedévre 2 korona 60 Ali. — Egyaa ax*m ára 10 011. Kcrtéaa J^aief. it mrrkriiatiiaég. Talaíon: ||t. —
Az ördög1 bibliája.
A nemrég elhunyt Emmer Kornél ny. kúriai biró, gazdag einber és fiai/ll .«veiben a hölgyvilág elkényeztetett kedvence volt. Vugyonának legnagyobb részét olyan felvidéki kaszinó alapítására hagyta, amelyben a házárd-játék tilos. Emmer az egyvivásu kor- i . nak evvel az erkölcsös tettével 110111 szerezte meg a rokonszenvet. A gazdag Carnegíe óriási vagyonával könyvtárakat, vagy zene-osarnokokat, Kookefeller egyetemeket alapit a szerény Feitelstein 200U koronát hagy lelkiüdvéért, vagy szegény gyermekek ruház-tatására; de hogy nagyhírű ember a kor szenvedélyével ellentétbe helyezkedjék és e szenvedély megsemmisítésére törekedjék avval, hogy hazárdjáték mentes kaszinót alapít, ilyen eszme a kompánia felfogása szerint csak beteg agyban születik meg. Nem is követi majd egyhamar alapító a1 ó példáját, amely nem lesz olyan ragályos mint a tulipán mozgalom. Igaz ez hamarosan befejeződött; de aiuaz fel seiu éled. Meri manapság kártyázni muszáj, mert a házárd-játék uritempó.
A lámpa mindaddig ég, aiiiig a kanócban olaj vau és a gentleman addig kártyáz, inig az erszényóbon pénze vau és ha ez elfogy, kölcsön kér A legjobb gentlemann-firnájsz most a kártyajátékból áll. Aki nem kártyáz, az valami aeufuulaudi jövevény le-lehet. A doktorok már kiderítették a kártya-láz okát: egy pirinyó állat: smaroceria ca-nisenria. Ez a baktérium a könnyen megélhetés vágyát gerjeszti fel az emberben és ez a vágy viszi ót a makaó és baccaral asztalhuzl A kártyaszenvedély tehát fertőző betegség, mely a legnagyobb mértékben ragályos.
A kártya gondüzó, mondják a kártyakedvelók : de aki egyszer belekóstolt a kártyanyereségbe, az már nem gondüzésból, szórakozásból játszik, hanem a keresetét akarja a játékkal növeszteni. Egy megütött kassza neki „treffer^, egy elvesztett százas „pech".
A játékszenvedély nagyon meghonosodott a hazában. Nem boldog a magyar, ha nem nyer a kártyaasztalnál. A jokey-klubb-tól kezdve a külvárosi kaszinóig mindenütt kárlyáxuak. A kártyázásnak (mindig csak a
hasaid-játékot értve aluli») rugói az önzés és haszonlesés. A hasard-játék mélyreható erkölcsi károkkal jár. Elvonja az embereket a közgazdasági tovékenységtól és oly térré szorítja, ahol neui munkával szaporítanak értéket, hanem már meglevő erteket az esélyek szabályai s/.orint megosztanak.
Ennek az elosztásnak sem jogi, seiu erkölcsi alapja nincs. Nom az kap pénzt, aki érte fáradozott, hanem az, akinek jo kártyája van A kártyajáték fanatikusai minden komoly munkára képtelenek. Szellemi ruggalmasságaikat elvesztik, nem érdeklődik semmi iránt. A kártyázó minden szellemi ereje a káriyajalek finesszeiben ószpontosul. Bankjai odauyujta halas/.horog nak, melyet ellenfele pedz és melyen sokszor el is vérzik. Azért látni sokszor egy asztal körül játékosokat, ttkik széles jókedvben vannak, órömtól sugar/.ó arcokat és látni olyanokat, kiknek szemei szikráznak a haragtól. Ezt a kis prédikációt pedig azért intézem valamely nem kárlyázóhoz, mert annak még használhat. A káilyás hasardeur-nek az efféle kis elmélkedés nem ellenméreg. Mert a kártyaszenvedélyt évszázadok óta ostorozzák és a kártyaszellem mégis kisért. ma talán még jobban mint valaha.
Addig míg nagy katasztrófák nem érik a hasardeuröket, javulás nem áll be, de eze...