Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.61 MB
2015-06-08 16:30:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1176
3306
Rövid leírás | Teljes leírás (282.46 KB)

Zalai Közlöny 1911. 079-087. szám október

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, rgn OKTÓBER a.
SO-IK ÉVFOLYAM. 81 SZÁM
HÉTFÓ
Politikai lap.
■•■jaUalk hétfőn éi ciütlrtlkln.
EIOÍW.U.i árak: Kgéu <>ro 10 korona, í4I4«io B korona, N egyedin« S korona BO 011. — Egy«» "Ám éra 10 flll.
Koltlú» »«ikeutó; Kertfni JÓBner.
Klmdja : n ni*rkeiiat£aé(.
Szarkaaitiaég íi kladókliatal Baák-tér 1.
Talafon : 112. — HlrdaUaak dljaiabia utrlnt.
Teljesen leverve.
Az utóbbi napok alatt olyan osapások érték az ellenzéket, amelyeket nem heverhet ki. Vasárnap a köztudatban bevehetetlen várként szerepelő Marosvásárhelyen eddigi hivei hagyták cserben : harminckettőn jelentek meg a függetienségí párt népgyülésén, amelyet a törvényhatósági obstrukoióellenes állásfoglalásának ellensúlyozása céljából hetekig tartó hevet agitáció után hivattak egybe. Bár a kudarc jelentősége szinte beláthatatlan, mert hiszen azt bizonyítja, hogy magának az ellenzéknek sem kell már az obstrukció, ez az esemény mégis eltörpül azok mellett, amelyek hétfón történtek. Négy törvényhatóság emelte fel tiltakozó szavát, közöttük olyanok, mint Csanád- és Heve\'sme-gyék. Csanádmegye Justh Gyulának, az obstrukció vezérének szűkebb hazája. Ott vannak hatalmas birtokai, ott van az atyafisága, barátjainak, tisztelőinek, lekötelezettjeinek óriási köre. S mégis az obstrukoió ellen foglalt állást , a vármegye, amely — Jnsth Gyula maga mondta — egy harmad híján függetlenségi. Hevesvármegye, amely negyvennégy szótöbbséggel hozta meg határozatát, annyira ellenzéki, hogy a területén lévó választókerületek kormánypárti képviselőt osak nagyritkán választottak.
Ennél nagyobb elégtételt elképzelni is\' lehetetlen. Régi törzsökös ellenzéki vármegyék hoznak tiltakozo verdiktet az ellen az obstrukció ellen, amely nyuk hivatkozással üzi veszedelmes játékait, Nemosak ürügyét és jogcímét vesztette el ilyenformán a tek-nikázó harc, hanem talaját is. Fikciónak bizonyult íme az obstruktoroknak az az állítása is, hogy nagy tábor áll mögöttük, ügy igaz ez az állitás, hogy volt táboruk, amely az obstrukcióig kitartott mellettük. Ma már egészen magukra maradtak.
Csanád- és Hevesvármegyéken kivül Pozsonyvármegye százkilenoven szótöbbség-
séggel, Kolozsvár városa pedig az összes szavazatok hétharmadával ítélte el az ob-struciót Kolozsvár a házszabályok revízióját is követeli. Velük ötvenhélre emolkedett a tiltakozó törvényhatóságok száma.
Csanádvármegye, — hogy népszerűen szóljunk — Justh Gyula vármegyéje. A vármegye székhelyén, Makón maga az ob-strukoiós vezér nyert mandátumot. Birtoka és családi összeköttetései révén e megye földjén egyébként is erős az 6 gyökere. A lokálpatriotizmus is arra késztetheti az olyan nagy befolyású egyéniség szűkebb házát, hogy kiváló szülötte kedve szerint ós mellette foglaljon állást.
Justh Gyula mindent megtett, hogy a törvényhatóság határozata no szóljon ellene. Napokon át személyesen szervezte pártját a törvényhatóság közgyűlésére. Beszámoló beszédében\' pedig igyekezett igazolni a politikáját. Hiába volt.
A személyesen jolon lévő vezérnek ott, a közgyűlés termében kellett meghallgatnia a törvényhatóság elítélő határozatát. A saját vármegyéjében sem tudta elkerülni a kárhoztatást, sót minden személyes befolyással és szónoklással sem birta elérni, hogy szűkebb hazája legalább semleges maradjon.
Vájjon okulnak-e a legutóbbi napok eseményeiből, nem ejti e őket gondolkodóba, hogy már eddig közel hatvan törvényhatóság követeli tőlük az időpocséklás taktikájának megszüntetését és hogy ez a szám uap nap után növekszik, félre num ismerhető bizonyságául annak, hogy az ország közvéleménye a saját érdekei ellen intézett m...