Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.33 MB
2010-02-17 15:36:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
699
3642
Rövid leírás | Teljes leírás (275.16 KB)

Zalai Közlöny 1912. 051-059. szám július

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

--
NAGYKANIZSA igia JULIUS i.
51-lK ÉVFOLYAM 51. SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Migjilinik hétlön ét csütörtökön.
Előfizetési árak: Kgíw évre 10 korona. m«Vie B korona. Negyedévre 2 korona 60 flll. — Egyaa aiám ára 10 flll.
KelalAi »*erko«*l/. K«r(«*MB Jó««ef.
Kiadja:
i x/crke««tŐNé|;.
Szirkiiülöiig ii kiadóhivatal Diik-tir I
T.I>ro»:ll! - Hlrdaliuk dij.i.bi. siarlnl.
Sport.
A „Zalai Közlöny" Jjpábjain indult meg a lelkes agitáoió, mely szívós kitartással életre keltette a Nagykanizsán majdnem toljesen elhanyagolt sport különféle nemeit. Ma már nem kell meggyózni senkii se, hogy micsoda jelentősége van a testedzésnek. Ma már tisztában van vele a közönség, hogy a nemzeti eró, az egészség fundamentuma az, sót nem kicsinyelhető az a kulturális haszon, mely a sportból kifejlődött nemzetközi vándorlásból fakad és amelynek szociális assitniláló hatása örvendetesen szembeötlő. Városunk a tavas/, óta belekapcsolódott abba a népvándorlásba, abba a test-véresttlésbe, mit a sportegyletek kitejtenek és szívesen konstatáljuk, hogy a közönségünk érdeklődése nyomon kíséri atlétáink buzgalmát. Mi pedig szívesen adunk hírt a küzdelmekről, melyeket városunk sportegyletei kifejtenek és most itt a vezető helyen számol be tudósilónk a kettős ünnepen lefolyt mérkőzésekről.
Fehérvári football csapatok Nagykanizsán.
Szombaton a N. T. K. kombinált csapata a székesfehérvári Déli Vasút Törekvés Sport Egyletével mérkőzött. Szép és változatos játékot láttunk kivált a második félidőben. Az első félidő 10. peroében Tóth a T. E vezető gólját rúgja. A 24. percben Fehérvár egyenlít, sót a 35 percben vezet, Tóth azonban a második félidő 10. percében kiogycnlit. Gól ezután nem esik. csak egy kínos incidens. Tóth lövését fehérvár kapusa a gólvonalon belül védi, mire mindkét goalbiró a bírónak goalt jelent, de e/.t ó érthetetlen okokból nem adja meg. Végeredmény 2 — 2. Székesfehérvár legjobb embere a kapus, a T. E. csapatában Tóth, Váoi. Vida, Nagy és Sohlesíngcr voltak jók A szövelségi biró kellő időben vonalkésés miatt nem érkezhetett meg, mire dr. Mező Ferenc vállalta a mérkőzés vezetését.
Vasárnap a másik székesfehérvári csapat, a Sz. Torna Olub mérkőzött, de a meccs közel sem volt oly élvezetes, mint a másik. Jobb klasszisu csapat de játéka durva, egyes játékosának viselkedése pedig sportszerűtlen. Az első goal offseidból esett, a biró mégis megítélte a Sz. T. 0, javára, ezt követi a 15. peroben a második majd Váci illetőleg Tóth réven a N. T. E. kiegyenlítő goaljai a 20. és 27. percben. A vezető goalt a 30 peroben éri el a Sz. T. 0. A második félidőben a játék élvezhetetlen volt Fehérvár részéről Felesellek a bíróval, a közönséggel és Sohlesíngert (N. T. E (alaposan megrúgták.
2 goalt tudott adni.
Huszonötéves találkozás.
Minden előzetes szeiiődes nélkül, csupán
Végeredmény 4—2 a Sz. T. (\'. javára, jei i« oda tarloiUk arcokat, hogy az igazgató atyai Biró: Molnár György. A Torna Egylet játé- esókiábau férjeikkel együtt részesüljenek Kitároltaik kában oly örvendetes javulást látunk, mely t*löli elhatárolták, hogy 5 év múlva újra találkoznak, szép reményekkel tölt el bennünket a jövőre A felső kereskedni iskola segélyegyletéuek nézve. Két hónapos egyletünktől győzőiéin- Hun Samu-féle alapítványát 1500 K-ra egészítették nek is vehetjük, hogy » 6 éves egy lelnek ki, azonkívül 750 Kát. összésen 700 K-át a Segélyegylet céljaira. Kgyesek iskolai és egyéb célokra is adományoztak és tekintve, hogy a távolmaradotlak kimentették magukat valószínű, hogy ez adományok még emelkedni lógnak. «
Kz volt lefolyása «nuek a huszonötéves talál-iskolai kedves emlékek feluiilása és a I ar...