Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.06 MB
2010-02-17 15:51:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1235
3624
Rövid leírás | Teljes leírás (283.73 KB)

Zalai Közlöny 1912. 095-102. szám december

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA 191a DECEMBER a.
51 1K ÉVFOLYAM 95 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Migjilinlk hétfőn él ciltirtlkii
£ion«atéal Arak: Kg4i« 4rr. 10 korona, ttlévra S korona, Nagyagyra g korona 80 ffll. — Egy.. |Q
PataMia a**rkaastó: Kiadja:
Kantsaa István a »r.«rke«*t6»éc.
tzarkiizliiéi ii kladéhivatal liák tér
Tala\'on : ||2. — Hlrd.l4.ak dljaiabáa •■•rlnt.
SZEMLE.
Etx is egy nagykanizsai specialitás: Hozzák a tejet a városba. Minden ház elölt megáll
_f a lejMBkocai. A kocsis leszáll. A uagy
kannákból kiönti a tejet egy kis kaunába, melyet csak ilyen kimérésre használnak. A kocsis szájában ég a makrapipa. Onti a tejet, amennyi c&ak belefér á kis kanuába Mikor majduem egészen meglelik a kis kanna, a tej felhabzik, mert hát ez már a tej szokása. Ekkor a kocsis kiveszi a szájából a pipát és elkezdi fújni a habot, hogy sima legyen a tej szine egéozen. Arról viszont nem tebet, bogy a füstöt is belefújja a kannába. Mikor a fujáa megtörtént, olyas valamit tesz, amit a hollandiak és más tisztaság iráut érzékeny népek, még — ha dohányoznak is, vagy egyáltalán nem tesznek, vagy c»ak a zsebkendőnek, mint rendeltetési helynek a (elhasználásával. Aztán megint Önt hozzá egy kis tejet, megint faj <— füstöt reá s megint — nem használja a zsebkendőjét. Ez a tinta lej aztán I Ön haragudnék ezért nyájas olvasó, ha látná ?! Ne tegye aztl Orüljöu, hogy a kocsis — nem véti el a sorreudet.
Ügyvédjelöltek.
Nagykanilu, Jee
Tegnap vasárnap délelőtt a budapesti ügyvédi kamara helyiségében az ország összes ügyvédjelöltéi nagygyűlést tartottat, melynek során nyomasztó helyzetük javításával foglalkoztak.
Az ügyvédjelöltség nyomorának fóoka az, bogy minthogy valamikor nobile offioium-nak tekintették az ügyvédi mesterséget, a legtöbb ügyvéd még ma is a régi jurátusukhoz mérton fizette és fizeti a jelöltöket Azóta azonban eokhan változtak a viszonyok. Az ügyvéd is, de az ügyvédjelölt is a létért küzködó, kenyérkereső lett. Az ügyvédjelöltek fizetése pedig oly csekélység, hogy abból tisztességesen megélni nem lehet. Miosoda páriaélet pl. a pesti ügyvédjelölt éléte, aki este balig-hétig húzza az iroda robotját, este pedig előveszi a könyveit éjfélig, éjfél utánig görnyed a hónapos szobában, rossz lámpavilág mellett tanulva. Nem csoda, ha annyi öngyilkosságról hallunk, melyeket ügyvéd-
jelöltek követnek el, akiknek idegrendszere felmondja a szolgálatot.
Már eddig is érezték az ügyvédjelöltek helyzetük tarthatatlanságát. Hogy azonban mégsem tették meg a szükséges lépéseket az eredménnyel keosegtetó szervezkedés felé, annak okát abban lelltttni, hogy az ügyvédjelölt úgy gondolkodott:
Mit? Hiszen mindössze három évig tart ez a keserves kínszenvedés. Három év múlva ügyvéd leszek s ha most magasabb fizetésre tudjuk birni a prinoipálisokat, az annyit jeleut, hogy három év múlva nekem kell a jelöltjeimnek többet fizetni Inkább várjunk I
Ezért nyomorogtak az ügyvédjelöltek száz,százhoz korona havi fizetéssel, amelyből egy szigorlat dija osak ötven korona.
A Székely-féle rendelet azonban az ügyvédi irodában való működés idejét öt évre emelte fel, mely a jogászi évek esetleges irodai praxisával kileno évet tesz ki. Oly Idó, melyet senki sem mondhat többé átmenetinek. Ez egy fontos szakasza az ember életének, mely alatt a jogász valóságos hivatalnokként él és
Fiatalság.
Irta: Kanizsa István. 8
Amint beléptek az ajtón, egy sötét folyosó tárult eléjük, melynek végén látszott csak egy kis világosság.
— Egy kisBé sötét az előszobánk, — szólt Emmi apja, — ugySbár?
— Önök itt laknak? Itt ebben a földalatti helyiségben, — kérdezte csodálkozva Pál.