Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.79 MB
2015-06-22 14:35:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
593
3258
Rövid leírás | Teljes leírás (243.01 KB)

Zalai Közlöny 1912. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


AVi <5f
NAGYKANIZSA igia JANUÁR 4
- I Ri*»iini|ili
i-I K ÉVFOLYAM 1 SZÁM , « CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.

■•íJalmlk hétfőn éi ciltlrtikln.
EI0ft«otáal árak: Egáu í«ro 10 korona, félívre 6 korona, NogjraUm a korona 60 Ali. — Egyaa atám ára 10 (111.
KelelAa aaeikoiatA: Kert*»a J«4»«eí.
KI»dJ«
tzirkaiztiié| éi klarfihivatal Diák-tir 1
Tolofon: 11!. — Hlrdotáaok dljaiabáa aiorlnt.
Előfizetési felhívás!
* H
1912, jauuár hó 1-ével uj elófiietést nyilunk
lapunkra. :

Előfizetési árak:
Egéén évre.....K 10.—
Pél évre . 5 —
Negyed évre .... . 2 60 Jegyiőknek és tanítóknak 6 K. KárjOk elófitetAinkel, akiknek előfizetésük december bó végén lejárt, hogy atl raegu|itani stiveskedjenek

osztályozzuk a néppességet kártyázók és nem kártyázókra, akkor legalább 95% ősik a/-előbbiekre.
Hogy ez nem valami egészséges tünet, azt mondanunk se kell. De hogy nem a kártyázásban hanem enuek különbőzé módjaiban van az aggasztó körülmény az bizonyos.
Akinek módjában van kaszinókban, egyesületekben, kávéházakban megfordulni, különböző tapasztalatokat tehet.
Z. ur például napról-napra eljár ebéd után az egyik kávéházba, megissza a feketéjét háromig kártyázik jókedvűen, aztán eltávozik és nyugodtan végzi a napi munkáját. Nyugodtan pedig azért, meri^kár vesztett, akár nyert, osekélységról lévén szó. nem foglalkoztatja tovább agyát a kártyázás eredménye.
A másik asztalnál ugyanaz a játék járja, nem\' hazárd jáfek, ^ ifftiH-fit\'\' niegeíigedett\'\' De minthogy fiatal óriások a játékosok, olyan alapon já\'szák, hogy rövid néhány óra alatt a diferenciák 50—100 koronáig is felrúgnak. Hiszen nem nagy summa ez sem. Hanem akinek havi fizetése a 300 K-át meg nem haladja sót ezen alul marad, vagy az a kereskedő, akinek jól esik, hu 10 fillérrel drágábban adhatja áruit, vagy at a tisztviselő aki folyton drágasági, személyi, osaládi és tudja
A kártya.
i> Oaitrtk Kiffuluüi a haiárdjáttkoaok ollón.
Ne^i kell bővebben fejtegetnünk ennek a témának aktualitását, mert hiszen a kártyázás mirtdig és szinte mindenhol aktuális. Kártyáznak ebéd után, vaosora előtt, vaosora után, éjfél után reggelig. És kár-\'yárnak- a „jó társaságbeli" tölgyek a ház-artáspénzból napról-napra, kártyáznak a ■ölgyek a zsurokon és nemsokára kártyázni Ipgnak a kaszinókban és kávéházakban is. Minden urilak, mindeu kávéház, minden egyesület és kör és minden önképzés oégére alatt létesített ifjúsági és nem ifjúsági egyesület nem egyéb mini kártya-kaszárnya. Kártyázom én, kártyázol te és kártyázik ó és mi, ti, ók mindnyájan. Ugy hogy ha
*
Isten miféle pótlékért gyűlésezik, vagy örömében majdnem kiugrik a bőréből mikor a 100—200 K remuneraoió a markába kerül, annak ilyen mértékű játéka elítélendő. Pedig az mint mondtuk nem hazárd játék, hanem szelid alsós vagy tartli. Akik azután a bakk-asztal, a makaó, vagy a ferbli asztal körül görnyednek az már újra más elbírálás alá esik. Ezek már egyenesen pénzszerzési források akár Monakó. Természetesen ezek is különböző alapon kezelhetők, de akik ilyen játék kultiválói, azok mindig olyan kockázattal játszanak, hogy kedvező vagy kedvezőtlen esélyek a lélekre nagyobb hatással sót gyakran zavarólag vannak, Ezért tiltja a hazárdjátékot a törvény és ezért újítják fel főkapitányi rendeletek ez intézkedéseket újra meg újra, anélkül, hogy a hazárd játék kiirtását, vagy nagyobb mértékű korlátozását •akár törvény, akár rendelet komolyabban célozná.
Minthogy ez társadalmi betegség, szanálása is társadalmilag esakőzlendó. A mikéntjére nézve eklatáns példával szolgál az Osztrák Magyar Bank főtanácsa...