Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.51 MB
2009-03-12 14:16:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1164
10459
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1939 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79a Évfolyam 26 szám.
Nagykanizsa, 1939. február 1. szerda
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
U kUHlohiiaUli FU 5. uii
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
E16flxctí«l ár« : cjt hón 1 Muni 40 «Ut». SxetkeizUMgi «• kiadóMnlali telefoni 78. u.
A gyömrői Ítélet
Sokkal több a gyömrői választási eredmény, mint Kolosváry Borcsa Mihály mandátuma. Gyomron "cm két képviselőjelölt mérkőzött csu-páii, nem csak az dőlt el, hogy a kerület választó polgársága két jelölt közül melyiknek személyében\' látja jobb kézben a maga törvényhozási képviseletét. Ez is eldőlt és ez is-nagyon szerencsésen dőlt el, mert Kolosváry Borvcsa Mihály személyében talpig férfi, keménykötésű, cselekvöerejü, tmagyar fajtájának kemény gerincű, tiszta jellemű képviselője kerüli be a parlamentbe, aki mögött, a vidéki újságírói széktől a sajtófőnökségig kevés szavú, de Sokmunkás politikai mul( áll. Nemcsak a gyömrői kerület, hanem a magyar törvényhozás is jól járt Kolosváry Borcsa Mihály mandátumával. Ennek a választásnak tulajdonképpeni jelentősége azonban túl van a személyi vonatkozásokon; Eze« a válaszaáson az Mj magyar élei mérte össze csirákat fakasztó erejét egy törpe, de annál hangosabb kisebbség hatalomvágyával. Ezen a választáson a vitéz jm-rédy Béla minisztei-elnök által kibontod magyar lobogó tábora mérkőzött a féktelen nyilas agilációval. Ls bármilyen elkeseredett hevességgel vetette bele minden erejél a nyilas-párt a gyömrői küzdelembe, az erőpróba a számok fölényes elejével megmutatta, hogy ebben az országban elhatározó s-j\'yu. tömegek csak omögött a politika mögött állnak, amelynek vitéz Imrédy Béla Volt a meghirdetőié, amikor a magyarság millióinak arcvonala előtt magasra emelte az ősi magyar földön raj magyar élet lobogóját. A ma «agy politikai vitájára adott csníti-nós választ a gyömrői urnák eredménye és kellő értékére szállította le azt a féktelen magnbizást, amivel a nyilas tábor állt bele a magyar élet nagy harcába épPe" *Wwr, a mikor Imrédy Béla és vele az ország minden erejét megfeszítve érleli, alkotja, indítja a nagy magyar eletreíorlmok uj magyar törtéuelr-mél. A magyar tömegek nem csak propagandára vakulnak, hanem — ezt elfelejtették az agitátorok — gondolkodnak is. Gondolkodásuk eredménye a megsemLsitő gyömrői nySlas-.eredmény* és a számtalan littkos községi választás, amelyek során pl. Zalaegerszegen csak az bnrédy-lista jelöltjei érkeztek be, Nagykanizsán az Imrédy-politika 17 felőlijével szemben 3 nyilas, Somogy megyében ,015 NEPf-mandá. l\'inimal szemben 25 nyilas érkezett be. Szabolcsban 98 százalékos a NEP.iöbbség a .titkosan lezajlott, községi válaszlésokon, Szombathe-¦yen 23 NEP és jobboldali jelölt melleit 1 Nemzeti Front jelöltnek ruiott mandátum, Veszprém mer gyében mindössze négy községben sikerült nyilas-jelöltei behozn:. így mehetnénk végig a községi,vála$z-
Hitler tegnapi beszéde nem súlyosbította a nemzetközi helyzetet
Anglia hajlandó a gyarmat! kérdésről tárgyalni, de csak a fegyverkezés korlátozását magában foglaló általános rendezés keretében
Hitler kancellár hétfő esti beszéde az egész világon nagy hatást kellett. A beszéd visszhangjáról eddirf a következőket jelentik :
Belgrád, január 31 Belgrádi poliükai körökre igen nagy hatást telt Hitler kancellár beszéde. Különösen az keltett nagy megelégedést, hogy Hitler
Jugoszláviáról a baráti államok sorában emlékezett meg.
A beszéd az olasz sors közösségről is bizlositotla a világot — hangoztatják a bolgrádi körök — és ez azí blasz—jugoszláv kaptísolaWiknt itel-kintve Jugoszláviára nézve is nagy jelenLöségü.
London, január 31 Angol körökben nagy megelégedést keltett Hi...