Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
14.38 MB
2009-04-06 15:02:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1040
11230
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1939. 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79« Evlolyam 90. síim.
Nagykanhsa, 1939. május 3. kedd
Ara 12 HU.
ZáALaA
POLITIKAI NAPILAP
én UadóhlvaUi; Pool 5. szám. fi ododen htíköziup délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
lílöllzeléal ára: egy hóra ft pengö 40 lillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
A Magyar Élet Pártja Ilovszky Jánost küldöttségben kéri fel a nagykanizsai kerület jelöltségének vállalására
Uj helyiségében, a főispán elnöklésével megalakult a Magyar Élet Pártjának nagykanizsai kerületi vezetősége
A választások előszele országszerte olcvenséfet hozott a politikai életbe. Még együtt va» " HAz; mosf senki nem lud határozotton semmit, de a válasz tó kor illc lek már körülnéznek, hogy minél jobb gazdát találjanak) mandátumuknak. Ezt telte a Magyar P.let Pártjának nagykanizsai kerflícíe is, amely az uj beosztás alapján klbü-viltt a kiskomáromi és Icicnyoi járás, valamint a nagykanizsai járá:- községeinek egy részével Eb a iKeghagyol* bodolt MfiP-kerület tartotta vCLotő-ségi alakuló gyűlését, egyben uj helyiségének megnyitóját vasárnap délután, vitet gróf Teleki IÍ6U1 főispán elnök. lé-á\\el.
iA várakozást is meghaladta a hatat, mas érdeklődés, amely a kornyék falvainak MlíP-vezetőit nagy tömegben liozla be Nagykanizsára, Ott szorongtak nz uj helyiség, Q Baross-otthon nagytermében a környék földbirtokosai mellett a kisgazdák rendjel, a falu-vOzefcök mellett a várost-veze-tőkj a kanizsai ós környéki közélet munkása) ós élenjárói.
Megérkezett a gyűlésié vitéz Bíró György országgyűlési képviselő és vitéz dr. Biró Ignác vármegyei párft
Mit akar a MÉP és mi Vitéz gróf Teleki Béla főispán
állt fel erjtán szólásra. Hosszú, meleg ünneplés köszöntötte.
— A Magyar Élet Pártja, mondta, « megalkuvást nem ismerő keresztény, szociális, népi politika hirdetője- Ezt az irányt, mint
a magyar Jövő egyetlen lehetséges útját,
többé elpusztítani nem lehet- (Zajos helyeslés.) Ez az irány ellenállhatatlan-erővel gyűjti maga kóré a mai gyár nép millióit és egyszersmin-denkorra véget vetett a liberális, kapitalista, Szabadkőműves eszmék ¦uralmának. A Magyar Élet Pártjának célja a magyarság függetlenségének biztosítása, a magyar faji öntudat nevelére és fokozása, a szocié-\' Us igazság érvé nyesi tésc-- — Az életet lugy kelt nézni, foly, tattá a főispán, ahogyan valótlan van. Meg kell látni mindén foglal, kozási ág, a termelés, a fogyasztás, az értékesítés szempontjait, minden magyar testvért, felekezeti, foglalkozási, társadalmi különbség nélkül-(Helyeslés.)
— Tiszta közéletért küzd a Magyar Élet Pártja. i
— A párt oélkitüzé-eiuek eléréséhez nagy lelki összefogásra van szükség. , , i i ,
titkár és részt vett azon Lettkey I.ehcl \'gimn, igazgató, a Baross központi kiküldöttje is, aki a délelőtti Baross, közgyűlésre érkcielt Nagykanizsám.
„Készen állunk és győzni fogunk 1"
A Magyar Hiszekegy után dr. Kovái % Sebestem/ Tiborba M6P nagyka. nizsai kerületi elnöke üdvözöl U> lelkes Qnneplés közben, ami a gyűlés folyamán többször megismétlődött, vitéz gróf Teleki Béta főispánt. Az elmen össze la rloiandé ságot és a fcgycbnct
jelölte meg megnyitó beszédében a
politikai szervei kedós alapjául. A párt, — mondta — békében bzerveikolik, hogy u következő harcban mindent elsöprő erővel tudja diadalra vinni az uj magyar etet eszméinek zászlaját. Készen altunk u kCudeleimo és győzni fogunk, mert a párt magában foglalja az ország válaszlóinak óriási többségét. A .Magyar lílet Pártja képviseli azt B szociális munkaprogramot, amely a társadalom minden rétegét felemeli ós erkölcsi ós szociális értelembea a valódi ...