Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.69 MB
2009-06-23 15:28:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
929
13616
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1939. 225-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


TS« ßvlolyam 225. uám.
Nagykanizsa, 1939. október 2. hétfS
Ara 12 Üti.
ttfltMxtAféf\' t-a kúdébivatal: FM Sl\'kUm.
Pélelos szerkesztő: Barbarit« Lajos
l\'.lofUitCM tia; egy bóra ft pcngA 4U HUen S«srk«zto»í*Í te kladólilvaUU telefon.: 78. **.
Ciano ma délben visszautazott
Berlinből
Tegnap négyórás tanácskozáson tájékoztatta egymást Ciano és Hitler az olasz és nénjét íípHtlka eredményeiről — London szerint Clano közvetíti a német békeajánlatot — Megkötötték és még a héten aláírják a szovjet-török egyezményt — Törökország Parissal és Londonnal lé köt szövetséget — A lett külügyminiszter is .\'; ., Moszkvába utazott
A német csapatok bevonultak Varsóba, nyugaton tüzérségi és légiharc folyik
A vasárnapi nap nagy világpolitikai eseménye kétségtelenül
Clano gróf váratlan btrlinl látogatása.
A látogatás szombat es\'c került nyilvánossá gr.1. Az ohisz külügyminiszter vasárnap reggel indult Rómából és dóMán fél 6 órakor érkezett meg a\'német FőrRi-osba, ahol Ribbcntrop külügyminiszterrel az é\'en ünnepélyesen fogadták.
Clwio gróf a fogadtatás után o Betevue szállodába ment szállásán, majd 6.16-kor Rlbbentrop kezdett tárgyalásokat Ciauoval. A nénist és olasz külügyminiszter tanácskozása egy órán át tariotl. Négyed 8 órakor együtt im\'ntek Hitler knncelliírh >z. Cianu fasclüta egyenruhában volt, hueuén a német sasrend kitüntetés-vei. \'I
Ciano és Hitler megbeszélésein
jelen volt Rlbbentrop külíigyminr-z-ter is.
A berlini tanácskozások iránt egész Európában a legnagyobb érdeklődés
nyilvánul meg. Olasz körök sorsdöntő fontosságot tulajdonítanak a tanácskozásoknak. H)angsu\'y ózzák Rómában, hogy a német- olasz megbeszéléseket már Moszkva élött tervbo vették, <mert
Hitler mindenképen megakarta hallgatni Olaszország véleményét
a mostani döntő lépések ek\'jtt, vaía-inint tájékoztatni aknrlu Romár\' az e\'imi\'t hetek eseményeiröl, elsős in ban a német-orosz megállapodásról.
A deunokrabi fővárosokban nagy -meglepetést okozott az olasz külügyminiszter berlini látogatása. A nyugati diplomácia lábhoz tett fegyverre\' áll, ;niCrt Európára kiható .fontosságot tu\'ajdonit Ciano és HÍ ter in g-beszé^ciiiek. Angliában arra is számítanak, h^gy
Clano közvetíti majd a németorosz békealántatot a nyugati nagyhatalmaknak.
A berlini látogatással kapcsolatos uj híreinket napi összefoglalónk után találják meg olvasóink.
Hela félsziget megadásával az utolsó lengyel erőd Is német kézre kerQlt
kikaritása. A \'eguinyobb gond«zaknamezők eltávolítása. Ezeket feheu szalagokkal kerítik körül s vagy óva tosan kiássák, vagy felrobbantják. Az é\'et Lengyeloi-szágban kezd ismét normálissá válni. Varsóban a zsidó üz\'etek kivételével egymás, után nyi\'nak meg az üzletek.
Az élelmiszer boltok előtt hosszú sorokban állnak az emberek.
A város é\'eUiiisíerelIátásának meg\' szervezéséhez Idő kell.
A vasánap másik jelentős eseménye, hogy HcJa félszigete is megadta magát. Ez/xri az utolsó lengyel bástya is leomlott. A félsziget erődítményeiből már békekÖs«teket küldtek ki az átadás részleteinek megbeszélésére.
Varsó átadása ma történik meg.
A hivatalos bevonulás is c héten let*z mégi ennek emlékére az egész nén.et birodalom zászlódat ö\'t e héten,. Keleten egyébként már teljes c>cnd vajl, nagyban folyik már a romok el-
zásziók alá. Az előző sorozásnál 210 ezer újoncot hívtak be, ez«k kőzü* 100000 már beöltözött, á többi októberben voniit be.
Ugyancsak londoni jelentés számol be ChurchwlH rádióbeszédéről. A beszéd szerint
Anglia az európai népek füg fi ellenségéért és sza...