Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.19 MB
2019-08-26 13:52:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
540
1105
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1939 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ff), Évfolyam l.uim
Nagykaalzia, 1139, január 1. vasárnap
Ara 12. «11.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
l\'.lof kelíal in: egy bora * pengi 40 In.\'f. SKrkeKlöacgl ís kiadóhivatal! telefoni 78. uc
várospolitika njesztende]
Irta; Kalemtn Ftrano
Nagykanizsa város váksztóközön, sége december 29-én döntött aképfl viselöteslület 19 tagjának sorsa felett. I I \' Ez a döntés neon hozott különösebb meglepetést. 1 :> ,
Győzött a városi lista százper-centben, ami art mutatja, (hogy a - város vezetősége éfl a váalisztóköVt züO&ég bizalma: a listák jelöltjei tekintetében teljesen összetalálkozott, A taktika erjttal helyesnek Ijízoí nyúlta ebből a képfviselötestület uj periódusában csak eredményes munkát várhatunk.
Maga a Választás minden zavaró incidens nélkül, a legnagyobbrend-\' ben folyt le, ami ugy a választási lűorrt&íta, mjüit a v^wt^közön^tg komoly fegyelméről tojvuskodik.
Nem beszélhetünk! azojiban emiy$ dicséretlB1 « választók tény\'egfcs én deklődéséről b a löavtt^ifí jog) gyakorlásáról. 1 I
Nagykanizsa város 6985 szavazója körül csak 3258 tartotta érdiefi mesijek, hogy ezekben a 1 komoly történelmi időkleai lm urnák előtt kntegjelenjék. Ez m összVá^iszjfókL itak csak 55 siózalékft\'B így minden ezer választóból 450 \' \'. , TA VO LT ÁRTOTTA) MAGÁT . i |
a felelősségteljes polgári .akl/us-tóJ. Ha azokat, akik * betegség, hiva^ talos elfoglaltság vargjy gátVtiU^ míHtt nem vehettek részt a szavazásban, kikapjcsoljuk, ajkkor $s; a,\' Gravazópolg^rok\'nak több rtyjilegyi harmada nem kívánt élni legszebb jogáVai, a szavnzáfssau. Ez sajnos azt mulatja, hogy a mi polgári tár-eafdalamuuk a kötelességtclje^iíl^-í nek etikai erlelmeróSóLen még mim ttig nem jutóit cl odáig, hogy megH értse a korszellem1 sürgető szavát, mely Imiiiden polgártól m,araídÖk;i nélküli közéTetl munkát, tehát nwuri csak jogoitat, hanem kötelességeket! is kivan. Legjobban megkozeütellB ezt a felfogást rüskajiizsa választó közönsége, ahol a szavazók 61 S2tá-zaléka jelent mog az uiináknál Erős választási ivarc eredménye a har^ Fradik kerületben 59, a írNejgft fedik kerületben 63, «z elsőben 61 és a második kerületben csak a vadasa tök 60 srázWékát tudta kűnozditanj polgári kényelmükből. [
Az 1935-öS és 1032rep yótetá-\' soknál átlagban szintén ilyen vplt a leadott szavazatok i s^tiszUkája, csupán 1930-ban az akkori polgármesteri választással kapcsolatos rendkívül erős loort&da a \'a Kotzí-^egi-párt céltudatos választásihao> járata tudta niegmozgntnl a válásai tók 76 százalékát. Azóta- aijtmban, közei lo esztendő telt el — éspedig milyen 10 esztendő — s mindenki joggal várhatta \\atna, hogy a változott vis/öiiyok között s égy kialakulóim lévő uj egészséges közszellem hatása alatt megjerösődlk a polgárt kótelefíségteijeslt^ . tudatú.
Ez sajnos nemi történt meg b a söía-vazatek Ktatiaztikája art tmutalj1*, hogy a törlénelmi ldök dübörgő Ut-musa alatt bizony alig változott a magyar r^va^polgár lélektana. • A közügyek iránti köteles érdeklődés nagyfokú hiányára mutat az is, amit a j 1
VÁLASZTÁSI NÉVJEGYZÉK
körűi tapasztalhattunk.
Választópolgárok százai csakí tnost a választások során dobbant-\' tek rá, hogy kimaradtak az pjj név jegyzékekből. A közszemlélte tóteK választói névjegyzéket a jövőben mindemkinek n.íg ktell tekintenie^ ha súlyt helyez arra, hogy e vá\'oa választórxügársága lehessen, deépn pen olyan kötelessége a vái"OS veze-< tőségének is, hogy ezeknek a jegy-. Kékeknek kgjg(^djosabb üuizeáXBU tására a lehelő legnagyobb figyeli met fordítsa. A mostani választások bot sajnos azt kell meg...