Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.28 MB
2019-08-26 13:56:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
366
1072
Rövid leírás | Teljes leírás (1.6 MB)

Zalai Közlöny 1939. 049-074. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

|79a frrtotyam 49. uim.
N*gjk»n]xii, 1989. március 1. szerda
Aim 12 Hl!.
POLITIKAI NAPILAP
Felelte szerkesztő: Barbarlts Lajos
BlÖfUettat ára: »y bóra II pengő 40 fitt
Su*ke*zt6«Lff és BadÓUntal ie&oai 71 ¦
Anyag és erkölcs szerepe a háborúban
Bővített formában ennek ax el* mélkedéf-n*"!; azt a címet i* lehetne-odni. hogy *Az anyagi eszközök és erkölcsi BPÖk szerepe és egymáshoz való viszony11 a háborúban.* Erről beszélni, ezeket megvilágítani ma Igen időszerű, amikor a legtöbb állani, köztük mt is, femmarudasának és fejlődésének biztosítását erős had sereg felálltra sávul, illetve a meglévőnek minél eresebb kiépítésével látja ..•gyedül bnegjoJrJhatőnuk és am| kor világnézeti és hatalmi ellentételt annyira feszültségben tartják a IcfjtH politikai légkört, • -
A pacifista jelszavak ma már te!-, jesfn hitelüket vesztetlék, ezt bizonyltja az egész világ lázas fegyver* kezese, A jelszavak nem voltak öszia ték és hirdetőik ma a leghangosabb háborús uszítók, mert nemzelkőzl kapitalista érde keik ma Így kfvánjáK Az összes államok erő* hadserxH get szerveznek, amelyhez igénybe vo szik országuk minden személyi, azcK Ifjni és anyagi erejét. Laikus szem" mel nézve és papiríorma szerint aa a* erósebb hadsereg, amelynek emJ bcrállománya és felszerelése nui gybbb. Tagadhatatlanul fontos körülmény mindkét tényező számsíe-rü nagysága, de tega]ább ilyen wjlyJ lyal esik I«tba a had«reg szelleaiuí vezetésének minősége és az emberanyag erkölcsi értéke is. i
A ma háborújába fontos tényező az, hogy annak; célja e nemzet egye-lemességét érintő kihat ásj-o és hogy ennek tudatában legyen a nemzet, a hazaszeretet oszra^ie.áthassa minden íiét Erre a katonás szellemié a néni zetet nevelni keli, ez erkölcsi erőt és fölényt kölcsönös a harc megvívásához, tí 1 Sz&mos példával szolgál a világj háború, hogy magasabb erkölc:# értékkel bíró kis erejű osztagok számbell!eg túlsúlyban lévő ellenséget megvertek azonos harcászati viszonyok között is. De nagy visftyr ayok között is a közponlt hatalmak erkölcsi fölényének rendkívüli értékét Igazolja a világháború, mert 191S november 1. mindenütt mélye" az k-lfenség terültén állottak dacára ¦1 és egynegyed év óriási ember és fnyag veszteségüknek és dacára az entento hatalmak <emb*,vfccn és anyag ban fennálló sokszoro* túlerejének, 1818 végén.az összeomlás a központi hatalmaknál erköksi ösuBCroppanás miatt következeit be. Hogy «i erkölcsi Crő & központi- hatalmaknál hamarabb fogyott el, ez kevésbá tudható be az anyagi \' hiányoknak, n\'liit inkább az\'cntente kiváló, pro* Példájának. Nlemzetkőzl. agitátor «»kot küldeti a központi \' hatalmak országaiba Ós megvásárolta az ott élö nemzetközi elemeket, akik elő-62«r a hátországot fertőzték meg a Mltó. irodalom és mindenfajta iz-E»tás rjíjfta, jnajd a hazaárulás mélyét kivitték a harctérre is, anüW \'Jtán a leggyássosabb ősazeoiniáahiiz w»tctt katonai veivség nélkül, sőt
Mussolini diplomáciai utón közölte Parissal az olasz követeléseket
Franco hű marad a Róma—Berlin tengelyhez éa csatlakozik az antl-boísevlata egyezményhez
Róma, február 20 Római politikai körökben ugytud-t Ják, hogy Franco a tegnap megtör--tént angol és francia elismeréssel kapcsolatban biztorVotta Mussolinit, hogy továbbra is hü marad a Róma —BerUn tengelyhez. 1 (
A nemzeti Spanyolország a Berlin —Róma- Tokió háromszög felkéréJ sérö a hivatalos elismerések után az antlbolsevista egyezményhez is csat, lakozik. \' i ; "
Róma, február 28 Mussolini miniszterelnök diplomáciai utou közölte a francia kormányf az olasz követeléseket. \' \\
Burgtos, február 28 A francia kormány...