Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.44 MB
2019-08-26 14:01:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
353
1025
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1939. 147-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7a|a 2»lo!y«« »47, ixtm
Nagykáttltia, 1089. !alias 1. szombat
Ara 12 fiit.
_ mm
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
BbffaTtrJfWt;
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElStUetétl ám: egy hóra I petigt 40 «Mr. SurkentWsl ía kladóliivalali telefon i 78. U.
Kiabarakokból!
•Tűrhetetlen, hogy nagy városainkban és főként az ország szí vében állandó lakóhelyet ne találjon a szegény né]) máshol, mint a város szélén összetákolt fabódékban, ideiglenes célt szolgáló barakokban. Az ilyen légkörben felnövekedő gyermeksereg tele szivja magát a betegséged mlazmáival, nélkülözi a kultúra legelemibb szükségleteit, gyakran\'a .rossz táplálkozás,\'levegőtlen hajlék, ősszezsufoltság folytan olyan degenorálödás liiil lámvonalába esik, hogy abból egész életében nem tud kijutni.-Nem tudjuk eléggé dicsérni és helyeselni a kormány törvényjavaslatát, amivel egyszersniin-denkorra gátat akar vetni annak, hogy a családok százai ebben az embertelen életkörülményben vegotáljanak.
KISEPERNI TEHÁT \'
minél előbb a barakokat és lebontani azokat örök időkre s az ott meghúzódó családok szá-. raárn emborhez méltó lakásokat kell építeni. Ez az első szempont, amely azt diktálja a kormány számára, hogy lakásokat építtessen. A másik, .ezzel karöltve jár, mert a nagyarányú építkezések folytán olyan munkaalkalmakat tudunk teremteni, hogy azokból a kézművesipar minden ága részesedhet. Fontos szociális és közgazdasági, de főként a nemzet érdeke, a családvédelem követeli meg. hogy mihamarabb törvényerőre emelkedjen a kormány javaslata s meginduljanak a házépítések. A munkásság igen nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy az építkezések a kormány állal megadott tempóban valóban meginduljanak. Az építőipar kulcsiparnak nevezhető, amelyhez 20—30 különféle iparág kapcsolódik. Ehhez kell hozzászámítanunk még azt a fontos szociális szempontot is, hogy az építkezésekre fordított költségek legnagyobb részéi, közel 60-70 százalékát a munkabérek emésztik fel. Most arról van szó, hogy
NÉGYEZER KISLAKÁS
építése indul meg a fővárosban. Mi, akik vidéki szemmel nézzük ezt a nagy szociális tervet, egy pillanatra sem lámád fel bennünk az ellenzés érzete, nem irigykedünk és nem sajnáljuk azokat a költségeket, amelyeket a kormány ilyen célra kíván fordítani. Nem sajnáljuk főként azért, mert magas nemzeti szempontot lálunk abban, hogy a fővárost és országunk nagy városait maradandóan ne övezze olyan proletár barakgytírü, a melyben nemcsak fizikadag, de relkíck szempontjából is a legtöbb cselben káros miazmák tenyésznek. Elsősorbán nemzeti ér
francia sajtó híreket közöl Danzig küszöbön álló megszállásáról
Parisban számolnak Moszkva ujabb követeléseivel és azzal, hogy . Anglia azokat Is teljesíteni fogja
Paris, június 30 A francia sajtó ma riasztó híreket közöl a danzigi helyzettel kapcsolatban. Danzig körül, a melyet a világ ideg-gócpontjár nak tartanak, a döntés Juiszö, bőn áll. Hirek szerint Danzig^ ban é.s körülötte történt intézkedések nrra mutatnak, hogy küszöbön áll Danzignak Nemetországhoz való csatlakozása. A Pelit Párisién azt irja, hogy ha ez megtörténik, a német—lengyel összeütközés elkerülhetetlen .s ez $n műkőd illeg élclbelép-tetné a kölcsönös segélynyújtási (egyezmények rendszerét.
Az esti francia lapok szerint a danzigi szenátus előkészületeket telt a csatlakozás végrehajtására.
A Journal szerint minden egyoldalú német kísérlet, ha az danzigi kezdeményezés formaijában történne is, okvetlenül támadásnak tekintendő.
A hivatalos jellegű Dnnzigoi* Vorposl hazugságnak minősíti azokat a híreket, mintha Dan-zigban birodalmi kntonaságlen-ne, de a külföld értse meg, hogy Danzig sem maradh...