Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.74 MB
2019-08-26 14:02:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1366
2218
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1939. 173-198. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79» 8»loly«B 173. IV\'iin
N«2yk«nlM«, ISS9. augusztus 1. kedd
A« 12 HM.
ZALAI KÖZLÖNY
e» IdsdótüraUIt Föat S, szán. kétkOuup délután.
» O L | T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Etölliclést ára: egy hóra I pengő 40 fillér. Sicikes/lŐiCRi és kiadnliivjlall telefont 78. az.
HORTHY kormányzó ünnepi szózatával legnap\'; megnyílt a gödöllői Pöx Ttag. A magyar Államfő előtt 20 nemi-zel leányai tartottak disz felvonulást,
FÉLMILLIÓS Állami építkezés indul inog Kassán, Zöldkoresztes HAz és védőuőképző épül. Itt Ioíz a Felvidék egészségügyi központja.
60 ZUGUJSACIRO elten indított el-janist a toloncház! csavargőbiróság. Internáljak a zsaroló Alhirtapirókat.
BEHIDZS ERKIL volt budapesti török követ,\' akit parist nagykövetté uetOzlok ki, clliagyta a magyar fővárost. Búcsúztatására megjelent a Keleti pályaudvaron gróf Csáky István külügyminiszter ís. \'¦¦
A\' KENTI HERCEGI PAR Budapestre Is ellátogat európai kör- Ós bucsuIAtogatása során*. A percegi pár míg az ősz folyamán Ausztráliába költözik, ahol Átveszi a kormányzói széket.
40 EZER PENGŐT loptak el Tas\'. uAdi-Kuucve Árpád budapesti filmpro-dnkertöi, A périat » Hunnia filmgyár bízta rá, egy készülő magyar film céf-jaira, Vendéglőben, este vacsora közben lant cl a pénz. I i KONYHAKÉSSEL ELVÁGTA u te\'c-séyo nyakát DoI>os Imre szanki gazda, iAí asszony (elvérzett és meghalt, a gyilkos valószínű síatáriáUs bíróság elé Vevftl.¦ v-
SEGESVÁRON, KtokuMfé\'egyházán és egész Erdélyben bensőséges ünnr-]>éljck keletében ciulékozlok meg Petőfi Sándor babUAuak IK) éves év-fordutója alkalmával,
LETARTÓ ZT ATT A K « hamis öt-pengősök gyártóját, Jancsek János alagi péket, aki az utóbbi időben sok hamis pénzt hozott forgalomba a fővárosban. A pék lakásán megtalálták a pénzhamisító gépeket is.
A PÁX TING ünnepélyes megnyitásán részt vett Teleki Pál gróf mi-11 lsr terein ők és felesége, Bariba Károly liouvéticliui miniszter és családja, Auna klr. herccgaSszony ós Syblüa svéd hercegnő cserkéss., formaruhában k\'\'etitok meg.
CSÁKY [STVAN gróf külügy min isitor soproni beszeaóben kijelöntette, hogy békés nép vagytmk, békében akármik élni. de legkisebb jogainkról sem mondunk lo.
A FÖLDKÖZI leúficri oiá» légigya-
kortatok véget értek. A gépek több mínt m) c er kilométert tellek meg "nélkül, hogy a legcsekélyebb bal.-.set Is történt volna,
SÚLYOS repülögép8-c:cnes;tU\'i]Sig lörtóni Moszkvában. Vezérkarával együtt Icíuhau\' vj# orosz hadosztályparancsnok, Valumenuyien meghaltuk.
OLASZ—FRANCIA AssacluzAt volt Tuniszban. 200 balilla érkezett a tuniszi kikótíüie, ugyanakkor vetett horgonyt Oiiy francia ható is, a hajú\' IcgCuyséfcO &) a balülAk között vtiJte-kenYs kezdődött, a rendőrség közbelépése vetett véget az incidensnek,
Q románok előbb 20.000 lejt fizettettek a magyar tufa jósokkal, aztán érákon át lőtték őket a Tiszán
TeVő, ju\'iui 31 A Magyar Távirati iroda jelenti: Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Técső melletti Tisza-szak^, szou rorrltn határőrök üllőiek a TH szAn bcTkésen lefelé haladó tuV\'JKi sokra. A román golyókeinl.erm\'g»5-ságnylra a parton á\'ió magyar vámházat érték. i
A técsöl Puchs Ulnit-féle koroVmá,-nak íalalt szintén elütötték a román golyók. Mintegy hatvan lövés éríe a jiiagyar partot. Az álmából fet riadt lakosság a magyar hntárői\'ökhözfor-dult véde\'emérl, akik riisztó iövév> ket adtuk le. A nyugalom éjfél uíún
fél ketlö órakor Al\'ott helyre. A vizsgálat megindult. Emberéletben nem e:ctt kár és sebesülés som történt- \'
Técső, j\'-iHus 31 A técsől román haifirsértésííei k;ip^ C...