Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.92 MB
2019-08-26 14:03:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
733
2110
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1939. 199-224. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"Jfja Évfolyam 199. szám.
Nagykanizsa, 1939. szeptember 1. péntek
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
fe UaUkrtablt mj í i
POLITIKAI NAPILAP
felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Blíllietéul in: «,r hór« 8 peno *0 lulír. Sa«xküztfj»égl a klsdóhívaUl] ielcfoat 78. u.
LONDONI HIR:
Tárgyalásra hivták Berlinbe . Lengyelország megbízottiét
Az angol kormány tanács ós megjegyzés nélkül közölte Varsóval Hitler követeléseit — Az éjszaka Berlinbe érkezett angol válaszra Hitler ujabb válaszát várják — A német kormány köszönettel vette tudomásul a belga király békeközvetltŐ szándékát
nős fontosságot tulajdonítanak a ró-, miiai amerikai nagykÖ\\<ít és Qano gróf tanácskozásának, amieiy utána követ jelentést küldött R.iosowelthcz.
Ujabb háborús előkészületek
Londonban 120 h«mokko;tró gépet helyeztek üzembe homokzsákok\'töltéséhez. A We.stmiastre apátság kincseit vidékre vitték. A lakosságit felszólították, hogy ne vásároljon a szokottnál nagyobb\' imrannyidegben Belgium és Hollandia között a vasúti összeköttetést beszüntettek1. Bulgáriában gyűlést ílatmiat vezettek hc. ¦ , ; i I
Amennyire a szerdai napon London, ugy Jiia, csütörtökön Berlin felé tekint a világ szenie. Az angol kormány válasza ugyanis külön repülőgépen ;. \\
nem sokkal éjfél után megérkezett Berlinbe.
A válaszjegyzéket éjjel Hcndersoíi nagykö\\etazonnal átadta ríibbentrop külügy imJnisz térnek.
A külügyi hivatalban ezulán haj. nalig égtek a villanyok, mutatva,
hogy a választ azonnal beható tanácskozás alá vették.
Londoni politikai körökben a yá-j lasszat kapcsolatban ugy "tudják, hogy annak hangja és tartalma
alkalmas arra, hogy Hitler ujabb vlszonválaszt küldhessen.
Brüssze\'i jelentés szerint a belgiumi német nagykövet megjelent Pieriot inxinisztcrelriöknól é* bejeiontette néki, hogy j
a nómet kormány tudomásul vette a belga király közvetítő ajánlatát és ezért külön köszönetét felezi ki a királynak.
Londoni hírek szerint az alsóházat péntekre hívják Össze, inert feltételezik, hogy addigra megérkezik Hitler ujabb válaszai \\
Az olasz király
most válaszolt Roosewejt béketáv-iratára. Megköszönte az elnök figyelmét, s /közölte, h.)gy a bóketer-vet átadta kormányának, amely csak
ugy, \'mint Ö, mindent megtesz a béke megmentésére.
Az olasz király ujabb béketávlra-tot is kapott. Ezúttal | WIndsor heroege,
\'Edward volt angol király, imlnl niw-í gánember kérte Viktor Emánuelt, h;igy lépjen közbe a béke ¦megmentése érdekében. , \' [
Varsó kezében a döntés
London, augusztus 31 Szerdán állandóan élénk diplomáciai összeköttetés volt iondon, Paris, Varsó és Berlin között. Jóllehet hétpecsétes titokként őrzik a német - angol jegyzékek szövegét, a lapok! ez lugoi válasz tartalmát különböző jelekből u, következőkben foglalják össze: « i
Az angol konnnny minden megjegyzés nélkül Varsóba továbbította Hitler területi körteiéi*!it és Vált-sóra bízta a döntést.\' > I A News Cronic\'c szerint Hitlei) közöUe Hcndersonnal, hogy a L-íii gyei kormány megbízottja haladéktalanul utazzék Berlinbe, a tárgyad lásuk (megkezdésére. A német kór-miány az előkészületeket már megtette a tárgyalásukra. A laP szerint
Hitler a néms-t-langyel viszony rendezéie után kéaz Angliával tárgyalni az általános európai kérdések rendezéséről.
Abbói a jelből, h>gy az angol minisztertanács a\'ig 90 perc alatt elfogadta a hitlernek küldött választ, a lap azt hiszi, hogy Anglia neon) tér el eddigi politikájától és neimi hajlandó nyomást gyakorolni Lengyelországra, sőt mJég tanácsot sem ad néki. {
A...