Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.81 MB
2009-07-03 16:49:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
888
14151
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1940 174-198. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80« ETtolywn. 174. ttám. NigykaaUM, 1BW. (WguKtus 1 ciütörtök
ára 12 «II.
ZALAI KÖZLÖNY
«<?<Je!*
1 D LITI KA I HtriLIP
Felelöt szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eiőllzeléti ára: egy Mm ií pengő 40 StuluM*t& ét kíul?lihr«t»i! leído» 1
Átlátunk a szitán...
(b*> írógépeivé sokszorosított »fel-viláfiosUÓ* közleményeket csempésznek szét postai uton az utóbbi hetekben. A zál-t boritokon feladó nincs ési a tartalmából nem tűnik ki, hogy kinek legfőbb gondja a címzettet ífclyÜágosUftni*, Érdekes azon. ban u módszer, uhogyaji 07. » titokzatos propaganda dolgozik. S mert n propaganda ellen sokszor éppen az a leghatásos-.ibb védekezés, ha be!e tud nézni az ember a gépezetébe, nékünk szembe ezzel a »hátu\'ról-meUbe* módszerre] is.
E\'fíször jött egy »feketc frouU aláirásu, német nyplvü propagandáira*. Két sürün gépelt ivoldokm ki-gyót-békát elmondott « jelenlegi nőmet be\'ső rendszerrel s olyan vakmerő jóslatokba bocsátkozott, amelyek soha időszerűtlenebbek nem voltak, mint az Ur 1910 esztendejében. S hogy vérfagyasztó próféciának kétségbe vonhatat\'anságát »hÜe-\'esitse«, kinevezi magát »fekctc fronU-iiak. Erre azt hiszi, megreszket a vén Európa és fc\'derü\' az a része, amelynek oka van vegyes érzelmekkel kísérni a német -olas« tengelYnek világot átalakító munkáját.
Olyan gyermekesen naiv ez a fci-fujt béka módján hangoskodó, önámító propaganda, mint amilyen angyalian mulatságos Abesszínia volt négusának afrikai \'utazása, fix angol hírverés szerint azzal a céUal, hogy >tevékenyen lépjen feJ Olaszország eUeiK, Vagy amilyen édesded a londoni ország ve ne tésnek az a ma legfőbb gondja, hogy. W nevezzen ki követnek az Angliában megalakult cseh \'kormány mellé. Avagy amiként lengyel, cseh, fnuicia menekültekből szervez állítólagos hadsciegeket a német kolosszus e\'len. Meg ahogyan a londoni rádió magyar nyelvű bemondója naponként hirdeti meg távolról sem rokonszenves hőstenor-ban >sz«n(háborúját* Németország ellen. Csupa olyan hir, ami az ;m-goi vezetők és a bennük bitók nyugodt áhnát szolgálja — [Jobb Hir nyában. 1
A Szeiasszió-daudárhoz, a lengj*! és oseh jókhoz, a yenki-had lestek, hez csatlakozik most a névtelen borítékokban szállított .fekete fnonW s ugye, ezek után nyilvánvaló- hogy ennyi és ífyen "hadsereggé1, már nincs aki felvegye n harcot az európai hegemónia nagy .háborújába"?
Hogy Magyarországon magyar \'d-ket egyet sem téveszUiiflk meg C/«k 8 postán továbbított névtelen beszivárgók, síit nitodenütt felháborodást keltenek, ahova sikerű\' a levéltitok védelme alatt eljutniuk, - bzt magyar újság .hasábjain felesleges is bizonygatni. ,r>e ha mégis gondod kodóba, ejtene yslukjt, hogy ez a falusi piety-kák módszerére emlékeztető névtelen feyólThad járat honnét indui"ki, ugy ezt sem nebe* kibogozni. Csak figyelni keü Ewau szőrös .kezének, árnyékát, amelyegyként dirigálja --azi. -utj^u (w oiüsztánwivü
A bolgár-román tárgyalások már holnap megkezdődnek
Popov bolgár külügyminiszter küldöttséggel utazik Bukarestbe — Törökországot felszólították nyílt színvallásra — Amerika csak 10 évfolyamra vezette be a hadkötelezettséget de 10 milliárdot fordít fegyverkezésre — tavai Parisban Hitler és Petaln találkozását készíti elő — Délanglla felett teljes erővel dul a légiharc
„Szó 80H1 lehet a székelyek áttelepítéséről" — írja a svájci sajtó
Az angUai háború nem lesz villámháború - Írja G;iydu tegnapi vezércikkében - frinem ,\' i
a felőrlés ét a fokozódó pusztítás háborúja.
A németek először óz angol szigetország belső Szervezetét pusziit ja el; mésrészi\'0\' peditf u Szigetországot vágja ei\'a külvilágtól. Hangsúlyos* még Gay\'dn, hogy az angol vi...