Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.32 MB
2009-07-03 16:53:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
927
10865
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1940 224-249. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


80a Evlolyam. 224. uám. N*gyk«a<EM, 1940. október 1. kedd
ár. 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
é» kiadóWvatali PM 8. ¦
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
EI5ffc«tí»i ára: egy hóm * (Kati 40
Fdmélíóságu Asszony szólt
az ország társadalmához a rádió mikrofonján keresztül- Szózatából vcsz-szük az alábbi szivhezszóló mondatokat :\' > :
-Jól tudom : súlyos feladatol váh lallam, amikor Pnyagi Áldozatokat kérek, - áldozatokat Erdélyért ! A (eladat azért súlyos, nicit hiszen a magyar lársadalom egykori gazdag* sagát tönkretette Trianon és mert minden egyes magyar család ma nagy közterheket kénytelen viselni.
- De én mégis reménykedem és bízóin a nemzet áldor-atkészségébCn, Mert amely nép életképes és méltó az életre, az válságos időkben nend-kivüü erőkifejtésre és a legnagyobb áldozatokra képes. A magyar pedig életerős faj.
- A Gondviselés irgalma megengedte nekünk, magyaroknak, hogy véráldozatok nélkül gyararflthattuk hazánk csonka területét.
- Fogadjuk alázatos szívvel az is. leni kegyelmet és mulassak tnnguii-k\'it reá méltónak azzal, hogy önként áldozunk az embert szeretet és a Haza oltárán. Áldoznunk Erdélyért.
- - Az erdélyi magyarság nagyrésze ma tragikus helyzetben van. Természeti csapások és politikai események idézték fel ezt a helyzetet. A román mozgósítás régóta elvonta a férfiak
javarészét a munkától Sok (öld műveletiéit maradt, ¦a gazdák igavonó állatait elhajlottá a ibmán katonaság, a gazdasági ós háztartási felsaeicléá fosztogatás prédája lelt. Az erdélyi nép aggodalommal tekint o közeledő lét elé. Szűkében van ételemnek. Kifogyott a ruházatból, vetőmag nélkül nem képes gazdálkodni. Cipő nélkül a gyermekei nem járhattuk iskolába.
- Ha kérdeni, mi\'C van háL szükségé Erdélynek, azt kell felelnem : úgyszólván mindenre. Vetőmagra, éle lemre, ruhaneműre, gazdasági iclsze-relésic, háztartási tárgyakra és szüksége van iskolakönyvekre is. Az erdélyi nép a béke éveiben és a háború megpróbáltatásai között mindenkor egyaránt, kiválónak bizonyult. Erdély a vitéz katonák szülőföldje. Erdély mini termékeny kullurfaj, ritkítja párját Európában- Évszázadok ÓM erőssége és büszkesége Szent István birodalmának. Ezt a nagyszerű népet meg kell menl(eni a pusziulásói, ameiy nem saját hibájából, hanem idegenek büneilx\'Jl szakadt rá.
- A mentőakció sikere m magyar becsülel, a magyar jövő, íl magyar élet kérdése.
A Gondviselés szemmellátható jóindulattal tekint ic szenvedésekben megtisztult magyar népéie. Ez arra kötelez minket, hogy ue riadjunk vissza az áldozatoktól A magyar nép érdekében. Amit áldozunk, az legyen fogadalmi ajándék, amit suogunk, családunk és nemzettünk jövő boldogulására felajánljuk a fCtémtü trón-
. ja clíilt.
t
Hitler és Mussolini ma délelőtt tárgyaltak Suner és Farinacci spanyol miniszterekkel
Amerika tengerészeti támaszpontokat akar a chilei partokon — Szingapúrét is használhatja az amerikai flotta — Szlam is benyomult indokinába
& harcterekről njabb német és olasz sikereket Jelentenek
A Berlinben megkezdett tanácskozások folytatásává, mint már jelentettük, Suner spanyol betügyjnl-niszler Münchenen át Rómába utazott. Az éjszaka érkezett meg különvonata a Breiijnerre. A határállomáson az olaszok ünnepélyesen fogadták a spanyol vendéget, aki az üdvözlések után ellépett a kivezényelt díszszázad előtt. A spanyol belügy-miniszler ma érkezik oneg Róniába, ahol már na«yban készüknek fogadtatására, i ; [ u
A római sajtó Suner érkezésével
foglalkozva hangsúlyozza, hogy Spanyolország szeiepc : éberen ugyani jogaira és készenlétben állni, hogy bármikor fegyveresen is beleszólhasson a rendezésbe. A romai meglje-szélések is...