Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.67 MB
2019-08-26 14:20:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1569
1732
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1940 026-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

30a Évfolyam 26. szám.
Nagykanlua, IMO. február 1. csOtórlök
Ára 12 Hit.
i\'ek\'.te szerkeszti: Barbarli» Lajos
WA!uct*ai kJ* ; agy Mn ¦ Dmffi *9 Mfc.
„Itl van az Idő: — el kell masírozni!"
Február eifJoje az uj magyar hm" vídséRben ujoncbevonulás nfapji Évente kétwer kap a honvédség ujon Ofjíat. Október 1-én és február 1-én. Októberben általában azokhoz n fegyvernemekhez vonulnak beujon-ook, amelyeknél a (elet a mtb?e ck melletti klképzes.c fel lehet használni (pi. mu«ak1 alakulatok, tüzérség), februárban pedig aE°k, amelyeknél az a cél, hogy az emberek a terepre v.i\'ó kivonulással azonnal a harceijáráirn legyei ek klképczho-tők Tehát elsősorban a gyalogsá".
A honvédség számára az ujoneb> vmiu\'áK mindig megFes^itett rmmka kezdetét joenll E/er és e/er tanulatlan, fnM embert kell rövid Idö a\'alt >hadráfogható*-vá képezni vogyi* kiképezni n korszerű haditechnika komplikált csodálnak kezelésére. Hogy mll jeent ez, megértjük, ha mindarra u sok fegyverre, tüzgépre, lőszerfajta ni, robbanó anyagra, harceszközie, műszerre, munkagépie és jánnü<e gondolunk, amelyből egy korszerű hadse>eg áll 1
Ha mindért magunk elölt látjuk, efképzeihetjük, hogy miijei i nehéz mesterség ii a katonává kép\'é^ éj hogy a kjképzőknek milyen rok Irányú tevékenységié és tudásra van szükségük, !mig embereiket harcra-képes, korszerű egységekbe foglalhatják ösue.
A korszerű hadvlrelésl eszközök korszerű kiképzést követelnek. A mnl újonckiképzés már nem ubékcJ v[lág .jobbra át, balra át*-jából ?1) é* a harckiképzés nem a »Szurony! szegezz*-ből. A harcnak nz a mód. ja, amelynél zárt sorokban veielett tömegek rohantok egymásnak, n mu\'té. A gyorstüzelő fegyvciekmegbontották a zfirltöm^gü rohamokat A korszerű ha/cban az egyes ember jóformán faját magára van utalva. Önállóan küzdő egyeddé vált, nk|. nek éppen a fcgnugyobb \\esxéiyi.en az ellenséghez tegköze\'ebb, kell minden Korosabb vezetés né\'kü\' gm-dolkodnfa és cssfekednts. A tömeg-harcászainak, a vezető után sodródásnak, az állandó szoros könyőlt-ídulkízésnek ma már nincs mP« a tehetősége. A mai haicbun tehatnem e\'ég, ha valaki csak katona. Többnek kelt lennie Harcosnak, akinek cíe\'ckvdeíeit sokszor csak a közös ^eHeint felfogás, alap hozhatja a többiek harcténykedésévei ossz. hangba.
Ezt a közös szellemi alapot kell a kiképzésnek megadnia. A korsrerü harceljárás mellett tehát r.em lőhet töinegkiképxést folytatni. A klkép-íőnek minden emberrel egyén?nkint kell foglalkoznia. Ezt nem csak ;»a uj harceljárás követeli nr^g. hanem a ^k uj harceszköz is.
Mindenkit minden harceszköz élésében nem tehet Kjképc?nL Be ke\'l írni azzal, hogy az embo-ek tfiOÍ egy-két harceszköz alkalmazásét értsék. Az újoncok tehát pár he* ,CN általános jellegű .alapkiképzés*
Iiovszky János közbenjárására megkezdik a tavasszal a Mura-vidék árvádelmének kiépítését
Nagykanizsa két újévi ajándéka után a Mura-menti falvak Is sorra kerülnek
A nagykanizsai pénzügyi palota volt a kerület középponti városa számára uj képviselőjének, Ikmzky Jánosnak első nagyszabású ujévl ajándéka. Pár nap muiva követke-zettaváros és fa\'u számára egyargnf rendkívül jelentő* épitkezésnek, a nagykanizsai téli gazdasági iskolának biztosítása. |
A harmadik újévi ajándék már egészen a kerü\'et falvainak egy részét ifietl és ez unnak n vidéknek legnagyobb horderejű problémája: - a Mura-vidék árvédeimének kiépi-té-<e.
Hány képviselője volt enrek a területnek, ak| esztedők hosszú sora a\'att semJ te i annyi) » kerületéért, mint iiovszky János képviselőségének pár hónapja o\'aít.
S hogy I\'ovszky János íreennvi c nem- a nagyhangú propaganda, h;i-nem a c*eickvés embere, azt mi sem bizonyítja j...