Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.03 MB
2019-08-26 14:33:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
702
2227
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1940 147-173. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80« évfolyam. 147. szám.
NagykaakM, 1940. fuliui 1. hétfő
Árm 12 «II.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajo*
Elöllzdisi ára: egy hón < pcngS 40 futta. S7*/ke!,,:lósígl é» kíaitóhtaibü] teBoni 78. M.
A szovietcsapatok elérték az ui ronián határt
Vére* tüntetések és sortOzes utcai harcok Romániában — Szíriába küldték Weygandot, mert a keleti hadsereg angol éa francia katonái összetűztek — Tonnaszám hullott Ismét a bomba Angliára, ahol a Jobboldal béketapogatédzásba kezdett,
„Magyarország türelmesen vár, mert bizik a Dúcéban és a FUhrerben!"
Az elmúlt napok eseményei közül a legnagyobb feltűnést a Romániában elrendelt általános mozgósítás kellette. A
romén általános mozgósítás
a szárazföldi, tengeri és légi-liadcrönél egyformáit .szombaton éjszaka lépett éleibe, de annak okáról eddig semmiféle hivatalos magyarázatot nem adtak ki. Hírek szerint csak óvintézkedésről van szó. A katonaság korlátlan rekvirálási jogot kapóit, a sajló pedig azt hangoztatja, hogy Románia népének erősnek kell lenni ezekben a nehéz percekben, hogy minden escllcgcs további bonyodalom
esetén szembenézhessenek a veszéllyel.
ügyelőre azonban ezek a ^bonyodalmak-. — kitolódtak. Bukarest a magyar—román és a bolgár—román határincidensek hirél a leghatározottabban cá-folla. Ugyanekkor
Róma ét Berlin türelmet ajánl Magyarországnak és Bulgáriának.
A tengelyhatalmak félhivatalos sajtói hangozlalják, hogy a délkeloteurópai béke funülurtítsa általános érdek és Magyarország és Bulgária területi igényeit később békés uton úgyis kielégítik. Ezt jelenti Budapestről az Associated Press is.
A Ducc a francia halár mentén a fronton folytatta tovább ellenőrző szcmleulját, amelynek során többször francia terüle-
ten járt, Az olaszok a hadműveletek során a kirenaikai halár mentén jelentős sikereket érlek és sikeresen bombázták az angol támpontokat. Máltát tegnap érle az ötvenedik légitámadás. Az angol gépek az olasz gyarmatok felett járlak.
A nyugati fronthoz larlozik még, hogy
a franola kormány Ismét átalakult és Bordeauxból elutazott.
Jelenleg Clermont Fcrrantban tartózkodik a Petam-korniáiiyf de illéseit a közeli Issoircben lógja tartani. Szó van azonban arról is, bogi\' visszateszik székhelyükéi Parisba.
Sok hatottja van a romániai kommunista tüntetéseknek
Bukovina megszállása befejeződött, Besszarábláé ma ér véget
Romániában, illetve Boszará-biában és Észak-Bukovinában ezalatt tovább folyt a szovjetcsapatok megszállása. A gépesített szovjeloszlagok előrenyomulása oly gyorsan ment, hogy a \' területek kiürítésével a románok nem végeztek és igy több helyen
Összetűzésre került a sor a román és az orosz katonák között.
Az oroszok egyébként ejtőernyős csapatokat is igénybe vetlek és Dél-Beszarábiában az ejtőernyősök szállták meg Bolgrad és Ismael városokat.
A délelőtti jelentések szerint Észak-BukóvimU — amelyet kárpótlás elmén követelt Moszkva
ma teljesen meg is szállták1. Bcszarábiában is legtöbb helyen már elérlek a l\'rut vonalai, igy ott is rövidesen befejeződik a megszállás.
Az eredelileg szombatra ösz-szehivolt
román parlament ülését ma délutánra halasztották.
Ugyancsak ma délután iil ösz-sze a külügyi TEzolíság, mig Laurcntjev bukaresti szovjetkővel megbízólevelének átadását bizonytalan időre elhalasztották, A román— szovjet vegyesbizottság, a terület átengedés részleteinek megvitatására Odesszában ült össze, ahová Al-dea tábornok vezetésével á román küldöttség már elutazóid
A nyugati háború eseményei
Nyugaton aránylag csendes | útja csendben folyt le. .Megtekintette Paris neveze...