Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.18 MB
2019-08-26 14:40:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
647
1458
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1940 275-298. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

gO, Évfolyam 276. urini. Nagykanizsa, 1940. december 2. hétfő
árm 12 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
FeWfr szerkesztő: Barbarli» Lajos
Előfizeted ára: err bora t peart 4« 1 Umkmi**e? és khdóhhM& teWoai *
Rövid táviratok
TELEKI Pál miniszterelnök az alpári árvízkárosultak uj házainak fölavatása alkalmából mondott beszédében hongsulyozla, hogy mi? « háború előtt en>jzakódollak voltunk, addig ma tmpgabizók vagyunk.
VARGA József kereskedelmi mr niszlcr tegnap este Nagykanizsán átutazva visszaérkezel t többnapos olaszországi útjáról Budapestre.
ROMÁBAN bemutatták a süritett gázzal hajtott, S^itorriélkülí uj repülőgépet, amely fori-adalmhsüani fogja (a repülést.
A FÖLDKÖZI-TENGEREN heves vihar dühöng, a partvidéken és Roi mániában is mindenütt havazik.
SVÉDORSZÁG hadügyminisztere kijelentette, hogy országa lelkészük, de remélik, hogy elkerülnek miniden háborús veszélyt.
BUKARESTBEN és Sinajában is; mét érezlek tegnap este kisebb föld lökéseket. A lakosság ijedten menekült az utcára, de szerencsére komolyabb baj nemi történt.
4. SZQ.VJET legfelsőbb tanácsa, ratifikálta a szeptember 3~&n. aláirt magyar-omsx kereskedelmi egyezményt.
AMERIKÁNAK repülőgépekre, hajókra és támaszpontokra van szüksége a teljes védelem erdekében, — t\' mondotta az egyik katonai szakértő. A támaszpontok között c&nJiiteUe Portorikó\' és Hawayt is.
CAMACHO uj mexikói elnök letelte az esküt és megalakította kor., mányát. A koaniniumsta összeesküvők merénylet tervét leleplezték.
VASÁRNAP több súlyos aulögá-zolás történt az országban. A gázolásoknak bárom halottja és hárojm súlyos sebesültje van. i
JAPÁN moszkvai köveié tárgyalásokat folytatott a külügyi népbiztossá]. (
KELENFÖLDÖN vasárnap esie Gombos II. Sándor rendőrségi sof-för agyonlőtte 18 éves feleségét. •
ZAGRAB különböző negyedeiben szombat és vasárnap ismiát robbrtn-lak petárdák. A tettesekel keresik;
A KÉPVISELŐHÁZ keddi ülése ulán jiéhánynapos szünetre megy, amely idő.alatt a felsőház tárgyaljai te a köllségve\'ést.
CÁFOLJAK Bukarestben a román-szovjet határ lezárásáról ef-lerjedt hirreket.
BULGÁRIA isméi kijelentette, hogy nem adtak ál 0 görög kormánynak semmiféle területi követelést tartalmazó jegyzéket.
CHIAPPE szilái fökormányzól is az angol Inlelligenc Service tette el ¦áb aló\', azzal, hogy repülőgépét le-\' lövette. A francia főkormányzó és \'áraaj mind a tengerbe..vesztek.
A romániai események miatt sok román menekült át Erdélybe
Antonescu a gyulafehérvári százezres tömegtüntetésen kijelentette, hogy Románia nem mondhat lé Erdélyről
Romániából, meg anindig ellentétes hirek érkeznek a vasgárdista vérengzés és az ezzel kJapcsolaUw letartóztatások, kivégzések és öngyilkosságokról. Egy Ncwyorkon át érkezeit fiir például arról szól, hogy
legyilkolták Bratlanut és Öi~ guriut is.
Más hir arról számol be, hogy a jilavai fegyházban, történt véreiig.\' zésben résztvett vasgárdisták közül azok, akiket nem vettek őrizetbe, öngyilkosságot követtek el. Ezzel szemben azoaibön a Mai Nap buku." i^csÜ tudósítója például arról ér lesül, hogy az öngyilkosságokról tLr jeszielt hirek valótlanok, a jilavai vérengzés valamennyi teltcsc letartóztatásban van.
Kétségtelen, hogy a romániai hely aet még nemi tiszta, erre mutat az a tény is, hogy •
sok román menekült át Erdélybe. . Mint egy erről szóló kolozsvári
| jelenlés mondja, a Romániából átmeneküllek közölt nCjmfcsak magyarok, de román katonák és tisztek is vannak. Az átmeneküllek száftnf* még ismeretlen, intert több helyen lépték ál a halárt. Kolozsvárott nagy feltűnést kel-
Antonescu és Horla Sima tflatetésen -<...