Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.01 MB
2019-08-26 14:49:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
412
1081
Rövid leírás | Teljes leírás (1.54 MB)

Zalai Közlöny 1941 099-124. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

- isis J,. v..-\'\'v-\'v-r-
81. évfolyam 99 uám.
Nigykanlism 1941. m<jm 1. ciOtSrtfik
ára 12 ISII,
ZALAI KÖZLÖNY
— llHbOziup llflrii,,.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkeszti: Barbarita Lajos
ElSílietbl ám: tg) liórj fi penge 40 fillér. S/.orkcizISaíp.l ía liladdhiralall telefoni 71 X.
Magyar tervgazdálkodás
. A dolgozó és termelő ember sorsát gyakran olyan erők dön-, Ük el amelyekről sejtelme sincs. Tiz esztendővel ezelőtt valóban nehezen érthette meg a gazdaember, hogy miért zuhant a gabona ára rövid két esztendő alatt a megszokott árnak egy negyedére és bizonyára nem érthette meg azt sem, hogy miért arat a földön áldás helyett gondot, ha jól fizet a kalász. Ma már ludjuk^-^togy mi volt mindennek az oka: A gazdaságinagyhatalmak crélytelensé-ge, tervszerűtlcnsége ffi önzése. Mérhetetlen sok életet szórtak a tengerbe és tüzeltek el, amikor az európai emberiség jelentős hányada alig jutott kenyérhez, majd áron alul zúdították a gabonát a piacra, mert a kapzsiság gondoskodott ugyan a készletek Összegyűjtéséről, de arról már nem, hogy mindenkinek jusson is kenyér. így jutott el a világ egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi válságába, a melynek következménye az u sokfélé politikai ós gazdasági törekvés, amely ujjá akarja rendezni Európát és a világot!
Magyarország akkoriban a legszegényebb és leggyengébb országok sorában állt s igy a nii gazdasági életünk helyzete volt a legreménytelenebb is. Céltudatos és torvszerü munkával azonban élőbb a termelési költségekéi, majd tisztes polgárt hasznot biztosító árakat sikerült életbeléptéim és az akkoriban megerősödő baráti nagyhatalmakkal a politikai kapcsolatuk mellett olyan. gazdasági kapcsolatokat kiépíteni, amelyek szerény, de állandó boldogulásunkat biztosították. Külkereskedelmi intézkedések, a termelés minőségi megjavítását, a magyar cikkek hírnevét és becsületét szolgáló újítások következménye volt ez az eredmény. Magyarország tehát sok más európai államot megelőzve megtanulta a tervgazdálkodás előnyeit megismerni és megbecsülni.
A történelmi fejlődés azonban nem állt meg és ma már nem\' elégedhet meg az állam azzal, hogy az élet egyik-másiV lerén, egyik-másik társadalmi réteg megmentése érdekében tervszerű gazdálkodást honosít meg. Ma már az egész gazdasági elétet\' és annak minden egyes értékét egységes, tervszerű menf don kell megszervezni és a .íetn-zet magasabb érdekeinek szolgálatába állítani. Ennek a korszerű szükségességnek a felismerése vezérelte Magyarország kormányzóját akkor, amikor Keményi-Schneller Lajos pénzügyminisztert, különleges megbízatással látla el, hogy a termelés tervszerűségének kiépítését és a gazdasági minisztéríu-
Nagy előkészületek Gibraltártól az Atlanti-óceánig
Nagy német csapat- és anyag-száMtások Éasakafflkában — Az amerikai hajóhad érős egysége kifutott az óceánra — Három-napos inváziós gyakorlat az angol partokon — Nagy diplomáciai tevékenység folyik Délkeleteurópa körül
A menekdlft angol oas-patok Kréta helyett Egyiptomba mentek
Paris, május 1 A washingtoni francia követ a leghatározottabban megcáfolta azokat a külföldön terjesztett híreket, mintha Franciaország hajókat engedett volna át Németországnak-A Paris Soir jközli
a francia hadihalóhad vtszte-f ügeti.
A kimutatás nem hivatalos ugyan, de a tengernagyi hivatal-jóváhagyásával látott napvilágot.
Eszerint a francia tengerészeti veszteség 31 hajó, azaz 71.000 tonna.
Ebbői Dünckirchennél 1-1.800 tonna, Dakarnál 28.000 tonna, Norvégiában 2000 *onna, balesetek és aknarobbanások követ kéziében 8000 tonna süllyedt ei,
rai# a többi 18.000 tonna önelsüllyesztés és torpedótalálat következtében veszett el. \'
Ber...