Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.58 MB
2019-08-26 14:51:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
743
1764
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1941 125-147. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

|f„ évfolyam 121$ xxám
12 ML
fömb&a&afy át tdutóttvafatii fóvA 5. i
U A i1 í !
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
40 Úk
á Uayról ünnepe
Június elején n magyar városok utcáin évek óta megjelennek a könyvnapi sátrak. Ez a három nap a magyar könyvnek, a magyar műveltségnek ünnepe. Annak a megjUitt közösségnek bizonysága, amelyben a magyar olvasó az íróval és az irodalommal eV
Egy nemzet szellemi ;éiclének nemcsak az a fokmérője, hogy kiváló tehetségei milyen remekmüveket alkotnak és irodalma milyen általános szinvonalat képvisel, — sokkal jelentősebb tanúsága a műveltségnek az a kapcsolat, amely az irót és közönségét egymáshoz fűzi, az a viszony, amelyben az olvasó az irodalommal áll. :
Az évről-évre megismétlődő három magyar könyvnap \'legszebb eredménye : a \'könyv és az irodalom nálunk nemcsak a kiválasztott kevesek magánügye, hanem nemes értelemben közügy. Az iró nem zárt világban él, b ha dolgozik, nem meddő és hősies erőfeszítésre pazarolja képességét : ezren és ezren hallják meg a hangját, olvassák könyven,
A könyv három napos ünnepe, ez a szép és nemes kiállás, a magyar tavasz üde szintoltja. Az idén kétszeresen ünnep, kétszeres jelentősege van. A magyar könyvnapokon most vesznek először részt a visszatért Erdély írói, kiadói,és könyvkereskedői. Azoknak a mesterséges válaszfalaknak ledöntésében, amelyek a magyarság millióit zárták el az anyaországtól, a legfonlosabb előkészítő harcokat aví-irodalom vívta. A nyelv és szellem egységét soha, semmi féle politikai ¦ változásoknak nem sikérült megbontani ok; Az iró magyarul és magyarokmik szólt mindenkor — minden halán lebontva. Ez a hősi munka a magyarság szellemi egységét ¦szolgálta, azt a szellemi egységei, amelyet szinte ter» meszeli törvényszerűséggel köveimé kellőit a valóságos, politikai egység megvalósulásának.
i94l-ben a könyvnapokon a Qiagjíarság szellemi \' harcának legszebb fegyvertényét ünnepeljük. Az egykor elszakított or-^ágrészeli irodalma mindig az f&ység szellemében élő lelkek\' ""\'adása volt.
Ez a jó lűr most nagyrészt megvalósult, s ha lehet, az ország társadalma csak még foko-joltabb örömmel és szeretettel orilul a visszatért Erdély írói «lc. S nemcsak feléjük, hanem pNagyur könyv felé is, amely \'obb a felkészültségnél, több "luveltségbeii fölényünk dokumentálásánál : fegyver és jö-bizlositéka.
ElÖlisetóal Ara: egy hóra S peagö 40 Iti S«rkC3itŐ»égl ?0 Hadöh tritati tJ*?wJi Tft
,».^.m........„inmTMi,
Hitler és Mussolini brenneri találkozóiái
részletesen megbeszélték a tengely nyári nagy offenzíváját
Kréta teljes elfoglalásával befejeződött a tavasxi hadjárat: — kiűzték az ellenséget Európából
Amerikai csapatok szálltak partra Grönlandon
Bardossy miniszterelnök ma este érkezik Rómába
A pünkösdi ünnepek alatt több nagy fontosságú világpolitikai esemény történt. Ezek közül elsősorban kell említeni a* Brenneren lejátszódó nagy találkozói.
A Hitler-Mussolini találkozó váratlan volt ugyan, de észszerű következménye az eseményeknek. A Eührer és a Duce — mint a NTI jelenti — 5 óra hosszat tanácskoztak. Ez volt a két államférfi tizedik taláH kozója, amelyen részt vett a két külügyminiszter : íübbcntropés Ciano. valamint indönkint Kei-tel vezérezredes és Cavallerove-zérlábornok, a némot és olasz hudsercgfdparancsnökok. A megbeszéléseket délben ebéd szakította meg, amelyen afent-emlilett hat személy vett csak részt: A brenneri találkozó a krétai és az afrikai sikerek jegyében zajlott le.
A brenneri találkozó Összefügg azzal a lénnyelj hogy
Kréta szigetén a harcok beftj&ődttk.
Mint a német és olasz badijelen-tések egybehangzóan mondják,...