Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.55 MB
2019-08-26 14:55:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1322
2435
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1941 199-223. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8I> évfolyam »9. «iám.
Nagykanlwa, 1941. azspt6mber 1. hétfő
árm 1J2 «liéis
ZALAI KÖZLÖNY
8M/keJi«s»é(( 6» kiadóhivatal: Fout 6. azám. StoíkoazlöíöHl 6« aladölilvatall telefon 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előlizetéat ára : egy hónapra 2 naturo SO Ojiar.
negyedévre 7 penso 20 filler. Egyea azain: hétköznap 12 flll., azombaton W CUI.
Évfordulón
(B. É.) M« egy\'éve Királyhágón innen és Királyhágón\'\' lul mindenütt.,-ahol népünk fiaiilól-nek, felforrósodtak a mogyar szivek. 0(t a Belvedere palo-lubttil elhangzott a bécsi döntés, amely a kegyelten,jjogtalan idegen uralom\' alól\' felszabadította a Parüumok éslirdély egy részéi. Mindenki a rádiót litill-gatla, a térképet nézte és fel-ujongott az ftn\'iiu egy-egy. ősi magyar városunk nevének hallatára, székelyek szabadulására és könny fátyolozta a szemeket, ha az ttj határon tul maradt véreinkre gondoltunk.
Boldog és biztató az emlékezés az első évfordulón,, amelyet egységesen nagy lelki összetartással és a nehéz időkben is illő dísszel ül meg Erdély ós Kclut-magyarország. . ..
Az ország ma nemcsak uuuie-nel, de számvetést is csinál. í.el-Kiismeretvizsgólatot tartunk és nézzük, megtcltünk-e mindent sokat szenvedett testvéreink jobb sorsáért. Nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg, hogy tudtuk es teljesitettük kötelességünket. Bizonyos, hogy még nem vagyunk készen a romok eltakarításával, a sebek gyógyításával^ tudjuk, hogy még sok az elvégezni való, de a reánk váró feladatokat öntudatosan és lelkesen vállaljuk. Vállaljuk oitc-líóz időkben, az uf világháború közepén, amikor a magyar honvéd is ott harcol messze orosz földön, védve a Nyugatot, az egész keresztény kultúrát.
N\'cm félünk az áldozatoktól, ha harcban állunk ís.lKiót világ vívja most élethalál harcát, ml is olt vagyunk a (gáton, de egybe" azt is tudjuk, hogy hiába ntiuden hősiesség, ha egyidejűleg nem folyik a jől átgondolt, korszerű belső országépités is.
A felszabadult keleti részeken zugnak az évfordulót iin-i neplö harangok, ám1 szavuk az CW éve folyó épitő, alkotó munkai is dicséri. A belvedereú döntés óla munkában clteltít-gy év a döntöbirák bdlcscs&ét, ítéletük igazságát hirdeti. Azl\'ípttés, »z credníények hónapjaira tekinthetünk\' vissza, történelmi ingáinkat az európai kultúra és keresztény civilizáció jegyében crvcnycsitcttük az egyetemes Magyarság javára. Tettük ezt anélkül, hogv akisebbségek élet lo«ail csorbítottuk volna.
A rendet, a nyugalmat, a munkát,, az élet minden, napjaink Uakta sorát vittük vissza a Wr évtizedig elszakilott ősi
Finnországból teljesen kiűzték a szovjetet
Ujabb jelentős sikerek a keleti fronton — Elutazásra* szólították [fel a Japánban élő angolokat — Az Angol-szovjet béfcefeltételek Irán nemzeti önállóságának feladását jelentik — Teheránból menekül a nép a szovjet megszállás elől — Moszkva segélykéréseire Anglia csak ígérettel válaszol
Az elmúlt napok egyik kiemelkedő harcászati eseméutyo
Viipurl visszafoglalása* volt. Erről a flnnfőhadiszállás a következőket, jelentette :
Augusztus 30-án reggel csapataink I>enyoinuUak Viipuri (Viburg) városába. Viipuri kő-rülzárásával egyidejűleg csapa* taink mélyen benyúló ék formájában különös sikerrel folytatták támadásukat a kareliai földszorosnál és töbl>ek között elérték Kiveunapát. ;
Déli 1 órakor a finn rádióban, ezzel kapcsolatban közölték, hogy Viipuri várán már finn zászló leng,
A finn csapatoknak oz a sikere egész Finnországban, különösen pedig a finn fővárosban igen nagy örömet keltelt. A lapok azonnal rendkívüli kiadásokban közöl tök a hírt. AVrővá-rof sok házára önk...