Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.82 MB
2019-08-26 15:01:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1043
1376
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1941 275-298. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

01, évtotyim 278 MKw.
NígyluillxM, KM!, deosmber 1 hétfő
ára 12 filMr.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelfli szerkesztő: Barbarlts Lajos
Mítkottel ára: «er himpia 2 Kínná <o HU negytrféTre 7 pensd 20 flllér.
Tudatos pénzügyi politika
Heinényi-Schneiler Lajos beszédével v^.tért az 1942. évi költségvetési vita s a oénzügy-uimiszler,, amikor a tárcájával kapcsolatos felszólalasokra válaszolt, h angóztatta , hogy bevételeit nagyon meggondoltan irányozta elő. Cáfolta azt a beállítást inintha a költségvetés összegének emelkedése a pénz-rontás következménye leírna. Ellenkezőleg, itt tudatos politikáról van szó : az általános áremelkedést azért idézték elő, hogy helyreállítsák a mezőgazdaság rentabilitását. Itl nem egy osztály, egy társadalmi réteg egyoldalú megsegítéséről van sió, hanem arról, hogy amikor rnc ország lakosságának nagy résre a mezőgazdaságból él, olya" árakat kell teremteni, hogy ezek megtalálják tisztes számit ásu-kat. Ez az "árpolitika normális megélhetést biztosit a mezőgazdasági nmnkásság számára.
A továbbiakban hangoztatta Remönyí-Schneller Lajos, hogy a szerves árszínvonalat még et>-ben qz esztendőben kialakítják és ez szoros összhangban lesz a tisztviselői fizetésekkel. Foglalkozott az áruhiány kérdésevei is és hangoztatta, hogy ez semmiképpen sem lehet alapja az árenielked esnek.
A bankjegyforgalom kérd-íié-vcl foglalkozva rámutatott arra,, hogy az nem magas és semmi összefüggésben nincs a drágulás folyamatával. Ezen a ponton kitért a suttogó propaganda kártevéseire s példaként Idézte ű dohányjövedék esetét. A közönség egy részével elhitették. \'íogy nem lesz dohány, amire igen sokan indokolatlanul nagy Készleteket gyűjtöttek. Vagy egy másik példa, az Ő rómaautja, amely Ível kapcsolatban a londoni rádió azt a hirt terj esztette ,ho(ö\' az politikai jellegű és saját személyének előtérbehelyezését jelen-Ö. Szoirforu, hogy ezzel arosss-inrlulatu hírveréssel idehaza is találkozhatunk. Hangsúlyozta, liogy ez elten a suttogó propaganda ellen, amely ártalmára van az egész gazdasági életnek, legerólyesebben kell felvenni a könyörtelen harcot. \'
Igen érdekes volt a beszéd az a része, amely az adómorál lé-n\\cgC4 javulásáról számolt be. Az emberek végre belátják, — mondotta a miniszter — hogy ^Miragunkhnk adózunk és <ez igen sok zökkenőn és bajon se-(tit\'ítte keresztül a pénzügyi kormányzatot. Általános tíngelége-déa és tetszés fogadta Reményi-Schneller Lajos ama kijelenté-S(M!, amelyek a : hadinyoreség-iHlóra vonatkozóak. A nunAsztcr
Kétségbeejtővé vált a vörösök helyzete a Klin-szakaszon
A német erők tovább hatolnak előre a vörös főváros felé — A szovjet nők és gyermekek tőrök földön keresnek menedéket — A tokiói kormány ma válaszol USA jegyzékére — Brit és Indiai csapatok érkeztek Rangonba
Komollyá vált a távolkeleti helyzet
A legújabb finn hadijelentés a hangöi arcvonalról élénk tüzérségi tevékenységet jelent. A karélíai földszoroson gyenge tüzérségi tüz volt. A finn gránát vetők és páncélelhárítók tűzzel árasztották cl a felderített szovjet célpontokat A Szviri-urcvo-ualon kölcsönős tüzérségi és gránátvető zavaró tüz és felderítő tevékenység volt. A finn tüzérség több szovjet ellenállási fészket megsemmisitett, elfoglaltak néhány tüzelő állást és szétromboltak erődmüvüket. A finn csapatok elfoglaltak egy barakk tábort. A keleti arcvonal dáU szakaszán a harcok tovább folynak. A szovjet vonalakat több helyen jól megerősít ették, Az északi szakaszon a szovjet különösen eW irányban \' igen heves (dugulásokat intézett, de ezeket o finnek sikeresen visszaverték.
Ball ma dJMŐtt folytatta iár-gyaláaait a lapén küldöttekké
Washington, december t Roosev...