Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.5 MB
2009-07-16 08:25:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
965
10490
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1942 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

82« évlolytm, 1. uám.
Nagykanlm, 184C. Január 2. péntek
Am 12 fillér.
mitum «ifiup
^!*^!!XÍ!L!!^iS^L^1S^" FeW«» «nateado: Barbarli» Lajos ^^L^?^?5^!°™\'\'\'"*\'
Manila eleste küszöbén
A japánok elfoglalták Kuantant és Saravaket ?8 a Berak-siakaszl brit vonalak áttörése után benyomultak Szeiangor-államba — Ciangkalsek öt hadosztályát üldözik a japánok
Róma, január 2 . lenőrzése alalt tartja a roppant A S te fa iii-iroda katonai meg- I harctér minden be- és kijáratát, figyelője foglalkozik a japánok A hadműveletek általános menete megerősíti az első napok benyomását, azt tudniillik.hogy a japánok felbontották az egész angol—amerikai katonai ésten-gerészeti tervet.
maiakkai hadműveleteivel ezeket írja:
Kaanten elfoglalita súlyos csapa Szingapúr védelmén,
és előreviszi a japán jobbszárnya* is, amely immár Ipohnál szintén etönyomulásba kezdhet dél felé, A mindenütt megvert brit csapatok Eszak-Borneoból és Sarawakból való visszavonulása a délkinai tengeren előállolt helyzet további javulását hozti: a japánoknak. Maiakká, Borneo., Szumatra, Fülöp-szige-tek és Celebesz, valamint a hozzájuk tartozó övezetek elfoglalása nagy harcászati jelentőségű, dc egyúttal olyan hadászati helyzethez vezet, amely teljes megvalósulása esetén egészen relboritja a katonai és politikai helyzetet a Csendes- és az Indiai-óceánon. Egyes helyekon az az angoloknak ós amerikaiaknak még volna kis idejük szembehelyezkedni az ellenséggel, de a japán hajóhad és légierőéi-
At anpotoknak és amerikaiaknak nincs elég hődére/Ok a harcok stlnhelyén ét beldlhetó Íde% nincs Is módjakban oda w-zényelnl.
Az*1 angol—amerikai csapatok szétszórtságukban nem tudnak szembeszállni azokkal a hatalma? támadásokkal, amelyekot a japánok jól kiválasztott helyen indítanak. Az angolok és amerikaiak másik hibája, hogy a védelmet sok s/.inü és nemzetiségű csapatokra bízlak. A. mozaik sohasem olyan ellenállóképes, mint az egyforma téglából készült fal. A Csangkaisek ellen indított támadás azt mutatja, hogy Japán mindenütt hatalmas erőket mozgósított és mindenütt magának biztosította a kezdeményezést.
Manila elesés előtt
Tokió, január 2 Manila eleste minden órában várható. A Fülöp-szigetek fővárosa most már a japán ágyuk hatáskörében van.
Róma, január 2 A Popolo di Róma tokiói jelentése szerint a Fülöp-szigete--ken partraszállt japán erők főhadiszállása megadásra szólította fel a luzoni amerikai csapatok főparancsnokságát. A japánok itt is, mint Hongkongnál..
cl akarják kerülni a felesleges vérontást. A Fülőp-szigtetekrŐl érkező összes hirek arra mulatnak, hogy Manila eleste közvetlen küszöbön áll. A szigetcsoport fővárosában már tisztán lehet hallani az ágyuk dörgését. A fülöpszigeti előnyomulás gyorsabb üteniben csak az aszfaltos országutakon történhetik, mert a sziget lobbi részét őserdők borítják.«A szigeteken az amerikai csapatok létszámát 50.000-re becsülik. (MTI)
Az afrikai angol csapatok ciak ujabb tartalékok hurcba vet énével tudják elfterflitif a bekeríteti
szali jelentőségét\'. Ennek különösen a Szingapúr elleni további hadmüveielek szempontjából van nagy fontossága
Am USA behlv/a valamennyi tartalékosát
Washington, január 2 Az Egyesült Államok hadügyminisztériuma uj év napján utasította valamennyi hadtest parancsnokságát, hogy hívják bc mindazokat a tartalékos álló? mdnybcliekct, akik még nctn voltak tényleges szolgálatban. A hadügyminisztérium jelenle.se szerint a tartalékosokat a lehelő Leggyorsabban behívják. Egyéb-
Róma, január 2 Az olasz sajtó az északafrikai hadműveletekről megállapítja, hogy az angol támadás leküzd hetetlen ellenállásba ütközött Az angol parancsnokságnak fel kell ha...