Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.72 MB
2009-08-13 15:26:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1427
11972
Rövid leírás | Teljes leírás (1.24 MB)

Zalai Közlöny 1942 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

¦ évfolyam, 74 uám.
NtgykasbtM, »42. április 1 szerda
Arm 12 IWér.
ZALAI KÖZLÖNY
fa kfc*)kIM>li Mai i. ¦
Md&i nafcewWt Barbarlts Uijo*
—léd ím: «7 >I»mi» t M*a* se 1
¦wtNAiTmi 10 "lift. ¦PM¦ágVtIMBUT fatfllu »¦¦»«»»n
Barabás vagy Krisztus ?
Irta : Kelemen l\'crtiue
A nagyhét komor renségéuek árnya borult.a szivekre. Vasárnap volt és az éter hullámain üíi népi szentmise t érdrekény azeri lő akkordjai szálltak a hívek felé.
Ellenállhatatlan vonzódás sodor a készülék mellé, hogy magamba szívjam Isten igéit a küszöbönálló nagy gyász első óráiban.
A mise már vége felé közeledik-, amikor felcsendül az egyházi kórus szivbcniarkoló Ta-mentációja Krisztus szenvedésé* rííl. _
Kélezcrév keresztény fájdalma, a golgotai dráma megrázó emléke zokog ezekbon a strófákba, amelyek a rádión ál ugy sugároznak a világba, mint a katolikuin örök vádjai egy tisztit élei igazságtalan megnurco-liísáért és gyalázatos kivégzéséért.
Pörölycsapásként hullanak a végzetes szavak.
Előveszem a Szentírást és be-\' láröl-belüre követein Mátéevau-geliumának drámai sorait.
A megkötözött Jézus Ponc.ius Pilátus, a helytartó előtt áll, elíillük pedig az egybegyülekezett sokaság a főpapokkal Ós a vénekkel, ünnep lévén, a helytartó *n sokaság kedvééri egy foglyot szokott szabadon bocsáj-tani. »Vala pedig akkor egy nevezetes fogoly, akit Barabásnak hívtak.- Ezt a Barabást lázadásért és gyilkosságért vetették börtönbe. 8 mi volt ugyanakkor Jézus bűne •> Ugy találták, hogy a népet félrevezette, megtiltotta a ccsászár adójának fizetését slb. Pilátus maga nem talált semmi bűnt az emberben, de kénytelen volt az Ösi gyakorlatnak*-megfelelően feltenni a kérdést :
•Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek : .Barabást-e, vagy Jézust, akit Krisztusnak hivnak ?. Hogy a sokaság kit választolt, azt jól tudjuk. Barabás, a gyilkos kétezer évvel ezelőtt kikerült a börtönből és Krisztus, az Ember, elvérzett a keresztfán.
örök és végzetes sorsa az emberi életnek, amelyben elbukik " jó és diadalmaskodik a gonosz.
A Barabás világa-e ez, avagy Krisztusé ?
A mindennapi harc vérrel és könnyel áztatott rögein a Barabások sarui tipornak, de. a magasból Krisztus szive dobog fe lénk. A rohanó napok sodrában Barabásokkal küzdünk, hogy evenkint legalább egyszer a nagyhét drámai színjátékának komor fenségében szemtöl-szpnúicn álljunk az emberiséget "h\'gválló Krisztussal, aki elver-
Prome alá érkeztek a burmai japán haderők
A Kongresszusi Párt döntését még nem hozták nyilvánosságra, de állítólag elvetette Crlpps javaslatait — Ax Egyesült Államok 98 hajó elvesztését Ismeri be — Lázas tevékenység a gibraltári erődben
Ankara, április 1 Az l\'lus című félhivatalos török lap közli, hogy a Papén német nagykövet ellen megkísérelt merénylet tettesei perének nyilvános tárgyalása április elsején délelőtt 10 órakor kezdődött Ankarában. A tárgyalásra már az összes belépőjegyeket kiosztották. (NST)
Eltűnt egy brit romboló paranctnoka
Amsterdam, április 1 Az angol hírszolgálati iroda jelentése szerint Campeltan régi amerikai romboló parancsnoka eltűnt. Campeltan régi rombolót az angolok a st. nazaireí partraszállási kísérlet \'során vetették harcba. (NST)
A francia taftó ujabb angot partraBtálláai kiaérlettót tart
Paris, április 1 A francia sajtó mindkét övezetben egyhangúan megállapítja, bog)\' az angolok st
meghiúsult, és nem növelte az angol katonai tekintélyt. A lapok felteszik a kérdést, vájjon a st. nazaireí események a Szovjet által követelt második arcvonal megalakításának bevezetését jelentik-e ?
A szabad Övezetben megjelenő Paris Soír azt irja, ...