Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.02 MB
2009-08-13 15:32:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1349
10664
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1942 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


\\2. évfolyam,-146. uám
Nagytunlua, »42, július I. szerda
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
HMikentíteéR 6« kiadóhivatal! Fönt ö. aAm. Sierltoaítóíféfíl 68 kladóhlvatsll telelőn 78. X MegjoleolK minden hétköznap délután.
Felelős
W OÍ I TI Ul N A R I L » P
"*,T!Tr™H»,nT!P"\'HrK!CT^^
, ._ ., . . BW^tóal egy bóaapra 2 peaKö
szerkeszti: Uarbarlts l-<»Jo» aegyedtore 7 wnRó<2ó WM
Magyarország
fél Európának éléskamrája, Most minden aranynál és drágaságnál többet él" és a legkor-szt\'rub\'b fegyverekkel is egyenlő Fontosságú : á magyar gabona, főzelékféle, gyümölcs, hus, zsír, vaj, sajt, méz, bor és sok élelmi i-ikk, amely a magyar gaztlu fáradságának és verejtékének eredménye és talán döntő fon-losságu Európa szabadságharcában. NeruesaK azt adjuk most oda, típ& fölösleges, hanem a legs/igorjubbau lecsökkentett élclemadagokat vállaljuk, liotfy miiiéi többel adhassunk min-denhöl. ainiiik csak van. így volt ez az elmúlt világháboru-ban. jgy vap ez most is. Dolgos kezünk soha pem1 fárad el a munkában. De anüg igy fáradunk és verejtékezünk, ;i magyar sorsra rá kell terelni egész Európa figj\'filiiMSjt. Ezer éven át csak azért véreztünk, hogy ezt az Isten áldolta földel megtarthassuk nragnnkuuk Spha egy darabkát íwm akartunk idegenből. Eöldüiik kincseit széthordták Európába és mindenkinek kedve {elleti azokban. Elnevezlek tcjjel-mezzel folyó Kánaánnak Európa éléstárának. Ma már mindenkinek tudnia kelt, liogv az a föld. amelyet a Gondviselés nekünk adotl és a mi rüuvrünkbe vágott, zavartalanul csak ugy töltheti hu ezt a hivatását, hu a régi nagyságúban" áll fenn. Azt is tudni kell, hogy erre a földel munkáló magyar népre, Hf a Kel el és Nyugat ütközőpontjában a jövőben , is fontos szerep várakozik. Valahányszor Ázsia kegyellen barbársága felkerekedett, hogy hódító szándékkal nyugatra induljon, müidaiiuyWor ez a föld, ez a dolgos nép állt az útjába és inkább elvérzett, csakhogy megmentse a nytigal keresztény kultúráját ós civilizációját, amelyet ezer éven át a magáénak is tartott. Ez volt az oka, hogy a iiyugultal szemben népesedésben megfogyalkozoll és a fejlődésben sem ludlunk a bennünket ért pusztítások, megszállások folyfell lépést tartani. A magyar sorsprobléma európai sorsprobléma, fis mégis, dacára, hogy mindig másokért véreztünk, hogy a földünkre menekülőket tárí karokkal fogadtuk, idegeneknek otlboul adtunk, mindig hűséges, jó barát, jó s/.omszéd voltunk, mégis mindig "mi földünket lépték, szagatfák és Európa bölcsei spbasem erősíteni, hanem gyengíteni akartak. Nekünk magyaroknak\'csak kapni valónk lehetett volna Nyugattól és legutóbb is Trianonban ez a Nyugat darabolta s?él s fosztotta* ki a magyar földet, Qe IMíM imív ugy érez
Berlin szerint Szabasztapol teljes elfoglalása mmémen várhafé
A? angolok az afrikai végső kmc megkezdésével számolnak A japánok elfoglalták a Natuna-szigetcsoportot
Kairó, július 1 (Ol-\'l) Kairói katonai kórok közlése szerint a német páncélos egységek túljutottak n Marsa-Malruhtól 120 kilométerre keletre fekvő Ed-Daban és ilymódon
a nemei !mncélosok már 160 -kilométernyire ktyzeU-telték \'nfcff Alexandriát.
Alexandria Egyiptomi legnagyobb longeri és légi támaszpontja.
Faruk király legna|i fogadia Nahasz pasa miniszlerelnököt.
Btuliipast, július 1 A Londonban kö/.zétoH hivatalos jolontés szerint a tciigolvcflapatok már olyan kőzni vannak Aloxandriá-110», ihogy a yégttÓ harc megkezdésével Hziimohii kolt.
Az angolod Itényszeraoro^t ajfkp|m*^ak Egy|nfoonijMij
Róma, július 1 A Slel\'ani iroda értesülése sze-
rint az angolok be akarták sorozni Mi Egyiptomban élő görög állampolgárokat. ...