Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.28 MB
2019-08-26 15:08:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
390
1200
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1942 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

82> évfolyam, 49 tiám.
Ntflyktntm, 1842. mírolus 2 hétfő
Ara 12 HUár.
ZALAI KÖZLÖNY
MllIIMI HOPILAP
PefcUW nokoztfi: Barbarlt» Lajos
i au: aar ywg 20 ^jí "* "*
A m plakátok
A hét elején az uraáff egész lerüietén «jabb hatósági árjegyzéket lüggesztüuek ki. A közel-látási miniszter intézkedésére e kékszínű plakátokon miutegv száz olyan iparcikk t«gnuMtshb irat tüntetik fel, umeUuc tokéul a mezőgazdasági lakosság szSmáVa nélkülözhetetlenek.
A magyar árpolitika volta-képen líw\'9. augusztus 2G-án kezdte meg az árak irányítását, biíonvos árrögzitéssel. Az első őrr*gz.res nem Kötötte meg teljesen az árakat, mert kóroslett vohv az égése közgazdasági elitre\'a fcétaéldtefc mogmereritéfo A.cói elsősorban-az volt, hogy a háborús pánik árdrágító halasit visszaszorítsa, másrészt padig az, hogy kiinduló alap legyen az áralakulások irányítására. Ekkor kezdődött meg a magyar irányított árrendszer kiépítése, amelynek igen nehéz feladatai\'voltaié, mert hiszen figyelembe -kellett venni az jejft\'é-ni, helyf\'és minőségi különbözőségekéi. Az árukat lés árakat e szempontok szerűit csoportos! lani kellett s a gazdasági élet elkerülhetetlen nyomása alatt a rögzített egyéni, árakhoz úgynevezett felárakat kellett engedélyezni-
Hozváezy Lajos közellátásügyi minisztériumi államtitkár a mezőgazdasági termelés folytvasához szükséges eszközök ár megállapításáról szólva hangsu-lyoztu hogy az első időben lm-iolt árrögnitö jogszabályok tulajdonképen csak elvi jelentö-sépüek voltak. Az árszabályozó rendeleteket bonyolultságuk miatt jóformán csak a szakemberek értették meg, meri minden rendelet javarészt ¦ ár. kiszámítási -képletek, könyvelésied, ni kai nondelkezések, kalkulációs sémák sorozata voll. Mégis ez intézkedésekkel sikerült mefiakadólyozni a háborús vi-szonyok között is a nagyobbiár-i\'meikodóseloet, a veszedelmes drágulást. Emlékezetes még, hogy a múlt év őszen a lég* "tágasabb arak.kiplakálirözösá-vat fékezték mög a drágulást. Valainemiyi piacon, minden élelnűszerárusitó üzletben frü-\'ö» plakátokat függesztettek, ki nűnlegy száziközszuköégloticiUk \'egmagasabb érának teítünteté-s&el. K plakátoknak köszönhetőin, valamint a közönség fe-fjyelmezettségének és a mag\\-ar kereskedelem becsületességéül; HfltlMgévol sikerült .halaiyosan e\'wtőrasni az árukat, üldözni a jogtalan és lelkiismeret Jen ár~ drágítást.
A közellátási miniszter harca a drágaság ellen folyamatos "Hinta, amily most ujalib fejletéhez érkezik. A/.árplakál
A Jáván partraszállt japán haderők délfelé törnek előre
Ujabb változások tesztek az angol kormányban ? — A csapatok elfoglaltak Suebangot él 60 kilométerre vannak hadügyminiszter kiválik az Egyesült Államok
Vasárnap délelőtt több távirat jelentette, hogy a japán csapatok partraszálllak Jáva szigetén. A déli órákban inár az angol hírszolgálat batáviai jelentése is elismerte, az ujabb japán győzelmes előretörést. Egy hol-landindiai jelentésből kiderül, hogy a japánok március l-re virradó éjjelen három különböző helyen szálltak partra Jáva szigetének északi részén. Az egyik partraszállás Bantan tár-tományban Batáviátóí nyugatra történt, a másik Indramayu közolében, lialáviátót mintegy 2flft kilométerre keletre és Chxy ribontöl nyugatra mintegy\' t!0 kilométerre. A harmadik\' csoport pedig Soorabajától mintegy 00 \'kilométerre Szamamng irányába. Ez a logutóbbi pon-ton történt partraszállás legfon-tosabb, >mort. itt Tjeputólészak-ra van Holland-India utolsó
nlajmczöje, amely még holland kézen van. A partraszállt csapatok nagyságaról egyelőre nincs pontos jelentés. Mint az angol hírszolgálat Bandoengböl különjtilon lésben köziig a japánoknak körülbelül 50 szálliló-hajót ...