Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.69 MB
2019-08-26 15:10:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1215
2186
Rövid leírás | Teljes leírás (1.34 MB)

Zalai Közlöny 1942 098-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Km
82» évfolyam, 88. szám.
¦ W«oylttnlm. m», meju» I. péntek
i-m 12 «lief.
POLITIKAI
A P I L A P
Hserlie«ilő«ÍK <J« kiadóhivatalt Főút B. axAm. ^ - MMM^MMMaMMM
nS!J^SÄÄ?5Sl!Ä" Getelos szerkesztő : Barbarlts Lajc
Iílflllzotftii] ira : csy hónapra S pengő SO Üiiór,
negyedôvro 7 poncó 20 HlTôr. KgycB szäui: hétköznap 12 Uli., «zombaloa 18 Uli.
Papírkosár és hazafiság
(hl) Ilúlds föladat loiino statisatl-Icri szá mos z lopok ból báboli tornyot rakosgatni az olvasó olé, hogy lássa, hányszor érné körül an ogyonlitét ne a vonat, nmolynok kocfünoráhan ol-fórno h föld országainak egy oazton-doi azükaítflotö papírból, vauból, ruhaféléből, azázfajta miegyébből, amiknok a létezéséi olyan természo-/ tosnok vottük nyugalmasabb időkben e amiknok hiánya olyan sok gondot okoz mostanában. Minthogy azonban a nyersanyagokon kívül ma az idő ia drágább portéka, mint máskor, ne töltsük a semmiféle pótanyaggal sem Iiolyottoaithotó porco-kot a azómdzmingollwn való buVéss-kodéssol. A Btatiflztika helyett olo-gondő a gondolkodás ós a puszta kópzolóoró. Hányonor példányban késüül például naponta oz az újság! És. hány tizozor újság készül naponta a világon millió meg millió példánybanI Mi losz ixápónta óbból
az irtózatos tömegű papírból, amit elolvasás után elhajítanak ! ifioaotla HzéditÓ tömegű papir egy esztendő alatt! Aztán ami vas, fém, gumi, bór. rongy, egyéb házi meg ipari hulladék megy veszendőbe igv! Pedig a tűzre dobott, szemétre korülő, olhasználódott, elhullajtott sok-sok minden: csupa anyag, csupa otvah anyag, amiből még loliolno csinálni valamit, ínég fel loliolno használni valainiro, Bzomótlárták és papírkosarak milliói eöléáztik ma áraránynál drágább anyagot, Amig a béke Kánaánjában éltünk, nom törődtünk vole. A ma hétszükesztondojébon hűn minden deka veszendőbe menő anyag. Az eldobott villanykörte éppen ügy hiányzik u nemzeti\' háztartásból, éppen ügy koll az anyaga a háborús orŐfcszitéahoz, mint az olszórt komorból, az odébb rúgott vaitgesztonyo, vagy az íróasztalok inindonnapi papii-szomoto.
— Ifja, adnának többül érte, akkor összogyüjtonénk a csontot, a ház körüli ócskavasat... akkor érdemos lenne narancshéjat meg almamagot gyűjteni, hársfavirágot szárítgatni — mondjuk sokan.
Ës itt van n baj!
Mi Valamennyien jó hazafiak vagyunk, lehetőleg jobbak másoknál. Bokán azonban csak addig, amig a hazafiság bizonyítására ologondö a szó. Do mihelyt valamit tenni ia koll a hazafiság parancsa szerint, mihelyt összébb koll húzni a szijnt a pocakon, miholyt várni koll a çipojogyre, miholvt lo kellene hajolni egy eldobott, rossz gumisa-rokórt, abban a pillanatban az egyéni haszon, vagy egyéni kényelem Kzompontjai kerekednek igen sokunknak a hazafisága- fölé. Mi az, egv vásott gimiisavok? nyugtatjuk meg magunkat és nfem gon-dolunk arra, hogy egy .egész ország minden vásott gmnisarka egy-ketto-öl év alatt hogv-nagyöúgu tömeg, aminek ima fölhasználásával az »n.\\agmcgtakai-itnsl)ól 20-100-1000 íimniabroncs lohotett volna a azokon ÜK-lnisz-százozor. katonát lehetett volna oda szállítani, ahol reájuk a .legnagyobb szükség. Igen ám, do foi kollono" vonni, piszkos lesz az ombor kozo tólo, meg találják látni, aztán incjj őrizgetni koll, elvinni,valahova, loacfni és nem kapni érte egv cigarettára valót... liât ôrdemeuy
Hitler és Mussolini találkozása Strassburgban
Nagyfontosságú katonai tós politikai tanácskozások a két államférfi körött
Strassburg, május 1 (NST) Hivatalosan jelenük ¦ A Führer és a Duoe április 29-éji és 30-ín találkozott Strassburgban. A két kormányfő megbeszéléseit a két nép és vezetőik szoros barátsága és a megbonthatatlan fegyyerbürát-
ság szelleme hatotta át. A...