Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.18 MB
2019-08-26 15:37:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
533
1072
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1942 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

:. ...yi.\'VJj-\' (:J./JV^ ..........
Holnap; téli ruhagyűjtés a honvédek részére
82» évfolyam, 187. szám.
Nagykanizsa, 1942. szeptember 1. kedd
Árm 12 Hllttr.
«jllllWlIH» <• kladihlvoUil: r«U k, óul tEUimmlfl ét UadóhlTatall telelői 78 n
Uegjdan" minden hétafoitap dalotan
Felelte szerkesztő : Barbárits La|os
Kldllxotóal ira: ogy hónapra 2 penB» M HUéft
niífcyedovre 7 ponco 20 tllíér. tJttnn&m hft.ttzn.ap. 12.UII.. azombaion M HU
Sztálingrád belső védelmi övezetének fontosabb pontjai német kézen vannak
Az északafrikai arcvonalon megélénküli a harci tevékenység
Az angolok kivonták csapataikat Abesszínia fővárosából
hét torpedónaszád. A gibraltári repülőtéren 38 kétmotoros re-pülögép szállt le.
Berlin, szeptember 1 A krimi partokon és a keresi tengerszorosban vasárnap a német tüzérség sikeres harcokat folytatott a bolsevisták tengeri egységei elten. Két ellenséges hajé, iHmiely az Azovi-tengerről jött, mesterséges "köd oltalma alatt ki akarta erőszakolni a keresi szoroson *z áthaladást dél relé. A nénict tüzérséy lövéseivel az eyyik hajói felgyuj-
iotla, a niâsîk tahíi.itok hu-velkcztéb\'on kénytelen volt visszafordulni és súlyos sérüléseivel visszatért a Taman-öbölbe. Kgy szovjol ágyúnaszádot, amely1 a krimi pariokhoz közeledelt, a német légelhárító tüzérség heves tüz-alá veti. Több telitalálattal t\'el-szakilotta az ellenséges hadihajó oldalfalai és az ágyúnaszád rövid idő irataivá elsüllyedt.-------
A riémetek az Ilmen-tótól délkeletre elfoglaltak hét Mserődöt
Berlin, szeptember 1 Mini német katonai részről jelentik, áz Ilmén-lólól délkeléire német rohamcsapatok elfoglaltuk két bolsevista kísérő-\' döl. aWely közvetlenül a némel állások elölt állott. A néniétck sok foijtyot ejtettek.
A bolsevisták ellentámadással megpróbállak visszaszerezni az elveszteti területei, de a német tüzérség szélznzta az ellenség készültségi\' állásait. Egy harci területeit, ahol a tavak nagy száma megnehezítette a közlekedést, a szovjet, gyalogság, tüzérség, páncélosok és csatarepü-
lőgépek bevetésével betörést kísérelt meg a német harci területre. A tömegesen támadó bolsevistáknak csak egy helyen sikérült mintegy századnyi erővel benyomulni az előretolt német állásokba. A nyomban megindítót I ellentámadással a németek felmorzsolták a bolsevistákat és ntet/semmi-sitettek 6 páncélos harckocsit,
lövéseikkel mozgásképtelenné leltek még 5 páncélost. Kzck azonban tüzelöképesek maradtak, ugy hogy a szovjet előretörés elhárítása után szét kellett őket robb\'antani,
Étérikség ais el-alemélűl arcvonalon
iwinicly meg akarta akadályozni \\ felderítő tevékenységet.
Romja, szeptember f A Slefani-iroda különludósi-lója jelenti az egyiptomi harctérről : J Vasárnap este óla nagy élénkség Mutatkozik az elalnmeiní( arcvonalon. Az arcvonal északi részén gépesített járőrök érintkezésbe julóllak az olasz arcvonallal. A középső szakaszon ;i britek jelentős erőket vetettek harcha.
• I kifejlődött harvokbitn W (UifjOl és indiai katona adta
meff ntagét A (őidköííit\'engeri arcvonat ré-«é« .páncélos különítmények leguap reggel nagyobb eiiensé-IFS akniunw.ökon haladlak át Wssz,ftv«lették az ellenségei,
Hadihajók 4» repülőgépük érkeztek Gibraltárba
íja LinCa, szeritember 1 (nbraltár kikötőjébe tegnap befutott két angol osalahaj\'ó és
Willkto a jttvő hiten Ankarába érhosik
Rio de Janeiro, szeptember 1 (Ol;I) Wcndell Willkie, Roosevelt személyes kiküldölte a jövő bélen Ankarába érkezik.
Léfíi tevékenység Európában és Afrikában\'
Berlin, szeptember I A Német Távirati Iroda katonai helyml szo...